Inzerce

Beznoska, chytrá firma

20. srpna 2020
Beznoska, chytrá firma

Společnost BEZNOSKA, s.r.o., je český rodinný podnik bez podílu cizího kapitálu. Vyrábí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Do jejího produktového portfolia patří implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a traumatologie. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci na vývoji s četnými klinickými či akademickými pracovišti a díky neustálému inovování výrobních technologií a výrobního programu se této firmě podařilo zaregistrovat již několik patentů. O inteligentním zázemí společnosti, které podmiňuje její další růst, jsme hovořili s jejím marketingovým ředitelem Pavlem Milatou.

Jste společnost, která při vývoji a výrobě svých produktů využívá všechny dostupné znalosti metalurgie, konstrukce, mechaniky a medicíny. Jak sestavujete vývojové týmy a kde pro ně hledáte odborníky?

V týmu je vždy zástupce konstrukce, obchodník se znalostí daného oboru a lékař jako odborný konzultant. Ve fázi ověřování a zkoušek pak spolupracujeme s odborníky z akademických pracovišť. Sestavování takových týmů jen z externích specialistů by pro nás nebylo jednoduché, protože jde o velmi specifickou činnost, která vyžaduje hluboké znalosti i zkušenosti. Proto se snažíme využívat hlavně našich konstruktérů i technologů a vytvořit jim pro práci takové podmínky, aby jejich fluktuace byla co nejnižší. Průměrný věk pracovníků konstrukce je asi 45 let, v technologickém oddělení kolem 50 roků a podobně je tomu v sekci obchodu. Získat nové zaměstnance mezi absolventy technických vysokých škol je pro nás dost obtížné, protože poptávka po nich je velká, hlavně ze sféry automotive.

K vašim nejprodávanějším výrobkům patří náhrady velkých kloubů – kyčlí a kolen –, ale vyvinuli jste také mechanicky rostoucí endoprotézu stehenní kosti s kolenním kloubem pro děti s nádorovým onemocněním dolní končetiny. Jak dlouho trval vývoj tohoto výrobku a do jaké míry se firmě vrátily prostředky, které do jeho vývoje vložila?

Vývoj tohoto produktu trval přibližně tři roky. Trochu zjednodušeně řečeno, náklady se těžko vyčíslují. Mechanicky rostoucí endoprotéza stehenní kosti s kolenním kloubem je hi-tech výrobek, u něhož se ani nepočítalo s návratností vložených prostředků. Vyvíjeli jsme jej s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně s cílem najít ekvivalent pro elektronickou rostoucí endoprotézu, jejíž cena je nad možnosti našich zdravotních pojišťoven. Díky námi vyvinutému mechanismu je tato endoprotéza přístupná mnohem většímu počtu dětských pacientů. Tento projekt jsme od začátku nezamýšleli jako byznys, ale jako službu onkologicky nemocným dětem. Zatím se aplikovaly tři tyto náhrady a i jejich samotná výroba byla velmi drahá.

Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

Je to čtvrtina až třetina obratu. Nákladný je především vývoj, a to hlavně kvůli trvale se zpřísňujícím předpisům pro námi vyráběné produkty. Například nyní vyvíjíme řešení revitalizace kolene a jen materiálové zkoušky, které musíme udělat, abychom věděli, zda vyhovíme předepsaným parametrům, nás stojí stovky tisíc korun. Vývojové práce na jednom implantátu trvají celkově pět až šest let a bude to asi ještě složitější a delší, protože od roku 2024 se mění legislativa a zatím nevíme, jestli se nám jako středně velké firmě po tomto datu vývoj nových produktů vůbec vyplatí.

Teritoriálně k vašim největším odběratelům patří zákazníci v ČR a na Slovensku, kde máte dceřinou společnost Beznoska Slovakia, a země bývalého východního bloku. Obchodní úspěchy máte ale i v Portugalsku prostřednictvím druhé dcery Beznoska Portugal a v Dánsku. Je vaším cílem export dále rozšiřovat a na které trhy především?

