SMP

S Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva společnosti Teplárny Brno, a. s., jsme hovořili o tom, co (nejen) Brňanům a firmě samotné přinese účast v nadnárodním projektu Keep Warm, a také o tom, jaké další projekty a úkoly jsou na programu. Není jich zrovna málo!


Teplárny Brno, a. s., se mezi dalšími zapojily do mezinárodního projektu Keep Warm, který odstartoval 1. dubna 2018 s cílem zefektivnit systém dálkového vytápění ve střední a východní Evropě. Co pro vás účast v tomto projektu znamená? Jaké úkoly a závazky přináší?

Teplárny Brno se dlouhodobě snaží naplňovat nejen vlastní ekologické cíle, neboť snižování ekologické zátěže tvoří součást vize naší společnosti, ale také cíle města Brna, v němž sídlíme, je naším jediným akcionářem a s nímž na projektech ochrany ovzduší spolupracujeme. Projekt Keep Warm se proto stal jen přirozeným doplněním toho, o co se snažíme již léta.

K projektu přispíváme aktuálně naším hlavním investičním projektem modernizace dálkového vytápění - přestavbou parovodů na horkovody. Přistoupením k projektu Keep Warm jsme se zavázali, že při naší výrobě a distribuci tepla budeme upřednostňovat ekologická paliva a obnovitelné zdroje energie. S tím jde ruku v ruce i snaha o maximální efektivitu výroby a distribuce tepla, jako je např. upřednostňování výroby tepla v režimu KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) či využívání akumulace pro vykrývání špiček ve spotřebě tepla.

Pokud by to čtenáře zajímalo blíže, tak výsledkem projektu za Českou republiku bude vyšší úspora primární energie, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů.

Všechny systémy dálkového vytápění dohromady dosáhnou úspor primární energie alespoň 500 GWh/rok (tj. 1250 GWh po celou dobu trvání projektu). Dále očekáváme, že více než 25 % fosilních paliv bude nahrazeno obnovitelnými zdroji. To odpovídá celkové produkci obnovitelné energie ve výši přibližně 1250 GWh/rok nebo 3125 GWh po celou dobu trvání projektu. Snížení emisí skleníkových plynů je výsledkem zvýšení účinnosti a přechodem z fosilních paliv na OZE. Tato kombinace přinese snížení emisí skleníkových plynů o 15-50 %, což odpovídá 411.782 tun/rok, tj. 1.029.455 za celou dobu trvání projektu.

Účast v projektu také přinese navýšení investic. Vzhledem k tomu, že projektu Keep Warm se účastní jak menší, tak i větší systémy, během realizace projektu se očekává průměrná investice ve výši 350 000 eur (vynásobená 16, tedy celkem 5,6 milionu eur). Keep Warm navíc bude podporovat integraci modernizací a retrofitů do místních regionálních a národních energetických plánů. Na konci projektu lze očekávat přibližně 10-15 projektů zanesených do lokálních plánů.

Projekt Keep Warm je mj. založen i na spolupráci se zahraničními teplárnami a sdílení poznatků a zkušeností. Už se vám v rámci pilotních programů podařilo navázat spolupráci se zahraničními kolegy? Nebo plánujete příp. nějaká setkání, zahraniční cesty apod.?

Zatím jsme se k užšímu kontaktu se zahraničními kolegy nedostali. Projekt byl zahájen teprve v dubnu, a to díky Teplárenskému sdružení ČR, jehož představitelé se zúčastnili zahajovacího meetingu v chorvatském Záhřebu, kde byl definován program a cíle projektu. Poté byl tento projekt představen členům TS a kromě Tepláren Brno přislíbily účast a naplňování projektu ještě Teplárna Písek a Teplárna České Budějovice.

SMP

Čím byste případně zahraničním kolegům mohli přispět, co se vašeho know-how týče?

