SMP


Roman Rybecký se na pozici výkonného ředitele společnosti EGE dostal na počátku letošního roku. Ocitl se v čele firmy, která se za dobu své existence etablovala jako významný hráč na poli konstrukcí a zařízení pro energetický průmysl. Přesto na něj čeká mnoho úkolů a změn, protože doba se rychle mění a přináší nové výzvy a problémy. Zeptali jsme se ho proto, co chce ve své pozici dokázat a na čem stojí úspěch jeho společnosti
.Loni jste oslavili 25 let existence, vzpomenete ještě na začátky, jaké to bylo, když jste firmu budovali, a jakou cestu jste za tu dobu urazili?

Před 25 lety vedení společnosti podnik pod názvem EGE, spol. s r. o., v rámci procesu privatizace od státu odkoupilo, ale historie naší firmy se datuje již od roku 1948. Tedy ocelové konstrukce a příhradové stožáry vyrábíme od roku 1948, zhášecí tlumivky vyrábíme od roku 1953 a generátorové vývody vyrábíme od roku 1971. Za tuto dobu jsme se rozvinuli z výrobní společnosti na společnost s vlastním vývojem, návrhem, projektovou činností, montáží a servisem. Již pěknou řádku let musí s námi a našimi výrobky světoví konkurenti počítat. Začátky pro nás nebyly lehké, ale postupem času jsme v jednotlivých oborech získávali jistotu expertů, kterou jsme potvrdili prvními inovacemi výrobků s výslednou kvalitou lepší, než má naše konkurence. Toto vše jsme doplnili aktivitami na snižování nákladů a vytvořili jsme portfolio výrobků, které nám umožnuje každoročně nejen udržovat, ale i získávat nové zákazníky na trzích po celém světě.

Vyrábíte zapouzdřené vodiče, zhášecí tlumivky, ocelové konstrukce a další vybavení pro energetický průmysl, představte nám blíže tyto výrobky.

Zapouzdřené vodiče, zhášecí tlumivky a ocelové konstrukce jsou pro nás skutečně tři nosné výrobky, které jsou vhodně doplňovány dalšími výrobky a službami.  

Prvním nosným výrobkem pro nás jsou zapouzdřené vodiče, které se používají k přenosu elektrického výkonu z generátoru do hlavního transformátoru ve všech typech elektrárenských bloků, od vodních až po jaderné. Ke všem svým výrobkům zajišťujeme kompletní montáž zapouzdřených vodičů včetně uvedení do provozu a poskytujeme servis a opravy po celou dobu životnosti zařízení.

Druhým nosným výrobkem je zhášecí tlumivka (Petersenova cívka), která se používá ke zvýšení spolehlivosti dodávek energie ke spotřebiteli, což se projevuje snížením počtu a délky vypnutí elektrické energie. Také se používá k zajištění bezpečnosti pro lidi a zvířata vyskytující se v blízkosti místa případného zemního spojení (například pokud elektrický drát spadne na zem) a ke snížení rizika vzniku požáru v takovém místě.

Naším třetím nosným výrobkem je výroba a dodávka ocelových konstrukcí pro energetiku, jako jsou ocelové příhradové stožáry pro nadzemní vedení VN a VVN, pomocné a hlavní konstrukce rozvoden a příhradové trafostanice do 35 kV. Dodávky těchto konstrukcí jsme schopni zabezpečit od projektu přes výrobu až po stavební realizaci.

Kde se nachází vaši největší odběratelé a kam všude směřuje váš vývoz?

Naši odběratelé se nacházejí po celém světě. Jelikož je naše portfolio výrobků zdravě různorodé, směřuje i náš vývoz do různých zemí. V oblasti zapouzdřených vodičů (generátorových vývodů elektráren) jsou pro nás zásadní trhy zemí se stále se rozvíjející spotřebou elektrické energie, což je například Arabský poloostrov a Afrika. Od roku 1971 jsme nainstalovali více než 1 100 bloků zapouzdřených vodičů ve více než 500 elektrárnách v 84 zemích světa. Výroba ocelových konstrukcí a příhradových stožárů je zaměřená na tuzemský trh a trhy sousedních států, ale nemusí to platit vždy, pokud se zákazníkem vyřešíme otázku transportních nákladů do vzdálenějších lokací. Vyrobené zhášecí tlumivky směřují do zahraničí, a to do všech evropských zemí, které používají systém kompenzace kapacitních proudů sítě. Našimi odběrateli jsou energetické distribuční společnosti nebo montážní společnosti zaměřené na projektování a výstavbu rozvoden vysokého napětí. Klíčovými trhy jsou v současné době trhy Německa, Polska, Finska, Švýcarska a samozřejmě domácí trh. V naší referenční listině nalezneme též země jako Indie, Izrael, Nový Zéland, Austrálie.

