SMP

Evropské výrobní závody EvoBus v Mannheimu, Neu-Ulmu a v Holýšově již dlouhé roky úspěšně spolupracují. Současné struktury i rozdělení práce již neodpovídají požadavkům na moderní výrobní procesy, proto došlo k rozdělení jejich působnosti, což přispěje ke zvýšení efektivity výroby a zlepší procesy týkající se kvality. Každý závod se do budoucna zaměří na určité klíčové kompetence a zjednoduší se procesy a trasy dodávek se zkrátí. Výrobní závod v českém Holýšově tak na základě těchto změn v budoucnu převezme kompletní výrobu karosérií zájezdových autobusů a nadále bude dodávat komponenty karosérií městských autobusů.


Na základě posílení kompetencí závodu v Holýšově bylo rozhodnuto také o jeho rozšíření. Plocha holýšovského závodu se rozroste o více než 13 hektarů na celkových 23,4 ha. Za tímto účelem dojde v Holýšově ke stavbě nového komplexu výrobních hal, ve kterých se z dosavadních segmentů budou vyrábět celé skelety zájezdových autobusů. V halách dojde k novému uspořádání výroby, aby byl dodržen štíhlý výrobní proces a optimální materiálový tok. Výrobní plocha závodu se rozroste o 30 000 m2 a bude doplněna také o samostatnou administrativní budovu a potřebnou infrastrukturu. Investice na rozšíření výrobního závodu spadá do celkové optimalizace výrobní sítě, která představuje celkovou hodnotu 140 milionů eur. Podstatná část této investice je plánována na expanzi závodu v Holýšově. Investice zahrnuje výstavbu komplexu hal a vybavení nové svařovny, nových technologií pro antikorozní úpravu kataforézním lakováním, které představují nejmodernější a k životnímu prostřední nejšetrnější zařízení v Evropě. Prostředky boudou také využity pro přestavbu stávajících hal pro montáž opláštění a nástřiku podvozků. Investice pro jednotlivé závody v produkční síti se obtížně vyčíslují, protože jde o komplexní změnu.

3 000 segmentů karosérií ročně

Z výrobního závodu se bude dodávat přibližně 3 000 segmentů karosérií městského autobusu Citaro, které se pak v Mannheimu sestaví do kompletní karosérie. V případě skeletů pro zájezdové autobusy jde o navýšení podílu práce na jednotku. Počet vyrobených kompletních skeletů by mohl dosahovat až 3 000 jednotek za rok. Nově celé skelety po sváření projdou antikorozní povrchovou úpravou v nové kataforetické lakovně, kde v lázni s lakem se ponoří celá konstrukce a automatizovaně se přesune k sušení a montáži vybraných komponentů opláštění. Tyto fáze výroby představují pro závod v Holýšově nové procesy s vyšší přidanou hodnotou. Kompletní karosérie pak budou přepravovány do výrobního závodu Neu-Ulmu k dalšímu zpracování. První kompletní karosérie opustí výrobní závod v roce 2019, postupně budou do výroby nabíhat různé typy autobusů až do posledního modelu, který se zařadí do výroby v roce 2021.

SMP

Navýšení počtu zaměstnanců ve výrobě i administrativě

S rozvojem závodu v Holýšově dojde i k navýšení počtu zaměstnanců, který bude představovat přibližně 400 pracovních míst. Tato místa budou postupně obsazována s postupným nástupem výroby. Nebude se měnit jen počet zaměstnanců, ale i struktura a profese. Nově vzniknou pozice technologů a techniků v nových oborech jako jsou lepení a povrchové úpravy. Navýší se počet administrativních pracovníků i pracovníků v logistice, svařovně a montáži.

Strategické rozhodnutí o rozšíření závodu je velkým závazkem do budoucnosti, které výrazně zvyšuje důležitost a postavení závodu v Holýšově jako samostatného kompetenčního centra pro karosérie v celé výrobní síti koncernu Daimler. Daimler Buses bude i nadále důsledně utvářet mobilitu budoucnosti.

EvoBus působí v České republice 20 let

EvoBus Česká republika působí na českém trhu již 20 let. Od roku 1998 vznikají ve výrobním závodě v Holýšově segmenty karosérií pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. Moderní, postupně se rozšiřující výrobní středisko navázalo na původní výrobu autodílů v Holýšově a převzalo výrobu segmentů pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. V roce 2001 byl otevřen vlastní výrobní závod. Ve fázích bylo investováno do dalších výrobních kapacit a během dalších čtyř let se vybudovaly haly 12 a 13, kde vznikaly podvozkové části karosérie. V polovině roku 2006 bylo otevřeno v Praze nové servisní a prodejní centrum. Nové centrum se začalo stavět na zelené louce v dubnu 2006 a v plném provozu bylo již v říjnu. Celková investice na výstavbu jednoho z nejmodernějších evropských center pro opravu autobusů dosáhla čtyř milionů eur. Na zastavěné ploše 3 000 m² se nachází dílenské prostory pro 14 autobusů, administrativní a obchodní centrum pro zákazníky, sklady náhradních dílů a zázemí pro vedení společnosti. V roce 2012 byla uvedena do provozu hala 20, která zajišťovala prostor pro výrobu čelních dílů a střech autobusů. V současné době zaměstnává 640 zaměstnanců.

EvoBus Česká republika působí na českém trhu úspěšně i obchodně. Autobusy značek Mercedes-Benz a Setra drží přední pozice v segmentu zájezdových autobusů více než 18 let. V roce 2017 své zákazníky našlo více než 100 autobusů. V minulém roce byl uveden na trh nový model zájezdového autobusu Mercedes-Benz Tourismo, který je nejoblíbenějším evropským i českým modelem.

Připravil Tomáš Chalupa
Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde