fbpx

Praha 9. 11. 2020 – Navázání spolupráce MPO a dalších organizací na datovém standardu staveb pomůže při zavádění BIM podle 75 % dotázaných. I přesto se ale 59 % dotázaných domnívá, že BIM bude zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správních řízení na DOSS a stavebních úřadech online (94 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

V srpnu letošního roku podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR memorandum o spolupráci na datovém standardu staveb s ČKAIT, ČKA a ČAS. Podle 21 % dotázaných tato spolupráce pomůže urychlit digitalizaci stavebnictví a zavedení BIM do praxe, více jak polovina dotázaných se ale domnívá, že tato spolupráce pomůže pouze částečně (54 %). Čtvrtina dotázaných je názoru, že spolupráce výše uvedených organizací při zavádění BIM nepomůže vůbec (25 %). Jako zásadní tuto spolupráci pro BIM vnímá Pavel Med, generální ředitel společnosti Baumit spol. s.r.o.: „Považuji to za zcela zásadní krok pro efektivní zavedení a používání BIM v praxi. Definování datových šablon poskytne všem zúčastněným subjektům základní garanci, že prostředky vynaložené na vývoj interních standardů nebudou zmařeny. Jako jedni z prvních výrobců stavebních materiálů v Česku jsme již v roce 2016 pro naše výrobky a systémová řešení zpracovali produktové knihovny včetně souvisejících výpočtových programů. Tehdy nám definice požadovaného cílového datového standardu velmi chyběla.“


Téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají tuto spolupráci jako užitečný krok ze strany MPO (71 %). I přesto se ale tři pětiny dotázaných domnívají, že BIM nebude zaveden do roku 2022, ale později (59 %). Pouze 7 % se domnívá, že spolupráce urychlí zavedení BIM, který podle nich začne platit v roce 2022. zbylých 34 % se domnívá, že tato spolupráce zavedení BIM nepomůže vůbec.Podle 45 % dotázaných stavebních společností by digitalizace veřejné správy jako celku mohla přinést pozitivní změnu ve způsobu opatření proti epidemii. Dalších 46 % se domnívá, že by tento krok pomohl při epidemii pouze částečně. Tento názor nesdílí pouze desetina dotázaných (9 %). Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby měli možnost sledovat online průběh svých správních řízení na dotčených orgánech státní správy a na stavebních úřadech (94 %), pouze 6 % by takovou možnost nevyužilo. Zároveň by příští rok měla začít fungovat hromadná podatelna, která zajistí vyjádření vlastníků technické infrastruktury elektronicky. Podle téměř poloviny dotázaných toto opatření zjednoduší investorům práci (48 %), podle 45 % dojde ke zjednodušení pouze zčásti. Přínos v tomto ohledu nevidí 7 % dotázaných.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Z Unexu do přístavů i ke hvězdám

Když v dubnu 1950 ve výrobní hale pobočného závodu Škody Plzeň v Uničově vyrobili první ocelové konstrukce a svařence pro lopatová rypadla, nikoho nenapadlo, že by se právě tento velký strojírenský podnik, budovaný na zelené louce, mohl jednoho dne podílet na výrobě komponent pro vesmírný program Evropské kosmické agentury.

Rodinná firma EMCO vsadila na ERP pro výrobní firmy v cloudu

Na konci roku 2020 podepsala společnost EMCO smlouvu na dodávku ERP řešení QAD  v cloudu. Rodinná firma EMCO byla založena v roce 1990. Produkuje zejména ovesné cereálie jako například mysli, sušenky, ovesné kaše nebo tyčinky, ale v sortimentu najdete i  výrobky zahraničních renomovaných výrobců.