ASTOSAkciová společnost ASTOS Machinery se zabývá výrobou dopravníkových systémů a celých automaticky řízených linek k lisům. Dalšími oblastmi jsou filtrační zařízení pro strojírenství a krytování strojů. Díky zkušenostem a odbornosti konstruktérů firma projektuje a realizuje celé projekty pro strojírenský i automobilový průmysl. ASTOS Machinery se zaměřuje na sofistikovaná i velmi individuální řešení pro technologicky náročné provozy. S generálním ředitelem společnosti Ing. Michaelem Ondraschekem jsme hovořili zejména o těchto projektech.

Společnost ASTOS Machinery je nositelkou několika patentů a chráněných řešení. Můžete uvést, o jaké patenty konkrétně jde?
Máme patent na kruhový dopravník třísek. Je unikátním řešením, které vychází z četných aplikací speciálních hrablových dopravníků. Technické řešení je chráněno u Patentového úřadu jako evropský užitný vzor. Nejčastěji je používán u horizontálních soustruhů. Toto zařízení jsme vyvinuli podle požadavků jednoho zákazníka a prodali jsme i několik dalších kusů.

Kolik lidí pracuje ve vývojovém oddělení ASTOS Machinery a na jakých úkolech nyní pracují?
Základními činnostmi ASTOS Machinery je inženýring, výroba a instalace u zákazníka. Požadavky a nároky u některých zakázek jsou jedinečné, a proto k jejich splnění je třeba i nalézt nová řešení. Jedná se tedy o vývojové úkoly, kterými rozšiřujeme know-how v oblasti inženýringu. Dále se věnujeme našim projektům v oblasti vývoje. Již třetí rok se zabýváme vývojem filtrací chladicích kapalin u jemného obrábění a broušení. Naším cílem je, abychom v produkci i těchto filtračních stanic patřili skutečně ke světové špičce. Na tomto projektu pracují konstruktéři, technologové a pracovníci nástrojárny, ale i lidé z výroby. Celkem je to asi 12 zaměstnanců

Před pěti lety vznikla vaše dceřiná firma pro konstrukci a vývoj MACHINERY DESIGN s.r.o. Realizujete v ASTOS Machinery všechna inovativní řešení prostřednictvím MACHINERY DESIGN?
Ano, na všech vývojových úkolech spolupracujeme s inženýry a technology z plzeňské MACHINERY DESIGN. Tuto společnost jsme vytvořili, aby realizovala rozsáhlejší vývojové projekty ve spolupráci s akademickými pracovišti.

ASTOS Machinery realizuje dopravu a třídění kusového kovového odpadu do kontejnerů. Letos v dubnu jste dokončili další etapu projektu laserového pracoviště pro významného německého výrobce v automobilovém průmyslu. Můžete popsat tento projekt?
Jedná se o firmu Benteler, která je skutečně jedním ze světových hráčů v oblasti automotive. Pro nový závod této společnosti, ve kterém mateřská společnost soustřeďuje absolutní špičku strojírenské výroby z hlediska strojního vybavení a aplikovaných technologií, realizujeme integrovanou dopravu kusového kovového odpadu ze 3D laserů. Tyto 3D lasery jsou spojené po čtyřech do jedné výrobní linky a ASTOS Machinery zajišťuje odvod odpadu jak uvnitř laserů, tak i zvnějšku, kde se odkládají – v současnosti ručně – zbytkové přířezy. Zatím jsme dodali dopravníkové linky pro jednu řadu 3D laserů, ale v dalších měsících budou následovat další, pro druhou a třetí linku. Cílem projektu je všechna pracoviště plně automatizovat a robotizovat.

ASTOS

ASTOS Machinery provádí krytování strojů včetně vypracování designových studií. Například před dvěma lety jste vyráběli plnou kapotáž pro jednu z největších brusek BHCR 85/4000 CNC vyráběných v ČR od výrobce FERMAT Machine Tool, s.r.o. Na jakém aktuálním řešení v této oblasti nyní pracujete?
Zákazníků máme celou řadu a patří k nim stále i FERMAT Machine Tool. Velmi dobrá je rovněž spolupráce s firmou TOS VARNSDORF, pro kterou vyrábíme kromě opláštění strojů rovněž takzvanou kabinu, která zakrývá celý stroj kvůli bezpečnosti a zdraví od ostatního výrobního prostředí. Jde o náročné zakázky po konstrukční stránce i z hlediska kvality provedení, protože se jedná o vzhledovou část velmi drahého zařízení.

ASTOS Machinery se věnuje rovněž výzkumu a vývoji nových filtračních zařízení i jejich výrobě. Od loňska je tento výzkum a vývoj spolufinancován z EU. Jaké jsou cíle tohoto vývoje?
Postavili jsme laboratoř, ve které testujeme ve spolupráci se Strojní fakultou Západočeské univerzity (ZČU) novou metodiku měření. Jde o přesný popis procesu oddělení pevných částic určité velikosti z kapaliny daných vlastností prostřednictvím filtrační tkaniny s jistými parametry, v závislosti na čase. Zjednodušeně, jde o rychlost filtrace.

Spolupracuje ASTOS Machinery s Fakultou strojní ZČU v Plzni ještě na něčem dalším?
Od roku 2007 definujeme této fakultě témata pro semestrální práce. Kromě toho tato témata dnes nabízíme také Fakultě zdravotnictví a Ekonomické fakultě. Podílíme se i na realizaci těchto prací tím, že umožňujeme studentům přístup do výroby a účastníme se vyhodnocení jejich prací. Přináší nám to nové podněty, jako například inspirativní návrhy posluchačů Fakulty designu ZČU v Plzni, když jsme zahajovali výrobu krytování strojů.

ASTOS Machinery se stala partnerem Integrované střední školy v Chebu při realizaci projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“. Proč vaše společnost vstoupila jako partner do tohoto projektu?
Od roku 2006 se snažím podporovat a propagovat strojírenství na všech úrovních našeho školství. V ASTOSu jsme vypracovali koncepci, jak tento záměr naplnit od základních až po vysoké školy. Jednalo se hlavně o to, vzbudit již na základní škole zájem žáků o techniku a tento zájem dále rozvíjet na středních školách a tak dále. Koncepce se jmenovala „Nebojte se strojařiny“ a seznámili jsme s ní radního zodpovědného v Karlovarském kraji za školství. S Městským úřadem v Aši jsme založili klub mladých techniků Sluníčko, o který byl mezi dětmi i jejich rodiči velký zájem. Uspořádali jsme pro školy soutěž v oblasti techniky Soutěžte s ASTOSem. Ovšem po více než pěti letech byla naše aktivita pro úplný nezájem ze strany škol postupně utlumována. Nadále máme zájem a snahu v těchto aktivitách pokračovat, ale potřebovali bychom najít partnera ze strany státních orgánů v Karlovarském kraji, který by tyto aktivity výrazně podpořil a nalezl další firmy, které by se zapojily.


Připravil Ivan Jemelka

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde