ASTOSZávod společnosti Faurecia Exhaust Systems s.r.o. v Bakově nad Jizerou je hodnocen jako jeden z nejlepších ve střední Evropě, a proto do něj neustále proudí nové projekty. V současné době se výroba zaměřuje hlavně na „cold end“, což je část výfuku za katalyzátorem až po koncovku. Bakovský závod patří do skupiny Faurecia, která je světovým lídrem ve vývoji a výrobě automobilových sedadel, interiérových systémů a technologií pro regulaci emisí. S ředitelem závodu v Bakově Adamem Kupiecem jsme hovořili o změnách ve výrobě.

Ve vašem závodě došlo k řadě změn. Můžete krátce říci, o co šlo či stále jde?
V letošním roce začaly nabíhat nové projekty. Končíme výrobu tlumiče výfuku pro Audi Q3, která trvala 17 let. Byl to velmi dobrý a úspěšný projekt. Podobně uzavíráme projekty pro Audi A6 starší generace. Letos v srpnu pak zahájíme produkci výfukového tlumiče pro nové Audi A6. Je to náročná zakázka, ale vše jde dobře. Stroje máme již instalované a zkoušíme je. Nabíráme také nové zaměstnance. Budeme jich potřebovat asi 70, kromě 370 stávajících pracovníků. Automobilka Audi je pro nás po všech stránkách jeden z nejdůležitějších zákazníků. Současně zahajujeme produkci tlumičů pro automobilku Kia, které budeme dodávat do závodu v Žilině. Díky našim zkušeným a šikovným zaměstnancům i tento projekt má vynikající start. Rozbíhal jsem již nové projekty na Slovensku, v Polsku, v Rusku, v USA i v Mexiku a musím říct, že tady v Bakově to jde opravdu dobře. Požadavky Kia mají dynamický vývoj, ale náš závod je bez problému zvládá. Dále začínáme produkci pro nový Jaguar a Volkswagen. Změna výrobního programu je pro každý automotive závod kritickým obdobím. Máme za sebou zavádění nových technologií a nyní řešíme produktivitu a podobně.

Ročně vyrobíte cca 300 000 kusů zbraní, přičemž 90 % produkce míří do zahraničí. Plánujete navýšení výroby, případně rozšíření výrobních kapacit v Uherském Brodě?
Každoroční růst počtu vyrobených zbraní je více než 10procentní. Samozřejmě jsou pryč doby, kdy jsme vyráběli v areálu České zbrojovky úplně všechno, např. šroubky, kolíky, podložky, pružiny atd. Museli jsme jít cestou outsourcingu, protože neustále rostoucí objem výroby by se do stávajícího areálu nevešel. Dnes vyrábíme tzv. hlavní díly a díly, které nesou technologické know-how. Drobné díly a součástky se snažíme kooperovat.

Závod v Bakově vedete tři měsíce, máte již nějakou vizi, čeho byste chtěl dosáhnout?
Na některých výrobních zakázkách pro Volkswagen spolupracujeme se závodem ve španělské Navaře a také s kolegy z Francie. Změny v našem výrobním portfoliu nám částečně uvolnily některé kapacity, a proto bych chtěl tyto sdílené výroby soustředit v Bakově. Mám na mysli především zakázku pro Jaguar, která se má realizovat i v rakouském Gratzu a v Trnavě. Závod v Bakově je v celé skupině Faurecia nejlepší na práci se stroji na ohýbání materiálu. Stroj dokážeme přestavět za sedm až osm minut. Všichni se to k nám jezdí učit. I proto nyní máme zcela nové ohýbačky. Rád bych jednak využil celý výrobní potenciál bakovského závodu a také zjednodušil s tím spojenou logistiku.

Zavedli jste do výroby prvního cobota, je to počátek robotizace bakovské továrny?
Cobot je malý, jednodušší a levnější robot. Kooperuje s operátorem stroje při výrobě lehkých dílů. Pro naši výrobu, ve které se manipuluje s plechy, s trubkami a podobně, se cobot dobře hodí. Stroj nenahrazuje zaměstnance, ale usnadňuje mu práci tím, že provádí monotónní a jiné operace. V tom vidím pro náš závod určitou perspektivu. V Bakově máme instalovaného rovněž jednoho robota. Za jeho výhodu považuji hlavně to, že dává výrobnímu procesu pevný rytmus. Podle mého názoru ve východní Evropě náklady na zaměstnance ještě nejsou tak vysoké, aby se vyplatilo nahradit je roboty. Drahá je především adaptace robota na dané výrobní operace. Zatímco robot stojí asi 65 tisíc eur, jeho industrializace přijde odhadem na 160 tisíc eur. Výhodou zaměstnance je rovněž jeho flexibilita. Kromě toho myslím, že v Bakově je ještě co zlepšovat, pokud jde o pohyb materiálu, racionalizaci operací a tak dále.

Faurecia

Mnoho zaměstnavatelů si stěžuje na „přehřátí“ pracovního trhu. Máte potíže sehnat zaměstnance?
Máme 80 procent kmenových zaměstnanců. Většina jich pracuje v závodě již 10 či 15 let. S absencemi nebo zmetkovitostí nemáme potíže. Snažíme se, aby mzdy odpovídaly – domnívám se - vyššímu standardu v regionu a podle výsledků vyjednávání s odbory tomu tak skutečně je. Domnívám se, že šetřit na mzdách se nevyplatí. Dochází pak k větší fluktuaci pracovníků, a tím rostou absence a roste i zmetkovitost. Lepší je hledat jiné metody, jak zvýšit produktivitu. Firma stojí na kmenových zaměstnancích, ti představují do značné míry její know-how. Proto kromě dobré práce a slušného platu nabízíme našim lidem i další sociální výhody a benefity.

Podle zahájených projektů je váš výrobní sortiment poměrně široký. Kdo jsou vaši zákazníci?
Našimi hlavními odběrateli jsou již zmíněné automobilky Audi, Volkswagen, Kia a Jaguar a dále ŠKODA, PSA, Seat,Opel, Land Rover, Peugeot, Volvo a Chrysler. Portfolio našich zákazníků je ale mnohem větší, protože dodáváme naše výrobky do 70 míst. Pochopitelně to vyžaduje perfektní logistiku. Lze říci, že polovina našich produktů směřuje k finálním zákazníkům a druhá polovina do našich montážních závodů skupiny Faurecia. Tyto závody jsou určené pro dodávky just in time koncovým zákazníkům, proto využívají poměrně jednoduché technologie i stroje a také výrobní sortiment je velmi úzký. Jde o to, že časový tlak je u nich mnohem větší než u výrobních závodů. Například náš závod vyrábí a dodává jednotlivé části takzvaného studeného konce výfuku pro náš montážní závod v Trnavě, kde se svaří, a odtud se kompletní sestava dodává in time do automobilky PSA.

Pracoval jste v oblasti automotive na několika kontinentech. Co vás zaujalo, například ve srovnání s Českem?
Je zajímavé, že například ve státu Alabama na jihu USA, kam několik automobilek přestěhovalo své výrobní závody, jsou platy podobné jako v Čechách nebo na Slovensku. Ovšem životní náklady jsou v Americe nižší. V USA je dále zjevné, že po technologické a technické stránce je tam výroba na špici. Automatizace a robotizace se tam používá už roky a tomu odpovídá i úroveň technických pracovníků. Na druhou stranu, pokud jde o standardizaci, řekl bych, že v závodech ve východní Evropě máme propracovanější systém Mexiko je inspirující přístupem lidí k práci. Zaměstnanci jsou tam velmi aktivní a iniciativní při řešení různých problémů a změn. Nicméně tím více to platí pro východní Evropu. Kmenoví zaměstnanci, kteří pracují v závodě již několik let, cítí odpovědnost za výsledky firmy a případné překážky považují za společné a chtějí je společně řešit. V Jižní Africe jsem se setkal s úplně něčím jiným.

Jak byste hodnotil řemeslnou úroveň jinde a u nás?
Dnes je potřeba, aby zaškolení operátora bylo relativně velmi rychlé. Proto výrobní proces musí být rozdělen na řadu poměrně jednoduchých operací. Ještě tak před 15 lety výroba podstatně více záležela na jednom operátorovi, respektive, jeden člověk vykonával více činností. Bylo to tím, že mnozí zaměstnanci pracovali ve firmě roky a bylo možné se spolehnout na jejich řemeslnou zkušenost a dovednost. Nyní je situace na trhu práce jiná a tomu musí odpovídat i výrobní postup. Jde o to, aby chyb bylo co nejméně. Pochopitelně, přesto se bez šikovných řemeslníků neobejdeme. V Bakově máme například skvělé svářeče.


Připravil Ivan Jemelka

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde