fbpx

Malé a střední podniky (MSP) jsou páteří každé správně fungující ekonomiky. V České republice tvoří 99 procent všech společností a zaměstnávají necelé dvě třetiny všech zaměstnanců. V případě krize brzdí pokles hospodářství a pomáhají udržovat, v rámci mezí, nezbytnou stabilitu. Takto definoval hospodářský význam MSP místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Zdeněk Tomíček.

Obecně se má za to, že malí a střední podnikatelé, podobně jako občanská společnost, v jistém smyslu vyvažují ekonomickou a politickou moc a tím přispívají k rozvoji demokracie. Díky svým aktivitám jsou na této moci méně závislí, ale na druhé straně za výsledky svého podnikání nesou osobní odpovědnost i důsledky. MSP také podporují politickou stabilitu, neboť odchylky od této rovnováhy pro ně představují často větší rizika než pro ostatní subjektu na trhu. Malé a střední podniky bývají také více propojeny s regionem, ve kterém působí, a podporují jeho rozvoj.

Výhodou je pružnost, nevýhodou drahé úvěry.

Za výhodu MSP je obvykle považována jejich flexibilita, za nevýhodu nižší dostupnost bankovních úvěrů. Statistiky hovoří o tom, že zatímco průměrný úrok firemních úvěrů v zemích eurozóny je 1,9 procenta, v Česku je to 3,8 procenta. Praxe ovšem ukazuje, že úroky u úvěrů jsou ještě vyšší.

„Pokud bych měla mluvit za strojírenský sektor, tak dnes střední česká firma pod sto zaměstnanců nedostane úvěr od banky za úrok pod čtyři procenta," uvedla místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková. Malí a střední podnikatelé většinou považují za brzdu svého rozvoje zbytnělou byrokracii a komplikovaný daňový systém, které k tomu svým způsobem patří, respektive příliš velkou regulaci. Podle Břečkové to v praxi znamená například to, že finanční úřad odmítne uznat právě investice do vývoje a inovací jako daňový odpočet. A to i ve chvíli, kdy tu samou investici jako daňový odpočet uznává v rámci dotační podpory CzechInvest.

Status malého a středního podniku zakládá nárok na různá finanční zvýhodnění a přístup k finančním programům na úrovni EU i naší. V České republice je koncepce podpory malého a středního podnikání realizována prostřednictvím různých dotačních programů, zejména operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Bohužel, a v souladu se stížnostmi na komplikovanou legislativu, současný výklad definice MSP je tak složitý, že v případě žádosti o dotaci nemá žadatel ani poskytovatel podpory jistotu, že daná definiční kritéria splňuje.

V této souvislosti Nejvyšší kontrolní úřad vydal letos v listopadu zprávu, podle které Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nedostatečně kontrolovalo rozdělování dotací. Úřad našel problémy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Unijní dotace měly podpořit malé a střední podniky, ale více než třetina jich směřovala k velkým podnikům i nadnárodním korporacím. Rezort toto zjištění potvrdil, zpráva se však podle MPO vztahuje zejména k letům 2012 až 2018, pro něž ministerstvo už dříve přijalo nápravná opatření.

MPO nabízí MPS podporu formou veřejné soutěže

MPO letos v listopadu vyhlásilo veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF), a to v podprogramu 3, „Inovace do praxe". Cílem je podpořit zavádění inovací do praxe. V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 miliardy, z toho jedna miliarda korun v této veřejné soutěži. CFF mohou využít tuzemské malé a střední firmy. Lze z něj podpořit vznik inovativních firem či zavádění poznatků z výzkumu a vývoje, tedy inovací, do praxe. Podpořit lze rovněž budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci, tedy usnadnění robotizace a automatizace.

Za drobného, malého či středního podnikatele je považován podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.

Malé a střední podniky vytváří většinu pracovních míst. Podle AMSP ČR představují v ČR 99 procent všech místních firem a zaměstnávají zhruba dva miliony osob, to je 61 procent všech zaměstnanců. MSP tvoří více než jeden milion ekonomických subjektů v ČR. Na vývozu se podílí asi 51 procenty a na dovozu přibližně 56 procenty.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.