fbpx

Podle generálního ředitele společnosti ASTOS Machinery a.s. Michaela Ondraschka přecházíme z postindustriální doby do časů digitálních a v jistém smyslu nás tam covid-19 ještě postrčil. „Kdo se nepřizpůsobí, tomu ujede vlak. Restriktivní opatření znemožnila konání veletrhů a já osobně nevěřím, že se tato praxe obnoví. Tyto akce už svůj význam ztratily, protože v době pandemie se všechny prezentace a navazování obchodních kontaktů přesunuly na internet. Naše firma investuje tři až pět procent do marketingu, ovšem na síti. Digitální marketing, to je téma, na které se chceme soustředit a maximálně je rozvinout,“ říká mimo jiné Ondraschek (viz foto) v následujícím rozhovoru.

Jak se vám podařilo zvládnout testování zaměstnanců na přítomnost covidové infekce? Měli jste potíže s nákupem testů?

Principiálně jsme s tím neměli problém, protože testování zaměstnanců provádíme od konce minulého roku. Sice ne jednou týdně jako nyní, ale v případě, že někdo onemocněl, jsme testovali každého, kdo s nakaženým přišel ve firmě do styku. Kromě toho bylo testování dobrovolné, kdokoli z našich pracovníků měl zájem, mohl nechat sebe i členy své rodiny u nás kdykoli otestovat. Jeden náš kolega byl k provádění těchto testů vyškolen. Když bylo nařízeno realizovat testování pravidelně, přešli jsme pak bez potíží do systematického režimu a postupovali podle předepsané procedury. Jedinou komplikací byl zpočátku fakt, že cena testů převyšovala příspěvek na ně, ale s ohledem na pandemickou situaci jsme se s tím museli smířit.

Loni jste ve firmě nepropouštěli a ani jste nevyužili kurzarbeit, také jste ovšem nezahajovali žádné nové projekty. Předpokládali jste, že na podzim se byznys ve vaší branži opět rozjede, a počítali jste s navýšením obratu a ziskovosti. Jaká je situace u vás nyní? Zahájili jste práce na nových zakázkách?

V prvním pololetí loňského roku jsme uzavřeli smlouvy na poměrně dost zakázek, takže práci jsme loni měli a toto období pro nás bylo z hlediska hospodářských výsledků standardní. Na podzim přišla druhá vlna, která nás překvapila rozsahem i intenzitou. Kdyby opatření proti šíření covidu-19 trvala dva až tři měsíce, tak bychom to asi zvládli, ale šest měsíců bylo pro náš byznys příliš. Jsme poměrně dost závislí na exportu našich produktů a především – naši zákazníci jsou velcí exportéři, hlavně do vzdálených destinací, jako jsou Čína nebo Indie. Globálně se obchod ve druhé půlce roku 2020 postupně téměř zastavil. V důsledku toho se naše tržby propadly asi o jednu třetinu. Nemuseli jsme ale propouštět ani lidi uměle zaměstnávat. Velmi oceňuji, že všichni v ASTOSu situaci chápali a jednali vysoce flexibilně jak z hlediska pracovní doby, tak pokud se jednalo o pracovní úkoly. Kromě toho má firma dostatečně vysoký fond pro překlenutí výpadku zakázek, ze kterého jsme čerpali.

V letošním roce zatím zůstávají naše výsledky stále asi o třetinu slabší, ale už dochází k oživení trhu. Podařilo se nám také dotáhnout do konce několik velkých zakázek, které se chystáme instalovat u zákazníků. Očekáváme proto letošní hospodářské výsledky zhruba na úrovni loňského roku a pak předpokládáme opětovný růst.

Loni jste hovořil o širší spolupráci vaší firmy se společností M.A.S. Automation a.s. na úrovni určitého spojenectví. V čem je aliance mezi ASTOSem a M.A.S. výhodná?

V roce 2014 jsem přes holding majetkově vstoupil do M.A.S. Automation jako jeho většinový vlastník a postupně jsem svůj podíl zvyšoval až na sto procent, takže od začátku loňského roku jsou ASTOS i M.A.S. plně v majetku holdingu. Jsou to tedy sesterské společnosti, které spolupracují v oblasti transferu organizace, produktivity, efektivity a podobně z ASTOSu do M.A.S. Obráceným směrem přichází z M.A.S. do ASTOSu optimalizace technologických postupů. Kooperace také probíhá u montáží či instalací. Například když jsme loni realizovali zakázku automatických regálových skladů pro automobilky Daimler i BMW, ASTOS provedl montáž vyrobených regálů a M.A.S. měl vyjet namontovat regálové zakladače. Restrikce na hranicích to znemožnily, takže montéři ASTOSu zůstali a dokončili práci i za sesterskou firmu.

Dcerou ASTOSu je specializovaná konstrukční a vývojová společnost Machinery Design s.r.o. Tato firma byla cíleně umístěna do Vědeckotechnického parku v Plzni, do sousedství Západočeské univerzity v Plzni. S jakým záměrem tato firma vznikla a jak se jej v roce 2021 daří plnit?