SMP

V čem je vaše konkurenční výhoda oproti ostatním hráčům v oboru?

Konkurenční výhoda EGE, spol. s r. o., je v tom, že svým zákazníkům po celém světě nabízíme více než 65 let zkušeností, tradici kvalitní výroby, odbornost, spolehlivost služeb a schopnost řešení specifických požadavků. Toto vše můžeme zajistit, protože ke všem svým výrobkům zajišťujeme vlastní vývoj, návrh, projektovou činnost, montáž a servis.

Vy jste nastoupil na pozici výkonného ředitele na začátku letošního roku, jaké kroky chcete v této roli realizovat a s jakými vizemi jste na tuto pozici přišel?

Vize, se kterou jsem do společnosti vstoupil, je udržet historicky úspěšnou firmu i do budoucna stále úspěšnou, i přes změny, které přináší měnící se svět. Rychlost a dostupnost informací se dramaticky zvyšuje, vývoj na trzích se stává nepředvídatelný, dochází k automatizaci mnoha činností (robotizace, Průmysl 4.0), můžete konkurovat komukoli a kdekoli na světě (globalizace), technologie jsou dostupné pro všechny, studenti vycházející ze škol zjišťují, že získané informace již před dokončením školy zastarávají, na pracovištích se nám mísí generace pracovníků X, Y, Z a tomu je nutné přizpůsobovat jejich vedení…atd. Toto je jenom krátký výčet, jak se svět mění, a mým cílem je provést naši společnost těmito výzvami tak, aby v EGE naši zákazníci cítili stále oporu, jakou mají dnes. Kroky, kterými jsem se vydal, povedou od změn, jak vést pracovníky (transformační leadership), až po inovování a každodenní zlepšování procesů ve firmě tak, aby byla zachována naše konkurenční výhoda. Jde o to, permanentně sledovat hlavní změny, trendy, nové metody v oblastech, které mohou posunout naše řešení, produkt, službu blíže k uspokojení potřeb zákazníka. Následně je nutné zavádění těchto změn do praxe. Tzn. rychlé rozpoznání změny/příležitosti, po které musí následovat v naší firmě rychlá reakce na změnu/příležitost.

Kromě reakce na změny/příležitosti budou mé kroky také vést k tomu, abychom vytvářeli i vlastní budoucnost v podobě vlastního vývoje nových výrobků či služeb, pokud možno s vysokou mírou přidané hodnoty, což by mělo vést k pravidelnému doplňování našeho portfolia konkurenceschopnými výrobky a službami.

Jak se vás dotýká situace na trhu práce? Máte nouzi o kvalifikované zaměstnance a daří se vám nabírat nové?

Řadíme se k úspěšným společnostem nejen v Jihočeském kraji, ale i v celé České republice, díky tomuto jsme vyhledávaným zaměstnavatelem, což znamená, že jsme stále schopni zajistit doplnění, rozšíření našeho týmu o kvalitní řemeslníky i technické pracovníky, i když jich na současném pracovním trhu mnoho není. Nedostatky na trhu práce řešíme také poskytováním praxe a odborného výcviku přímo v naší firmě, což je další z cest, jak si zajišťujeme kvalifikované pracovníky.

Velkou výhodou EGE, spol. s r. o., je, že máme vlastní vývoj s návrhem, projektovou činností, montáží a servisem, čímž naši práci zatraktivňujeme našim pracovníkům tak, že se nejedná jen o monotónní výrobní činnost diktovanou ze zahraniční centrály. U nás v EGE děláme skutečný vývoj na výrobcích s vysokou přidanou hodnotou, což je další z bodů, který práci v EGE dělá atraktivní.

 Připravil Tomáš Chalupa


Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde

image


Více informací zde