fbpx

Výrobce zahradních traktorů Seco Industries, s.r.o., se loňskou koronakrizí probil se ctí, a dokonce posílil své pozice na trhu. Přesto současná situace není růžová a podmínky pro byznys jsou složité. Společnost však nemá ruce v klíně a už nyní probíhá strategické plánování na další roky. „Musíme se z krize poučit,“ říká ředitel strojírenské divize společnosti Ing. Aleš Housa.

Nejprve se podívejme na loňský rok. Jak moc byl pro vás náročný?

Uplynulý rok 2020 musím rozdělit na několik úseků. V prvním kvartále panovala velká nejistota před hlavní sezonou. Byly obavy, zda pandemie nezbortí veškerý obchod a zda bude poptávka po našich výrobcích. Moc informací jsme nevěděli a byli jsme v očekávání krize. To vyústilo v krátkodobé snížení výroby. Hned ve druhém kvartále se ukázalo, že přichází obrovský nárůst poptávky, čemuž pomohlo zrušení restrikcí pro maloobchod v hobby marketech. Celý druhý kvartál tak došlo k nárůstu výroby nad plánovaná čísla. Pozitivní situace přetrvávala celou druhou polovinu loňského roku.

Čím si tento trend vysvětlujete?

Analyzovali jsme si tu situaci a došli jsme k několika závěrům. Lidé nemohli cestovat, spořili peníze a nemohli je utratit za dovolené, takže investovali do prostředí, kde trávili karanténu, tedy do zahrad a chat. Další vysvětlení bylo, že hodně pršelo. Předchozí dva roky byly suché, ale loňský rok se ukázal jako deštivý a tráva dobře rostla, což zase podpořilo poptávku lidí po zahradních traktorech. Dalším faktorem mohlo být, že řada konkurentů, kteří byli závislí na dovozech dílů z Číny, měla ochromenou výrobu. Čínské firmy byly v první vlně omezené nebo zavřené.

Vy na Číně závislí nejste?

My z Číny bereme jen okrajovou část drobných komponent, nejsme na Číně závislí. Nás výpadek Číny vůbec neohrozil, naopak jsme díky tomu měli náskok před konkurencí.

Čerpali jste nějakou pomoc od vlády a byla pro vás skutečně pomocí?

Naše divize pomoc nečerpala, ale v Secu Industries máme dvě výrobní divize – strojírenskou a slévárenskou. Slévárenská vyrábí obráběné odlitky z tvárné litiny a vložené válce do dieselových motorů pro segment zemědělských traktorů a nákladních automobilů. Slévárenská divize byla loni postižená mnohem víc než naše strojírenská divize. Tam došlo k výraznému omezení výroby, které bylo způsobeno poklesem poptávky ze strany odběratelů omezujících výrobu. Naše slévárna byla navázána na velké hráče a svezla se s tímto trendem, zejména ve druhém kvartále loňského roku. Tato divize proto využívala podpůrné programy, zejména kurzarbeit. My jako výrobci zahradních traktorů jsme tyto programy nevyužívali. Druhá podpora ze strany státu, která nám pomohla, bylo odložení splátek úvěrů.

Letos je pro vás situace stejná jako loni?

Naopak, co se děje v letošním roce, je diametrálně odlišné od loňského roku. Podívejte se, co nastalo v dopravě, co se děje s cenami hutního materiálu, kde dochází k obrovským nárůstům. Je to velmi těžká situace. Začalo to na konci loňského roku a pokračuje to i letos. Jsou to desítky procent na cenách a jde to stále nahoru. Hutní materiál roste kvůli odstavení některých hutí, roli hrají také spekulace obchodníků na růst ceny, extrémně roste cena mezikontinentální dopravy, což má fatální důsledky. My vyrábíme vysoké objemy produkce, ale ty jsou postiženy obrovským zvýšením nákladů vstupních komodit a zvýšením cen v dopravě. V další sezoně dojde ke zdražení výrobků, tam nevidím jinou možnost.

Vzali jste si z krize nějaké ponaučení, chcete něco dělat jinak?

V současné době se zabýváme tím, že se připravujeme na následující dva roky. Musíme přizpůsobit vnitřní procesy nové situaci jak ve výrobě, tak v personalistice nebo v jednání s dodavateli. Jde nám o to, abychom preventovali ty problémy, se kterými se dnes setkáváme a řešíme je operativně. Jedním z těchto problémů je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Ve většině dílen potřebujeme zajistit třísměnné provozy, připravujeme nové strategie vůči našim dodavatelům, protože se výrazně prodlužují dodavatelské lhůty. Jsme nuceni dávat závazné objednávky ne na tři měsíce, ale třeba na šest měsíců nebo i více.

Situace na pracovním trhu se tedy nelepší?

Státní podpora pro firmy zapříčinila, že firmy nemusely propouštět a udržely zaměstnanost. Nejvíc krvácející segment jsou služby, hotely, restaurace, kadeřníci a tito lidé zkrátka nepůjdou dělat do průmyslové firmy k CNC stroji nebo na montážní linku. Pro nás se zdroj lidí ani s pandemií nijak nezměnil a nedostatek kvalifikovaných lidí je stále velký. Snažíme se spolupracovat se školami i s učebními obory, ale není to úplně ideální řešení, stále pociťujeme nedostatek lidí. Chtěl bych zdůraznit, že v krizi jsme se přesvědčili, že máme ve firmě mimořádně schopné a loajální zaměstnance. Toho si nesmírně vážím a jsem si vědom, že bez těchto lidí by naše firma nebyla úspěšná.Diskuze

Doporučujeme

Zákazníkům poskytujeme veškerý možný servis, covid nás nezastavil

Společnost ZEBR s.r.o. sídlící v malebné krajině Pálavy se zabývá produkcí strojů na žaluzie. Jednatel společnosti Richard Zelinka vidí budoucnost společnosti i přes současnou obtížnou epidemiologickou situaci pozitivně. I v pandemii se totiž společnosti dařilo dobře fungovat, a dokonce posilovat pozici v Mexiku.

Tým nevidomých vytvořil vlastní služby pro seniory i firmy

Začalo to službou pro seniory, dnes se organizace pod hlavičkou Spolu s vámi, z.ú., zabývá i osvětovými a zábavnými workshopy a teambuildingovými aktivitami. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby zakladateli a provozovateli služby Návštěvy POTMĚ nebyli výhradně mladí lidé se zrakovým handicapem.