fbpx

Spoločnosť Ecaza, s.r.o., sa od svojho vzniku v roku 2009 profiluje ako spoločnosť, ktorá chce byť jednotkou v zavádzaní nových postupov, techník a technológií v oblasti nedeštruktívnych kontrol prostredníctvom vírivých prúdov v oblasti jadrovej energetiky.

Spoločnosť sa zameriava na nedeštruktívne kontroly teplo-výmenných rúrok parogenerátorov a rôznych tepelných výmenníkov v jadrovoenergetických zariadeniach.
Poskytuje komplexné služby, od návrhu a vývoja metodík a postupov kontrol vírivými prúdmi, návrhu, vývoja a výroby vírivoprúdových sond a manipulátorov, dodávok a školení softvéru a hardvéru pre zber až po vyhodnocovanie a archiváciu dát z výsledkov kontrol a vzdelávanie špecialistov v oblasti nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi.

NDT kontroly

Technické zázemie spoločnosti umožňuje realizovať zber, analýzu a vyhodnotenie dát kontrol vírivými prúdmi (ECT – eddy current testing) interne, externe alebo kombinovane bez ohľadu na lokalitu, kde sa kontroly vykonávajú.
Vo svojom NDT centre v Nitre analyzuje a vyhodnocuje dáta z kontrol v elektrárňach nielen zo Slovenska a Česka, ale aj Francúzska, Španielska, Brazílie, Argentíny, Kórei a ďalších krajín.
V rámci vyhodnocovania kontrol vírivými prúdmi zabezpečuje primárnu, sekundárnu a rozhodovaciu analýzu dát a má k dispozícii servisnú skupinu, ktorá zabezpečuje realizáciu ET kontrol priamo u zákazníka.Metodiky a postupy


Skúsenosti a know-how spoločnosti umožňujú návrh a vývoj metodík a postupov skúšania pre nedeštruktívne kontroly vírivými prúdmi pre jednotlivé typy výmenníkov a použité sondy, ich kvalifikácie, vrátane kvalifikácií externe navrhnutých metodík a postupov skúšania.
Vírivoprúdové sondy
V oblasti vírivoprúdových sond spoločnosť realizuje interný vývoj, výrobu a kalibrácie sond typu Bobbin, viaccievkových Array sond, rotačných a príložných sond.
Okrem vlastného interného vývoja a výroby sond zabezpečuje aj vývoj vírivoprúdových sond „na mieru“ podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.

Manipulátory

V oblasti mechanizácie a automatizácie nedeštruktívnych kontrol spoločnosť zabezpečuje návrh, vývoj, výrobu a servis diaľkovo ovládaných manipulátorov pre realizovanie nedeštruktívnych kontrol prostredníctvom vírivoprúdových sond a ultrazvukom a zabezpečuje aj servis SME manipulátorov.
Softvér
V rámci dodávok a školení ovládacieho softvéru pre zber a vyhodnocovanie dát z kontrol vírivými prúdmi sa spoločnosť zameriava hlavne na softvér spoločností Zetec (Eddynet Bundle, Revospect Proro, Revospect HX Pro a Velocity), Eddyfi (Lyft, Magnifi, SurfacePro 3D) a Corestar (EddyVision).Dátové centrum


Spoločnosť vybudovala infraštruktúru, ktorá sústreďuje všetku potrebnú techniku a analytické tímy na jednom mieste a prostredníctvom online prenosu dát umožňuje centrálne riadiť, koordinovať, vykonávať a overovať výsledky NDT kontrol vírivými prúdmi diaľkovo pre elektrárne v rôznych krajinách sveta.

Vzdelávanie a výcvik

Spoločnosť vybudovala školiace priestory, ktoré sú vybavené najmodernejšou analytickou technikou pre vyhodnocovanie ET kontrol a multimediálnou prezentačnou technikou. Vytvorila tak príjemné zázemie pre dlhodobé,  odborne a psychicky náročné teoretické aj praktické vzdelávanie technikov a špecialistov ET kontrol.
Zákazníkom vie poskytnúť aj podporu pre ich pracovníkov vo forme osobného koučingu a mentoringu.

Prenájom hardvéru

Spoločnosť poskytuje služby krátkodobého prenájmu hardvéru a softvéru potrebného na zber a vyhodnocovanie dát z ET kontrol vrátane špecifických konfigurácií a nastavení. Poskytuje tiež podporu pri interpretovaní výsledkov skúšok a ich prezentácii.
 


Diskuze

Doporučujeme

Pozvánka na najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.  

Zakladateľ Matador Group oslávil 90 rokov!

Dňa 7. júla 2022 oslávil Dr. h.c. Ing. Štefan Rosina životné jubileum 90 rokov. Bol to práve on, čo sa zaslúžil najskôr o rozvoj gumárenského priemyslu v Púchove a jeho transformáciu na modernú fabriku, ktorá prežila turbulentné deväťdesiate roky.