Rozhodně mohu říci, že od roku 2010, kdy jsme zahájili rekonstrukci parovodů, již máme neocenitelné zkušenosti z plánování a průběhu takové náročné akce. Věřím, že sdílení těchto zkušeností by teplárnám, které se na stejnou akci připravují, přineslo úsporu času, práce i peněz. Určitě se můžeme pochlubit také výborným  know-how nákupu a prodeje energií.

Jak pokračuje rekonstrukce parovodní sítě v Brně? Potýkáte se s nějakými problémy, nebo jde vše podle plánu?

Rekonstrukce parovodů pokračuje zdárně podle naplánovaných etap. Tím, že práce koordinujeme s dalšími síťaři a městem, daří se nám bez problémů upravovat dostatečně včas rozmístění výkopů tak, aby to nenarušilo celý koncept rekonstrukce a abychom současně reagovali na požadavky města, které taktéž zejména v centru Brna realizuje nutné rekonstrukce komunikací.

V jednom z minulých článků jsme naše čtenáře informovali o akumulátoru tepla v teplárně Červený mlýn. Jak se vám zatím osvědčil?

Zprovoznění akumulátoru tepla bylo jedním z nejdůležitějších projektů tohoto hospodářského roku. Byť finanční vyhodnocení by bylo nyní s ohledem na teprve půlroční provoz předčasné, z provozního hlediska se naše očekávání potvrzují. Máme nižší počet startů kotlových jednotek v době ranní a odpolední špičky, máme vyšší flexibilitu a spolehlivost sítě. Doufám, že všechny tyto efekty se v ještě větší míře projeví v zimním, pro nás klíčovém období, a poté budeme schopni objektivně posoudit i ekonomiku projektu, respektive nakolik bude v souladu se záměrem.

Jak se vaší společnosti daří po hospodářské stránce?

Teplárny Brno dlouhodobě cílí na provozní zisk v pásmu 50–100 mil. korun, což spolu s odpisy generuje prostředky pro financování investičního rozvoje společnosti vlastními zdroji. V letošním hospodářském roce očekáváme dosažení zisku v horní úrovni tohoto pásma. Rád bych však ještě připomenul jednu věc – ukazatel zisku není jediným parametrem, na který akcionář (město Brno) klade důraz. Velmi nám záleží rovněž na tom, aby Teplárny Brno byly pro naše zákazníky čitelným partnerem, čehož se snažíme dosáhnout mimo jiné i tím, že se prezentujeme stabilní cenou tepla. Od roku 2012 jsme drželi cenu tepla na stejné úrovni, a dokonce v roce 2017 jsme o 5 % cenu snížili.  A podle aktuálního vývoje věřím, že cenu letošního roku se nám podaří udržet i v roce příštím.

Co vás v nejbližší době čeká?

Čekají nás jak úkoly investiční, tak obchodní. Zmíněné etapy přestavby parovodů budou trvat do roku 2022. V současnosti také dokončujeme instalaci elektrodového kotle na provoze Červený mlýn, který nám přinese nové obchodní příležitosti v prodeji podpůrných služeb České energetické přenosové soustavě. Letos jsme zahájili také projekt změny řídicího systému lokálních zdrojů, který chceme nejprve na několika vybraných kotelnách otestovat a následně pak postupně zavést rovněž u těch zbývajících. Očekáváme, že to přinese nejen snížení počtu nutných osobních kontrol těchto kotelen techniky, ale že se nám podaří také získávat mnohem více dat o výrobě tepla z každého tohoto menšího zdroje. Pustili jsme se také do projektu instalace rychlodobíjecích stanic pro elektromobily - zatím počítáme s vybudováním čtyř, z nichž tři by měly stát přímo u našich provozů.  Momentálně jsme ve fázi zpracování studií na jejich umístění. Z obchodních cílů nás čeká rozšíření oblasti prodeje plynu a elektřiny koncovým zákazníkům.

 Připravila Anna Burdová


Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde

image


Více informací zde