SMP

Společnost Vyncke, s. r. o., je českou odnoží vlámské rodinné firmy Vyncke. V Chlebovicích, okrajové části Frýdku-Místku, vyvíjejí, projektují a vyrábějí kotle na spalování nejrůznějších druhů odpadů. Špičkové technologie ale nejsou to jediné, čím se Vyncke chce odlišovat od své konkurence. Tím hlavním je specifický vztah ke každému zákazníkovi. „Říkáme, a myslíme to opravdu upřímně, že našim zákazníkům nedodáváme pouze kotle nebo energetické celky, ale solutions, tedy celková řešení jejich skutečných potřeb," říká jednatel společnosti Ing. Petr Salvet.Skupinu společností Vyncke v současné době vlastní čtvrtá generace rodiny Vyncke, konkrétně bratři Peter a Dieter, kteří se aktivně podílejí na obchodních aktivitách firmy a řízení celého podniku. I jejich otec Dirk, který v roce 1992 založil českou pobočku, je stále aktivní jako poradce představenstva. „Z mého pohledu je hlavní výhodou rodinného podniku to, že jeho hlavním cílem není tvorba zisku, ale dlouhodobý rozvoj a perspektiva. Majitelé firmy se tolik nesoustředí na čtvrtletní výsledovky, ale zejména na vize dalšího rozvoje. Jejich hlavním cílem je předat podnik další generaci v co nejlepším stavu a s perspektivou úspěšného fungování na desítky let dopředu," říká Salvet. Zahraniční pobočky belgické společnosti pak kombinují tradici vlámské rodinné firmy s místními zvyklostmi. „Proto tady ve Frýdku-Místku říkáme, že nejsme pobočka belgické firmy, ale místní rodinný podnik s vlámskými kořeny," dodává Salvet.

Multipalivové kotle jako trumf

Aktuálně se firma vedle své běžné činnosti soustředí především na dobudování areálu ve Frýdku-Místku. „Plánujeme postavit druhou halu pro rozšíření skladů, ale zejména pro vybudování vývojového centra pro zkoumání mechanických vlastností paliv. Takové centrum bude kombinací laboratorního vybavení a speciálních testovacích přístrojů unikátní nejen v českém, ale celoevropském měřítku," vysvětluje Salvet.  V oblasti produktů má Vyncke v plánu dokončení vývoje decentralizovaných jednotek pro čisté spalování tříděného průmyslového a komunálního odpadu. To by mělo být potvrzeno úspěšným zprovozněním prvních tří parních kotlů o výkonech 25,40 a 45 MWt, vyrábějících energii spalováním paliva RDF, což je hlavně tříděný průmyslový nebo komunální odpad. Vyncke svým odběratelům dodává i tzv. multipalivové kotle, které umožňují spalovat směsi různých odpadů, nebo například jednou dřevní štěpku a jindy zase průmyslový odpad. Tato variabilita paliva tak zákazníkům umožňuje větší nezávislost na zdrojích.

SMP

Potřeby zákazníka na prvním místě

Na svých zákaznících si Vyncke viditelně zakládá a klade důraz zejména na dlouhodobý kontakt a komunikaci. Za podstatné společnost považuje vždy zjistit skutečné potřeby zákazníka a ověřit všechny parametry a podmínky na místě jeho budoucí investice. „Sloganem naší obchodní politiky je ,know your customer' a jejím mottem ,customer intimacy'. Říkáme, a myslíme to opravdu upřímně, že našim zákazníkům nedodáváme jen kotle nebo energetické celky, ale solutions, tedy řešení jejich skutečných potřeb," vysvětluje firemní politiku Salvet. „Často se stává, že zákazník za námi přijde s konkrétním požadavkem, ale po zjištění všech jeho podmínek a potřeb mu tento požadavek pomůžeme předefinovat tak, že si nakonec koupí jinou technologii, než původně zamýšlel, která mu ovšem bude sloužit mnohem lépe. Takto naše firma chápe pojem business development," říká Salvet.

Boj o kvalitní zaměstnance

Dalším stěžejním prvkem podniku jsou pro Vyncke zaměstnanci. Dle naší personalistky Veroniky Fiuráškové Vyncke není o uměle nastavené firemní kultuře. Vyncke kulturu vytvářejí všichni naši zaměstnanci, takzvaní Vynckenýři, svou jedinečností, vzájemným respektem a nastavením lidských hodnot. Vyncke je především o lidech. Máme skvělý tým a naším hlavním posláním je, aby naše zaměstnance práce bavila a cítili se zde dobře. Jsme rádi zaměstnavatelem první volby. Ve Vyncke na lidech záleží."

„V posledním roce jsme investovali především do dalšího zlepšení pracovního prostředí našich zaměstnanců, zprovoznili jsme novou jídelnu a společenskou místnost, na pozemcích, které obklopují naše budovy, jsme vybudovali malý ovocný sad a vinohrad," vyjmenovává Salvet. „Na podzim pak otevřeme v nejvyšším patře naší administrativní budovy vlastní bar s terasou." Boj o kvalifikované zaměstnance se v posledních letech přiostřuje, což pociťují i zde. „Na Frýdecko-Místecku od příchodu automobilky Hyundai před zhruba 10 lety trvá kritický nedostatek schopných lidí pro jakékoliv technické a kvalifikované výrobní profese. I proto se snažíme do zaměstnanců a jejich příjemného pracovního prostředí investovat. Lákat nové zaměstnance se nám daří i jinými věcmi, jsme aktivní na sociálních sítích, investujeme nemalé peníze do sociálně prospěšných a kulturních aktivit v našem mikroregionu," dodává Salvet. Počtem zaměstnanců přitom už nyní česká Vyncke dorostla svou matku v Belgii. Do budoucna má v plánu stát se největším celkem globální značky Vyncke.

Připravil Tomáš Chalupa
Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde

image


Více informací zde