BriskNová, plně automatizovaná výrobní hala, nový závod v Rusku… Český výrobce zapalovacích svíček a dalších komponent pro automobilový průmysl BRISK Tábor a.s. se veze na vlně nevídaného úspěchu. Co je v podniku nového a co se chystá, nám řekl předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka.

Nedávno jste postavili novou halu pro výrobu snímačů. Jak výstavba probíhala a jaký je její výsledek? Na kolik hala vyšla a jakými technologiemi je vybavena?
Přestavba haly byla rozdělena do dvou etap. V první etapě byla připravena plocha pro rozšíření lisovny plastů a zahrnovala jeřáb pro manipulaci s nástroji, vzduchotechniku a chladicí agregát pro stroje. Druhá část haly určené pro montážní pracoviště zahrnuje vestavbu mezipatra včetně výtahu pro dopravu materiálu mezi patry, vytvoření zázemí pro pracovníky výroby, vzduchotechniku a další vybavení nutné pro elektrotechnickou výrobu, jako např. antistatickou podlahu.
V části určené pro lisování plastů jsou umístěny vstřikovací lisy pro výrobu komponent snímačů pro VW. Zde postupně přecházíme na robotickou manipulaci s dílci a plně automatický výrobní proces, to znamená, že všechny nově pořízené technologie jsou již bezobslužné. Také využíváme plně elektrické vstřikovací stroje, které zaručují nejpřesnější technologické parametry, úsporu energie a vysokou kvalitu plastových dílců pro montáž snímačů. Bude zde umístěna i výroba dílců pro nového zákazníka SCANIA se zahájením sériových dodávek v příštím roce.
V nové montážní hale se aktuálně staví a oživují pro různé zákazníky VW, SCANIA a AvtoVAZ tři montážní linky tvořené několika stroji. I zde klademe důraz na co nejvyšší stupeň automatizace. Do konce roku bude již celé jedno patro nové haly zaplněno technologiemi. Zde se jedná o finální montážní stroje zpracovávající dílce z lisovny plastů. Dochází zde k montáži elektrických komponent, konečné sestavě snímače, testování, značení a balení. Všechny stroje odpovídají těm nejpřísnějším požadavkům výroby pro automobilový průmysl. Celá hala včetně nových technologií představuje investice kolem 100 milionů korun.

Jaký objem výroby zabírají právě snímače? A o kolik víc se jich díky nové hale nyní vyrobí?
V loňském roce bylo vyrobeno 4,5 milionu kusů snímačů. V letošním roce předpokládáme výrobu 5,5 milionu kusů snímačů, přičemž část již bude produkována v nové výrobní hale. Celková instalovaná kapacita, která bude dostupná do konce tohoto roku, bude činit více jak 7,5 milionu kusů snímačů. Hala je ale schopna pojmout ještě další technologie a celková výrobní kapacita BRISK Tábor a.s. může v současné dispozici činit až 10 milionů kusů snímačů.

Brisk

Máte prý v současné době velké zakázky zejm. pro Volkswagen, SCANII či ruskou automobilku AvtoVAZ. O jaké zakázky se jedná?
Díky flexibilitě, odbornosti a kvalitě si BRISK vydobyl velmi silné postavení mezi světovou konkurencí na pozici dodavatele senzorů do automobilového průmyslu. Aktuálně jsme jedním z hlavních dodavatelů vačkových a klikových snímačů do celého koncernu VW. Zde neustále držíme krok a připravujeme inovované produkty pro nové řady motorů a také pro elektromobily. Také se nám podařilo stát se hlavním dodavatelem snímačů pro nový motor 1,5 l TSI evo.
S výrobcem nákladních automobilů SCANIA jsme navázali spolupráci již před dvěma lety a nyní pro ně připravujme snímače pro motor a převodovku. Spolupráce je na velmi profesionální úrovni a již nyní máme na stole další projekty od tohoto zákazníka. S ruskou automobilkou AvtoVAZ, která je součástí koncernu Renault, spolupracujeme již po několik let v oblasti zapalovacích svíček. Na tuto spolupráci jsme navázali vývojem snímače polohy neutrálu řadicí páky a nyní již diskutujeme o dalších možnostech rozšíření spolupráce o snímače otáček, teploty a klepání pro motory vozů značek Renault, Nissan a Lada.

V Rusku máte nový výrobní závod. Na co se zaměřuje a jaký je objem výroby?
Na ruském trhu působíme více jak 20 let a přirozeným vyvrcholením tohoto dlouhodobého obchodního vztahu je lokalizace výroby. Ta vzešla také z dlouholeté spolupráce s přední ruskou automobilkou AvtoVAZ a dalšími ruskými automobilkami ZMZ, KAMAZ, UAZ, UMZ atd., z vysokého podílu našich výrobků na ruském trhu a z široké obchodní sítě. Počátkem roku 2016 jsme se rozhodli o instalaci nové moderní výrobní linky přímo ve městě Togliatti nedaleko AvtoVAZu, který je součástí aliance Renault - Nissan. Tento projekt se nám podařilo zrealizovat v průběhu několika měsíců včetně zaškolení technického personálu. Všichni zaměstnanci závodu včetně ředitele jsou Rusové. Slavnostního otevření závodu za účasti ministrů průmyslu a obchodu obou zemí, zástupců vedení AvtoVAZu v čele s jeho prezidentem a za účasti významných osobností Samarského regionu. Roční kapacita závodu je cca 5 milionů kusů zapalovacích svíček. Podstatná část výroby končí na výrobní lince automobilky a zbytek jde jako náhradní spotřeba pro ruské odběratele. V současné době je kapacita linky plně vytížena. Nyní pokračují jednání a přípravy pro další projekt lokalizace výrobní linky na snímače, která by měla být instalována blízko stávající výrobní haly, tím by se některé náklady zefektivnily.

V jednom rozhovoru jste zmínil, že svíčky jsou dnes komplikovanější, zato ale cenově výhodnější. V čem se svíčky automobilů liší oproti těm dříve vyráběným a čím to je, že je nepřímá úměra mezi jejich technologií a cenou?
V posledních letech dochází k radikálním inovacím a změnám v automobilovém průmyslu. Motory se zmenšují, ale zvyšuje se jejich efektivita a výkonové parametry. Tyto trendy znamenají zvýšené nároky na kvalitu zapalovacích svíček. Zrychlují se inovace produktů a zavádění nových technologií. Svíčky jsou náročnější na výrobu, rostou náklady i cena. Zvyšuje se produktivita práce a přidaná hodnota, výroba je ekonomicky výhodnější.

Jak se BRISKu daří po hospodářské stránce?
BRISK v posledních letech posiluje mzdovou úroveň, ale zároveň značně investuje do nových technologií a inovací. Při tom je hlavním naším cílem dlouhodobá finanční rovnováha a to jsou parametry, které BRISK zabezpečuje.

Jaké máte před sebou plány a výzvy?
V současné době aktualizujeme podnikatelský plán do roku 2024, a to jak v oboru svíček, tak snímačů. V obou případech sázíme na inovace produktu a nové technologie s maximálním zaměřením na automatizaci a robotizaci.


Připravila Anna Burdová

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde