Karlovy Vary/Brno, Výstaviště, 10. října 2019 - Ministr průmyslu a obchodu ČR (MPO) Karel Havlíček se na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně setkal s firmou REALISTIC, a.s., jednou z nejvýznamnějších strojírenských společností a zaměstnavatelů z Karlovarského kraje.  Toto setkání bylo součástí avizované podpory MPO regionálním průmyslovým společnostem. „Setkání s firmou REALISTIC, jakožto dynamicky rostoucím exportérem z Karlovarského kraje, je pro náš rezort o to důležitější, že právě takové společnosti tvoří páteř naší ekonomiky a zaslouží si tak nejen naši pozornost, ale také pomoc tam, kde je to možné," komentoval toto setkání ministr a místopředseda vlády ČR Karel Havlíček.

„Je pro nás velkou poctou, že právě naše společnost REALISTIC byla MPO vybrána pro setkání a jednání s panem ministrem Havlíčkem. Diskutovali jsme především o podpoře našeho exportu na nových trzích, kdy předmětem našeho zájmu je především Ukrajina, kam se chystá vládní a podnikatelská mise pod vedením pana premiéra a právě pana ministra Havlíčka," uvedl předseda dozorčí rady společnosti REALISTIC Mgr. Martin Šretr.

Dalším tématem bylo zjednodušení administrace dotačních programů, konkrétně Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde firma REALISTIC již na podzim roku 2017 ve spolupráci s porcelánkou THUN 1794 a.s. začala jako jedna z prvních v České republice realizovat projekt z tohoto OP, a to „Vývoj přežahové pece pro výpal porcelánu a keramiky s inteligenčním modulem". Přesto, že byl projekt úspěšně ukončen v prosinci 2018 a přináší konkrétní výhody alespoň jedné straně – společnosti Thun, společnost  REALISTIC na proplacení dotací stále čeká. „Pan ministr Havlíček okamžitě pověřil ředitele své kanceláře, aby se tímto tématem neprodleně zabýval," nešetřil slovy uznání generální ředitel a předseda představenstva společnosti REALISTIC Ing. Tomáš Egermajer.

Velice zajímavá a podnětná byla také diskuze o možnosti zjednodušení procesu vydávání pracovních víz pro kvalifikované zahraniční pracovní síly, které na karlovarském trhu práce chybí.

Stranou nezůstala ani nutnost zintenzivnění výstavby dálnice R6, a to nejen v kontextu lepšího transportu strojírenských výrobků k zákazníkům na východě ČR, ale především jako zásadní motor rozvoje a zatraktivnění karlovarského regionu jako celku.

S dalšími dotazy se obracejte na:

Ing. Tomáš Egermajer, předseda představenstva společnosti, mobil: 727 913 127

Mgr. Lenka Slunská, člen představenstva společnosti, mobil: 605 222 153

Mgr. Martin Šretr, předseda dozorčí rady společnosti, mobil: 602 283 267

Společnost REALISTIC, a.s., je lídr v oblasti výroby průmyslových pecí pro tepelné zpracování výrobků především ve strojírenství, kovárenství, metalurgie, průmyslu skla a porcelánu. Zároveň je  REALISTIC jednou ze společností s nejrychlejším dynamickým nárůstem exportu na různá zahraniční teritoria. V letošním roce společnost REALISTIC, a.s., získala jako finalista krajského kola Vodafone Firma roku 2019 ocenění Ekonomicky nejúspěšnější firma Karlovarského kraje.