fbpx

Praha 3.6.2020 – Autorský dozor má za úkol kontrolovat dodržování projektové dokumentace a schvalovat případné odchylky a úpravy projektu. Také se může účastnit kontrolních prohlídek stavby, které vede stavební úřad. Autorský dozor také klientovi poskytuje součinnost při převzetí stavby, odstraňování vad a případných reklamačních řízeních. Podle 58 % dotázaných projektantů působí potíže, pokud autorský dozor vykonává jiná firma než ta, která celá projekt projektovala. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Třetina dotázaných se setkala se situací, že autorský dozor vysoutěžila jiná firma než ta, která projektovala projekt (33 %). Více jak dvě pětiny se s touto situací setkaly pouze zřídka (42 %). Takovou zkušenost nemá celá čtvrtina dotázaných (25 %). Proč tato situace představuje komplikace, vysvětluje Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt, spol. s r. o.: „Výkon AD jiným subjektem je nesmysl, který možná lze zdůvodnit právně, ale věcně jde proti duchu stavebního zákona. Přímá účast autora stavby na její realizaci je nutná nikoliv jen z formálně právních důvodů, ale především pro udržení kontinuity vize projektanta, jeho technických a technologických myšlenek a postupů, při znalostech detailů i souvislostí provázejících projekt v procesu jeho schvalování a prosazování. To vše má nesmírný význam, zvláště po vstupu zhotovitele jako ‚nového‘ partnera, pro realizaci a pro omezení kreativního ‚vylepšování‘ díla cestou změn během výstavby."

 

Téměř tři pětiny dotázaných projektantů se shodují na tom, že pokud autorský dozor vysoutěží jiná firma, než která připravila projekt, může to celý proces značně zkomplikovat (58 %). Další pětina je názoru, že tato situace může dokonce zhoršit výslednou kvalitu celého díla (24 %). Více jak desetina dotázaných v této situaci komplikace nevidí, ale to pouze za předpokladu, že se dozor detailně seznámí s projektem a jeho záměry (12 %). Zbylých 6 % dotázaných je názoru, že takové situace nijak projekt a jeho výslednou kvalitu nekomplikují.
Čtyři pětiny dotázaných projektantů nepodávají nabídku na autorský dozor u projektů, které sami neprojektovali (79 %). Zbylých 21 % takto v minulosti učinilo.
Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2020 bude zveřejněna na:
www.ceec.eu


Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.