ASTOSAkciová společnost ASTOS Machinery se zabývá výrobou dopravníkových systémů a celých automaticky řízených linek k lisům. Dalšími oblastmi jsou filtrační zařízení pro strojírenství a krytování strojů. Díky zkušenostem a odbornosti konstruktérů firma projektuje a realizuje celé projekty pro strojírenský i automobilový průmysl. ASTOS Machinery se zaměřuje na sofistikovaná i velmi individuální řešení pro technologicky náročné provozy. S generálním ředitelem společnosti Ing. Michaelem Ondraschekem jsme hovořili zejména o těchto projektech.

Společnost ASTOS Machinery je nositelkou několika patentů a chráněných řešení. Můžete uvést, o jaké patenty konkrétně jde?
Máme patent na kruhový dopravník třísek. Je unikátním řešením, které vychází z četných aplikací speciálních hrablových dopravníků. Technické řešení je chráněno u Patentového úřadu jako evropský užitný vzor. Nejčastěji je používán u horizontálních soustruhů. Toto zařízení jsme vyvinuli podle požadavků jednoho zákazníka a prodali jsme i několik dalších kusů.

Kolik lidí pracuje ve vývojovém oddělení ASTOS Machinery a na jakých úkolech nyní pracují?
Základními činnostmi ASTOS Machinery je inženýring, výroba a instalace u zákazníka. Požadavky a nároky u některých zakázek jsou jedinečné, a proto k jejich splnění je třeba i nalézt nová řešení. Jedná se tedy o vývojové úkoly, kterými rozšiřujeme know-how v oblasti inženýringu. Dále se věnujeme našim projektům v oblasti vývoje. Již třetí rok se zabýváme vývojem filtrací chladicích kapalin u jemného obrábění a broušení. Naším cílem je, abychom v produkci i těchto filtračních stanic patřili skutečně ke světové špičce. Na tomto projektu pracují konstruktéři, technologové a pracovníci nástrojárny, ale i lidé z výroby. Celkem je to asi 12 zaměstnanců

Před pěti lety vznikla vaše dceřiná firma pro konstrukci a vývoj MACHINERY DESIGN s.r.o. Realizujete v ASTOS Machinery všechna inovativní řešení prostřednictvím MACHINERY DESIGN?
Ano, na všech vývojových úkolech spolupracujeme s inženýry a technology z plzeňské MACHINERY DESIGN. Tuto společnost jsme vytvořili, aby realizovala rozsáhlejší vývojové projekty ve spolupráci s akademickými pracovišti.

ASTOS Machinery realizuje dopravu a třídění kusového kovového odpadu do kontejnerů. Letos v dubnu jste dokončili další etapu projektu laserového pracoviště pro významného německého výrobce v automobilovém průmyslu. Můžete popsat tento projekt?
Jedná se o firmu Benteler, která je skutečně jedním ze světových hráčů v oblasti automotive. Pro nový závod této společnosti, ve kterém mateřská společnost soustřeďuje absolutní špičku strojírenské výroby z hlediska strojního vybavení a aplikovaných technologií, realizujeme integrovanou dopravu kusového kovového odpadu ze 3D laserů. Tyto 3D lasery jsou spojené po čtyřech do jedné výrobní linky a ASTOS Machinery zajišťuje odvod odpadu jak uvnitř laserů, tak i zvnějšku, kde se odkládají – v současnosti ručně – zbytkové přířezy. Zatím jsme dodali dopravníkové linky pro jednu řadu 3D laserů, ale v dalších měsících budou následovat další, pro druhou a třetí linku. Cílem projektu je všechna pracoviště plně automatizovat a robotizovat.

ASTOS

ASTOS Machinery provádí krytování strojů včetně vypracování designových studií. Například před dvěma lety jste vyráběli plnou kapotáž pro jednu z největších brusek BHCR 85/4000 CNC vyráběných v ČR od výrobce FERMAT Machine Tool, s.r.o. Na jakém aktuálním řešení v této oblasti nyní pracujete?
Zákazníků máme celou řadu a patří k nim stále i FERMAT Machine Tool. Velmi dobrá je rovněž spolupráce s firmou TOS VARNSDORF, pro kterou vyrábíme kromě opláštění strojů rovněž takzvanou kabinu, která zakrývá celý stroj kvůli bezpečnosti a zdraví od ostatního výrobního prostředí. Jde o náročné zakázky po konstrukční stránce i z hlediska kvality provedení, protože se jedná o vzhledovou část velmi drahého zařízení.

ASTOS Machinery se věnuje rovněž výzkumu a vývoji nových filtračních zařízení i jejich výrobě. Od loňska je tento výzkum a vývoj spolufinancován z EU. Jaké jsou cíle tohoto vývoje?
Postavili jsme laboratoř, ve které testujeme ve spolupráci se Strojní fakultou Západočeské univerzity (ZČU) novou metodiku měření. Jde o přesný popis procesu oddělení pevných částic určité velikosti z kapaliny daných vlastností prostřednictvím filtrační tkaniny s jistými parametry, v závislosti na čase. Zjednodušeně, jde o rychlost filtrace.

Spolupracuje ASTOS Machinery s Fakultou strojní ZČU v Plzni ještě na něčem dalším?
Od roku 2007 definujeme této fakultě témata pro semestrální práce. Kromě toho tato témata dnes nabízíme také Fakultě zdravotnictví a Ekonomické fakultě. Podílíme se i na realizaci těchto prací tím, že umožňujeme studentům přístup do výroby a účastníme se vyhodnocení jejich prací. Přináší nám to nové podněty, jako například inspirativní návrhy posluchačů Fakulty designu ZČU v Plzni, když jsme zahajovali výrobu krytování strojů.

ASTOS Machinery se stala partnerem Integrované střední školy v Chebu při realizaci projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“. Proč vaše společnost vstoupila jako partner do tohoto projektu?
Od roku 2006 se snažím podporovat a propagovat strojírenství na všech úrovních našeho školství. V ASTOSu jsme vypracovali koncepci, jak tento záměr naplnit od základních až po vysoké školy. Jednalo se hlavně o to, vzbudit již na základní škole zájem žáků o techniku a tento zájem dále rozvíjet na středních školách a tak dále. Koncepce se jmenovala „Nebojte se strojařiny“ a seznámili jsme s ní radního zodpovědného v Karlovarském kraji za školství. S Městským úřadem v Aši jsme založili klub mladých techniků Sluníčko, o který byl mezi dětmi i jejich rodiči velký zájem. Uspořádali jsme pro školy soutěž v oblasti techniky Soutěžte s ASTOSem. Ovšem po více než pěti letech byla naše aktivita pro úplný nezájem ze strany škol postupně utlumována. Nadále máme zájem a snahu v těchto aktivitách pokračovat, ale potřebovali bychom najít partnera ze strany státních orgánů v Karlovarském kraji, který by tyto aktivity výrazně podpořil a nalezl další firmy, které by se zapojily.


Připravil Ivan Jemelka

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

Největší stavební veletrh v České republice
Více informací zde