Okrem iného vyvíjajú, vyrábajú, distribuujú a inštalujú káble pri výstavbe veterných a solárnych parkov. O cieľoch, víziách, ale aj doterajších úspechoch tohto koncernu sme sa rozprávali s konateľom Erichom Štefanským.

Koncern Prysmian patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom optických vlákien a telekomunikačných káblov. S mnohými výrobnými závodmi vo svete ponúka koncern úplné portfólio špičkových výrobkov pre telekomunikačný priemysel: optické vlákna, optické káble, systém fúkaných vlákien Sirocco, medené káble a spojovací hardvér, resp. hardvér k interiérovým inštaláciám a dátovým káblom. Ako by ste charakterizovali vašu firmu na Slovensku?

Spoločnosť Draka Comteq Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2006, vtedy ešte ako súčasť holandského koncernu Draka B.V. Začínali sme s 20 zamestnancami, dnes u nás pracuje takmer 300 zamestnancov. Míľnikom v našej histórii bol rok 2010, kedy sa výrobné kapacity zdvojnásobili dobudovaním ďalšej výrobnej haly. Významným rokom je takisto rok 2011, kedy sme sa spojili s naším dovtedajším konkurentom – spoločnosťou Prysmian. Zlúčením spoločností Draka B.V. a Prysmian s.r.l. vznikol subjekt Prysmian Group, ktorý sa stal svetovou jednotkou v kabelárskom priemysle. Dnes patríme k najväčším výrobcom tohto sortimentu v Európe (v roku 2018 sme boli na prvom mieste medzi 112 výrobnými závodmi koncernu vo svete).

Ste lídrami v oblasti udržateľného rastu a ziskovosti a tým zabezpečujete presah medzi súčasnosťou a budúcnosťou kábelárskeho priemyslu. Čo by ste chceli dosiahnuť v budúcnosti na trhu hospodárstva?

Vývoj a výroba dátových káblov je, vo svojej podstate, vizionárska činnosť. Kabelársky priemysel musí byť vždy minimálne  o krok vpredu a dokázať reagovať na situáciu, ktorá nastane o niekoľko rokov. Pri výrobe a vývoji počítame s faktom, že už o pár rokov bude vyvinutá oveľa precíznejšia a výkonnejšia technológia. V praxi to znamená, že už dnes musíme svojim klientom dodávať káble so schopnosťou prenášať objemy dát, ktoré budú štandardom o 10–15 rokov. Chceme  aj naďalej byť inovatívni  vo všetkých oblastiach, ktoré sa pred nami otvárajú.

Každoročne dodávate 1,2 milióna ton elektrických káblov. Kde všade exportujete vaše výrobky?

Naša klientela je prevažne v západnej a severnej Európe. Jedná sa o tradičné krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko, UK, Benelux, Dánsko, Nórsko. Objemovo „menší“ klienti, ktorým dodávame naše produkty, sú v Izraeli, Japonsku, severnej Afrike a Južnej Amerike.

S akými inovačnými schopnosťami a výskumnými kapacitami využívate ľudské zdroje vo vašom podniku?

R&D oddelenie je vysoko vyťaženým pracoviskom, ktoré musí reagovať na impulzy z vonkajšieho prostredia (špecifické požiadavky zákazníkov na špecifické produkty, materiály  a postupy), ako aj vyvíjať inovatívne produkty pre  konkurenčne  nabitý a stále meniaci sa trh.

Využívame na to vlastný vývojársky potenciál v Prešove, samozrejme spolupracujeme s vývojármi, technikmi a technológmi v rámci celej skupiny.

Vytvorili ste multikanálový komunikačný systém Prysmart, ktorý napomáha ľuďom v zdieľaní najdôležitejších informácií o vašej centrále cez sociálne siete a periodiká. Čo to znamená v praxi?

Globálny rozmer aktivít spoločnosti nás núti nájsť spôsob aktívnej a včasnej komunikácie dovnútra spoločnosti aj navonok. Prysmian Group je obrovský organizmus s nespočetnými interakciami, ktoré si vyžadujú okamžitú schopnosť reakcie. Zavedenie komunikačného systému Prysmart bolo urýchlené vstupom General Cable do Prysmian Group.

V súčasnosti sa veľa hovorí o ekológii a ochrane životného prostredia. S akými konkrétnymi aktivitami prispievate k ekologickej udržateľnosti?

Z environmentálneho hľadiska sa správame veľmi zodpovedne a neustále pracujeme na znižovaní našej uhlíkovej stopy, čo je prísne sledované našimi akcionármi. Rovnako zodpovedne pristupujeme k spracovávaniu odpadu a napredujeme v hľadaní možností jeho spätného využitia. Nakoľko dnešná výroba prebieha v nových výrobných priestoroch, pri  ich realizácii boli aplikované najnovšie poznatky spojené s ochranou životného prostredia v priemyselnej výrobe. Prysmian Group je lídrom aj v oblasti „renewables", v rámci ktorej vyvíjame, vyrábame, distribuujeme a inštalujeme káble pri výstavbe veterných a solárnych parkov. Participujeme na výstavbách „zelených“ budov, smart cities.

Aké plány máte do budúcna a s akými ekonomickými výsledkami by ste boli spokojný ku koncu kalendárneho roka?

Rok 2020 nebude výnimkou. Počítame s ďalším rozšírením výrobných kapacít a distribučných aktivít. Pokiaľ sa bavíme o výsledkoch za aktuálny rok 2019, už teraz je jasné, že výsledky v meraných ukazovateľoch prekročia plány  a očakávania. Takže s konečným výsledkom roka budeme určite spokojní. Čaká nás rok, ktorý so sebou prinesie výzvy neustáleho zdokonaľovania výrobných parametrov v prostredí zhoršujúcich sa pomerov na svetových trhoch. Avšak prešovský závod spoločnosti Prysmian Group má všetky predpoklady na úspešné napredovanie a na to, aby bol pre zamestnancov atraktívnym zamestnávateľom.