V Portugalsku nemáme dceru, ale distributora, který funguje pod naší značkou. Export je pro nás samozřejmě hodně důležitý, český a slovenský trh je totiž přesycený a my chceme růst a rozšiřovat výrobu. Přes Portugalsko jsme zkoušeli proniknout na jihoamerické trhy, ale setkali jsme se tam s relativně levnými produkty a vzhledem ke vzdálenosti to pro nás přestalo být obchodně zajímavé. Zkoušeli jsme také Indii, která nabízí ohromné možnosti, ale velkým hendikepem jsou pro nás vysoké celní poplatky. Proto je pro naši firmu z hlediska vývozu zatím stále nejvýznamnější Evropská unie.

Jak a čím může středně velká rodinná firma čelit globální konkurenci? Vaši firmu spravuje již třetí generace rodiny Beznosků a Milatů. Co považujete za největší výhody takového vlastnického uspořádání?

Výhoda společnosti naší velkosti spočívá v její pružnosti, to znamená ve schopnosti rychle, a přitom vysoce kvalifikovaně vyhovět přání zákazníka. Pro velkou firmu je ortopedie jedna z mnoha částí výroby, a pokud má distributor nebo lékařské pracoviště na produkt nějaké specifické požadavky, nadnárodní společnost obyčejně zareaguje za velmi dlouho nebo vůbec ne. Pro vztahy se zákazníky je také důležité, že jsme rodinná firma. Nejenže je společnost v rukou jedné rodiny, ale řada členů této rodiny je zde zaměstnána, což dává naší firmě tvář. Je to více osobní a pro řadu zákazníků přívětivější.

Vedení vaší společnosti považuje produkci ortopedických a traumatologických implantátů za strategický segment průmyslu. Mohl byste toto tvrzení vysvětlit?

My naši produkci za strategickou nepovažujeme. Možná to platilo někdy v devadesátých letech, kdy jsme poměrem mezi cenou a kvalitou mohli celkem snadno konkurovat dovozu ze zahraničí, a proto si cizí výrobci nemohli na našem trhu tak docela diktovat ceny. V současné době se i v České republice setkáte s dumpingovými cenami. Soběstačnost v produkci ortopedických a traumatologických implantátů v tomto smyslu nic neřeší.

Do jaké míry využíváte při výrobě digitalizaci, 3D tisk, automatizaci a robotizaci?

Náhradu pánve pro onkologicky nemocné pacienty vyrábíme z titanové slitiny na 3D tiskárně, jinak ale převažují klasické způsoby výroby, u nichž převládá manuální práce, která vyžaduje velkou zručnost a dovednost. Jedná se převážně o malosériovou nebo i kusovou výrobu, naše výrobní portfolio přitom tvoří několik tisíc výrobků. Takovou produkci nelze automatizovat nebo robotizovat. Něco jiného je skladová logistika. Tam výhledově plánujeme využít automatizace a případně i robotizace.

Pro řízení svých podnikových procesů používáte ERP systém QAD od společnosti Minerva Česká republika. Jak dlouho systém používáte a co na něm nejvíce oceňujete?

ERP systém QAD používáme od roku 2003. Se systémem i dodavatelem Minervou jsme za ta léta spokojení a nejvíce oceňujeme komplexnost systému, který nám řeší všechny oblasti ve firmě.

Uvítal byste, kdyby se Česká republika stala součástí eurozóny?

Určitě uvítal. Od doby, co centrální banka ukončila režim devizových intervencí, pomocí kterého držela kurz koruny, naše firma každým rokem zaznamenává devizové ztráty. Platit eurem by pro nás bylo výhodnější, protože v zahraničí nakupujeme materiál pro výrobu a 45 procent naší produkce jde zase zpět na export.

Nabízí vaší firmě něco užitečného inovační strategie naší vlády The Country for the Future?

Mohla by být užitečná, ale nevím, jestli právě my jako firma, obor a výrobce jsme marketingově užiteční pro ni.