Machinery Design jsem založil, protože jsem potřeboval určitý typ inženýringu, který v roce 2013 nebyl k dispozici. Potřeboval jsem tým konstruktérů i vývojových inženýrů a technologů, kteří by dokázali reagovat na požadavky zákazníků a přinášet nová, efektivní řešení. Tento původní záměr se podařilo splnit.

Nyní jsme ve třetí fázi vývojového projektu pěnové vertikální filtrace, která je světovým unikátem. Bohužel pandemie covidu-19 nám znemožnila toto zařízení u několika zákazníků namontovat a vyzkoušet. V principu je naše inovace založená na tom, že k oddělení pevné látky a kapaliny z velkého objemu suspenze, to znamená při jejím vysokém průtoku, nevyužíváme jen velikost plochy filtrační tkaniny, ale také proces usazování. Průtoky 150 až 200 litrů za sekundu lze řešit bubnovou filtrací, u níž filtrační plocha roste s objemem horizontálního bubnu.

Naše řešení představuje vertikální buben, který zabírá méně místa, a usazovák, z nějž se již částečně vyčištěná suspenze dočistí filtrací. Díky usazování nemusí být i při vysokých průtocích filtrační plocha extrémně velká. Naše filtrace dosahuje dvojnásobného průtoku oproti té klasické bubnové se stejnou filtrační plochou. Nyní pracujeme na metodice stanovení stupně vyčištění kapaliny, respektive stanovení její čistoty z hlediska obsahu pevných částic. Taková norma zatím ne­existuje a pomáhá nám ji vytvořit ČVUT v Praze.

Jak rozsáhlá je vaše obchodní síť nebo jakým způsobem získáváte a rozšiřujete své obchodní kontakty?

Základní pravidlo pro budování obchodní sítě je, že v dané zemi potřebujete svého obchodního zástupce, který je rodilým občanem zvoleného státu. Když jde o Německo, vaším reprezentantem musí být Němec, když o Rakousko, tak Rakušan. Výjezdy obchodníků z domácí firmy do zahraničí mohou být jen určitou podporou exportních aktivit, ale národní zástupce nemohou nahradit. Jen jeho prostřednictvím lze navázat dobré a široké vztahy, dostatečně se věnovat zákazníkům a podobně. ASTOS má své oddělení, které se věnuje obchodním případům v zemích EU, ale například i v USA nebo v Jihoafrické republice. Vedle toho ale budujeme síť našich partnerů, kteří sídlí v Německu, ve Švédsku, ve Velké Británii, v Rusku a dalších zemích. Jako pro každou profesi či pozici pochopitelně platí, že není problém najít někoho, kdo k tomu má teoretické předpoklady, potíž je najít člověka, který ty předpoklady dokáže prakticky naplnit nebo i překonat.

Kolik finančních prostředků věnujete za rok na marketing? Za jak významný považujete tento úsek pro obchodní úspěch vaší firmy?

Marketing je oblast, kterou se nyní intenzivně zabýváme. Souvisí to se současnou pandemickou situací, kdy jsme byli nuceni změnit řadu zavedených zvyklostí a hledat nová řešení. Prožíváme období, které přichází jednou za 150 let. Z postindustriální doby přecházíme do časů digitálních a v jistém smyslu nás tam covid-19 ještě postrčil. Někdo si to uvědomuje více, někdo méně. V každém případě kdo se nepřizpůsobí, tomu ujede vlak.

Před třiceti lety si výrobce psacích strojů mohl myslet, že má budoucnost zajištěnou, a kde by byl dnes? Restriktivní opatření znemožnila konání veletrhů a já osobně nevěřím, že se tato praxe obnoví. Tyto akce už svůj význam ztratily, protože v době pandemie se všechny prezentace a navazování obchodních kontaktů přesunuly na internet. Naše firma investuje tři až pět procent do marketingu, ovšem na síti. Digitální marketing, to je téma, na které se chceme soustředit a maximálně je rozvinout. Chceme aktivně komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Vypracovali jsme si k tomu vlastní strategii, jejímž cílem je oslovit zákazníky i veřejnost, respektive potenciální zaměstnance. Chceme se ve virtuálním světě prezentovat jako moderní, inovační firma.
Diskuze

Doporučujeme

Zákazníkům poskytujeme veškerý možný servis, covid nás nezastavil

Společnost ZEBR s.r.o. sídlící v malebné krajině Pálavy se zabývá produkcí strojů na žaluzie. Jednatel společnosti Richard Zelinka vidí budoucnost společnosti i přes současnou obtížnou epidemiologickou situaci pozitivně. I v pandemii se totiž společnosti dařilo dobře fungovat, a dokonce posilovat pozici v Mexiku.

Tým nevidomých vytvořil vlastní služby pro seniory i firmy

Začalo to službou pro seniory, dnes se organizace pod hlavičkou Spolu s vámi, z.ú., zabývá i osvětovými a zábavnými workshopy a teambuildingovými aktivitami. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby zakladateli a provozovateli služby Návštěvy POTMĚ nebyli výhradně mladí lidé se zrakovým handicapem.