fbpx

Stadion Lusail Iconic v Kataru, mezinárodní letiště J. F. Kennedyho v USA, Design Studio Porsche v Německu, terminál 5 na letišti Heathrow ve Velké Británii, Hilton Hotel v Polsku nebo Shopping Mall Millenium v Číně. Víte, co mají společného tyto objekty? Ve všech najdete kvalitní materiál se značkou TechniStone®. Prozradit lze, že jde o materiál, který má svůj původ v Česku. O jeho výhodách i vizích do budoucna jsme si povídali s technickým ředitelem firmy Technistone, a.s., Tomášem Dudou.

Kvalitní materiál quartz je stále více vyhledáván všemi, kdo touží mít nadčasový nábytek. Není to jen česká tendence, ale trend, který po tradiční oblibě quartzu v jižních státech zasáhl i skandinávské země. Proč myslíte, že si tento produkt získal oblibu v takové míře?

Tvrzený kámen neboli quartz v posledních několika letech skutečně zažívá velký boom a jeho popularita rychle roste. Samozřejmě je tento trend patrný i v České republice, i když je jeho používání u nás oproti zahraničí stále na nižších pozicích.

Čím to podle vás je způsobeno?

Je to dáno mnoha aspekty, velkou roli hraje tradice materiálu pro pracovní desky do kuchyní či koupelen běžně používaného. Tu tradici naše země bohužel nemá oproti třeba Itálii, Brazílii, Turecku, kde je práce s kamenem velmi dávné a rozšířené řemeslo. Velkou výhodou a vlastně důvodem vzniku a vývoje tohoto teď tolik oblíbeného materiálu je enormní fyzikální odolnost. A to je bezkonkurenční výsada oproti přírodnímu kameni, který během let a používání trpí a ztrácí svoji krásu. Plusem je i samotná technologie výroby. V porovnání se zdevastovanými povrchovými lomy při těžbě bloků přírodního kamene je velmi šetrná k přírodě.

Zmínit je třeba též schopnost pružně reagovat na módní trendy designu a architektury, kdy za neustálé inspirace přírodou vznikají originální díla, kterým nelze odolat. Nespornou výhodou jsou i vlastnosti tvrzeného kamene, které zákazník ocení právě při každodenním používání materiálu v kuchyni, v koupelně nebo jiných oblastech interiéru. Voděodolnost, zdravotní nezávadnost, vysoká odolnost proti barevným či olejovým skvrnám a přírodním šťávám, vysoká mechanická a chemická odolnost, a hlavně nenáročná údržba tvrzeného kamene, to jsou v dnešní době pro koncového uživatele stěžejní vlastnosti při výběru materiálu do domácnosti. Díky výše uvedenému si tvrzený kámen s naší značkou TechniStone® zachovává svoji původní krásu po dlouhá léta, a může tak posloužit i několika generacím.

Vyjmenoval jste výhody quartzu. Pokud se někdo rozhodne na něj vsadit nebo si ho prohlédnout na vlastní oči, kde všude může narazit na výrobky přímo z vaší firmy?

Vzhledem k naší velmi rozsáhlé distribuční síti ve více než 75 zemích světa napříč pěti kontinenty se tvrzený kámen TechniStone® objevuje prakticky všude po světě. Významně vzrostl podíl výroby pro americký kontinent, zejména Severní Ameriku, dále
 Rusko a Polsko, kde máme i místní pobočky a lokální sklady desek pro urychlení služeb zákazníkům. K největším zákazníkům firmy v Evropě patří odběratelé z oblasti Beneluxu, Velké Británie, Skandinávie, Itálie, Pobaltí a zemí napříč celou Evropou. Významné komerční projekty se realizovaly také v oblasti Blízkého východu, v Austrálii, Indonésii i severní Africe. Když budu konkrétní, tak můžu uvést stadion Lusail Iconic v Kataru, mezinárodní letiště J. F. Kennedyho v USA, Design Studio Porsche v Německu, terminál 5 na letišti Heathrow ve Velké Británii, Hilton Hotel v Polsku, Shopping Mall Milenium v Číně – to je jen několik jmen světových projektů, kde se TechniStone® hrdě ukazuje.

V České a Slovenské republice je možné vidět TechniStone® v pražské galerii Nová síň, v síti kin Cinema City, též na administrativně-bytovém komplexu Panorama City, v celé řadě hotelů a obchodních středisek, restaurací.

Co je nejtěžší pro vedení firmy, aby tempu doby stačila? Pokud bychom si zahráli na okamžik na prognostiky – dokážete odhadnout budoucnost výroby tvrzeného kamene dejme tomu za 10 let? Počítáte s tím, že ji nějak poznamená nástup robotizace výroby?

Ruku v ruce se sledováním trendů a uváděním nových výrobků na trh jde i vývoj nových strojních technologií a jejich zakomponování do stávajících výrobních linek. Jedná se tak o každoroční nemalé investiční náklady, které jsou v našem odvětví výroby tvrzeného kamene nutností. Investice zajišťují, aby výrobky TechniStone® byly inovativní, konkurenceschopné a držely si nadále vysoký kvalitativní standard.

Již nyní jsou veškeré naše výrobní linky v Technistoneu plně automatizovánané, operátoři tak dohlíží pouze zpovzdálí na jejich chod. Dokážu si však představit, že bychom i plně automatizovali dopravu desek uvnitř výrobního závodu, kdy jednotlivé linky, lisovací a lešticí, budou vzájemně propojeny s expedičním skladem. Industry 4.0 je pro Technistone pojem a rozhodně touto cestou v budoucnu bude směřovat.

Závěrem je třeba uvést, že podle dostupných zdrojů jsou hospodářské výsledky vaší firmy v tomto roce velice dobré. Znamená to, že na rozdíl od jiných firem nemusíte bojovat se získáváním kvalitních zaměstnanců? Pokud je to tak, čím si je udržujete?

Vůbec to neznamená, že přestáváme bojovat a hledat na trhu technicky zdatné kandidáty. Právě naopak, pociťujeme značný nedostatek kvalitních technicky zaměřených uchazečů. O to víc si pak vážíme našeho loajálního týmu, díky kterému můžeme nadále růst. Nabídka volných pozic na pracovním trhu je zajímavá i pro mé kolegy, ale převážná většina zůstává věrná značce TechniStone® a našemu luxusnímu produktu. Pro udržení zaměstnanců používáme standardní nástroje, jako je personální marketing. Výsledkům pak musíme přizpůsobit i taktiku, ta spočívá třeba v rozšíření benefitů pro zaměstnance.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.