fbpx

Více než čtyři pětiny projektových společností realizují zakázky, které jsou zadávány menšími celky, než je stát či jeho organizace (83 %). Tyto zakázky tvoří v průměru 41 % z celkového počtu všech jejich zakázek. Dle dotázaných projektantů jsou tyto zakázky vlivem koronavirové krize odkládány. Vyplývá to ze Studie projektových společností zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.


Více než čtyři pětiny oslovených projektantů realizují zakázky, které jsou zadávány menšími celky než státem či jeho organizacemi, např. zakázky zadávané kraji či městy (83 %). Zbylých 17 % tyto zakázky nerealizuje. U společnosti, které zakázky zadávané menšími celky realizuji, tvoři tyto zakázky v průměru 41 % z celkového objemu.Téměř dvě třetiny projektových společnosti pociťují vliv koronakrize na realizaci těchto zakázek (70 %). Zbylých 30 % vliv koronakrize na zakázky menších celků, než státu nezaznamenalo. Martin Mlčoch, ředitel společnosti INVIN s.r.o. popisuje, s jakými problémy se v rámci zakázek setkávají v souvislosti s výkonem Technického dozoru investora: „Mám za to, že větší dopad bude mít tato krize na krajské investice, ty městské vnímám podstatně pozitivněji. Každopádně i nás zasáhly pozastavené projekty z veřejné sféry. Co se týče výběrových řízení na služby spojené s výkonem TDI, nebo správce stavby, je nutné, aby naši klienti vnímali kvalitu poskytovaných služeb a soutěžili tuto službu multikriteriálně. Soutěž pouze na cenu, nebo s výraznější převahou cenového kritéria, nemusí pro klienty nakonec dopadnout dobře. V rámci našich služeb se u některých veřejných i soukromých projektů účastníme i výběrových řízení na projektanty nebo zhotovitele stavebních prací a musím říct, že u těchto projektů je viditelný cenový pokles nabízených stavebních prací. Pro naše klienty a pro možnost realizace projektů je to jistě přínos, nesmí to ale zajít za hranici, kdy to bude mít dopad na kvalitu prací a čas samotné realizace. Případně větší následný tlak zhotovitele v průběhu stavby „dohnat“ cenu pomocí
claimů, resp. víceprací.“V průměru 63 % dotázaných zaznamenalo odkládaní zakázek zadávaných kraji či městy. Dalších 40 % zaznamenalo menší počet těchto zakázek. Rušení zakázek nebo větší konkurenci u těchto zakázek pociťuje shodně 23 %. Zbylých 15 % oslovených si všímá většího soutěženi na cenu. Peter Markovič, CEO společnosti Xella CZ a Xella Slovensko popisuje, jaké obtíže ze strany samospráv v souvislosti s koronakrizí vnímá: „Na úrovni krajů, měst a obcí vnímáme zdrženlivost v přípravách i realizacích nových nebo započatých projektů. Hlavním důvodem je obava výpadku na straně příjmů a zajištění dostatečných finančních prostředku pro investiční záměry. Koronakrizová opatření mají negativní dopad na fungování stavebních úřadů, což vede k dalšímu prodlužování stavebních řízení, nižšímu počtu projektů, o které bychom se jako výrobce stavebních hmot mohli ucházet a logicky ovlivní náš obchodní výsledek.“
Studie projektových společností H1/2021 je zveřejněna na:

www.ceec.eu
Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. Společnost CEEC Research vznikla v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracování výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické zaměření rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně stavebnictví.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

Diskuze

Doporučujeme

Pracujte chytřeji se štítkovačem Brady M511

M511 Label Printer, foto: Brady Česká republika
M511 Label Printer, foto: Brady Česká republika

Představte si, že máte možnost vytvářet štítky přímo na místě, kde probíhá práce, bez nutnosti návratu do kanceláře nebo dílny. Žádné čekání, žádné přepracovávání, jen rychlé, efektivní a kvalitní štítky okamžitě k dispozici. To vše a ještě víc vám nabízí přenosná tiskárna etiket Brady M511.

Společnost QPAG uzavřela spolupráci se Siemens Industry Software pro zastoupení Simcenter SCADAS a Simcentrer Anovis

Foto: Skupina QPAG
Foto: Skupina QPAG

Společnost QPAG dnes oznámila strategickou spolupráci s předním technologickým gigantem Siemens, čímž posílí svou pozici v oblasti kontrol kvality pomocí zvuku a vibrací.