fbpx

Okrem iného vyvíjajú, vyrábajú, distribuujú a inštalujú káble pri výstavbe veterných a solárnych parkov. O cieľoch, víziách, ale aj doterajších úspechoch tohto koncernu sme sa rozprávali s konateľom Erichom Štefanským.

Koncern Prysmian patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom optických vlákien a telekomunikačných káblov. S mnohými výrobnými závodmi vo svete ponúka koncern úplné portfólio špičkových výrobkov pre telekomunikačný priemysel: optické vlákna, optické káble, systém fúkaných vlákien Sirocco, medené káble a spojovací hardvér, resp. hardvér k interiérovým inštaláciám a dátovým káblom. Ako by ste charakterizovali vašu firmu na Slovensku?

Spoločnosť Draka Comteq Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2006, vtedy ešte ako súčasť holandského koncernu Draka B.V. Začínali sme s 20 zamestnancami, dnes u nás pracuje takmer 300 zamestnancov. Míľnikom v našej histórii bol rok 2010, kedy sa výrobné kapacity zdvojnásobili dobudovaním ďalšej výrobnej haly. Významným rokom je takisto rok 2011, kedy sme sa spojili s naším dovtedajším konkurentom – spoločnosťou Prysmian. Zlúčením spoločností Draka B.V. a Prysmian s.r.l. vznikol subjekt Prysmian Group, ktorý sa stal svetovou jednotkou v kabelárskom priemysle. Dnes patríme k najväčším výrobcom tohto sortimentu v Európe (v roku 2018 sme boli na prvom mieste medzi 112 výrobnými závodmi koncernu vo svete).

Ste lídrami v oblasti udržateľného rastu a ziskovosti a tým zabezpečujete presah medzi súčasnosťou a budúcnosťou kábelárskeho priemyslu. Čo by ste chceli dosiahnuť v budúcnosti na trhu hospodárstva?

Vývoj a výroba dátových káblov je, vo svojej podstate, vizionárska činnosť. Kabelársky priemysel musí byť vždy minimálne  o krok vpredu a dokázať reagovať na situáciu, ktorá nastane o niekoľko rokov. Pri výrobe a vývoji počítame s faktom, že už o pár rokov bude vyvinutá oveľa precíznejšia a výkonnejšia technológia. V praxi to znamená, že už dnes musíme svojim klientom dodávať káble so schopnosťou prenášať objemy dát, ktoré budú štandardom o 10–15 rokov. Chceme  aj naďalej byť inovatívni  vo všetkých oblastiach, ktoré sa pred nami otvárajú.

Každoročne dodávate 1,2 milióna ton elektrických káblov. Kde všade exportujete vaše výrobky?

Naša klientela je prevažne v západnej a severnej Európe. Jedná sa o tradičné krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko, UK, Benelux, Dánsko, Nórsko. Objemovo „menší“ klienti, ktorým dodávame naše produkty, sú v Izraeli, Japonsku, severnej Afrike a Južnej Amerike.

S akými inovačnými schopnosťami a výskumnými kapacitami využívate ľudské zdroje vo vašom podniku?

R&D oddelenie je vysoko vyťaženým pracoviskom, ktoré musí reagovať na impulzy z vonkajšieho prostredia (špecifické požiadavky zákazníkov na špecifické produkty, materiály  a postupy), ako aj vyvíjať inovatívne produkty pre  konkurenčne  nabitý a stále meniaci sa trh.

Využívame na to vlastný vývojársky potenciál v Prešove, samozrejme spolupracujeme s vývojármi, technikmi a technológmi v rámci celej skupiny.

Vytvorili ste multikanálový komunikačný systém Prysmart, ktorý napomáha ľuďom v zdieľaní najdôležitejších informácií o vašej centrále cez sociálne siete a periodiká. Čo to znamená v praxi?

Globálny rozmer aktivít spoločnosti nás núti nájsť spôsob aktívnej a včasnej komunikácie dovnútra spoločnosti aj navonok. Prysmian Group je obrovský organizmus s nespočetnými interakciami, ktoré si vyžadujú okamžitú schopnosť reakcie. Zavedenie komunikačného systému Prysmart bolo urýchlené vstupom General Cable do Prysmian Group.

V súčasnosti sa veľa hovorí o ekológii a ochrane životného prostredia. S akými konkrétnymi aktivitami prispievate k ekologickej udržateľnosti?

Z environmentálneho hľadiska sa správame veľmi zodpovedne a neustále pracujeme na znižovaní našej uhlíkovej stopy, čo je prísne sledované našimi akcionármi. Rovnako zodpovedne pristupujeme k spracovávaniu odpadu a napredujeme v hľadaní možností jeho spätného využitia. Nakoľko dnešná výroba prebieha v nových výrobných priestoroch, pri  ich realizácii boli aplikované najnovšie poznatky spojené s ochranou životného prostredia v priemyselnej výrobe. Prysmian Group je lídrom aj v oblasti „renewables", v rámci ktorej vyvíjame, vyrábame, distribuujeme a inštalujeme káble pri výstavbe veterných a solárnych parkov. Participujeme na výstavbách „zelených“ budov, smart cities.

Aké plány máte do budúcna a s akými ekonomickými výsledkami by ste boli spokojný ku koncu kalendárneho roka?

Rok 2020 nebude výnimkou. Počítame s ďalším rozšírením výrobných kapacít a distribučných aktivít. Pokiaľ sa bavíme o výsledkoch za aktuálny rok 2019, už teraz je jasné, že výsledky v meraných ukazovateľoch prekročia plány  a očakávania. Takže s konečným výsledkom roka budeme určite spokojní. Čaká nás rok, ktorý so sebou prinesie výzvy neustáleho zdokonaľovania výrobných parametrov v prostredí zhoršujúcich sa pomerov na svetových trhoch. Avšak prešovský závod spoločnosti Prysmian Group má všetky predpoklady na úspešné napredovanie a na to, aby bol pre zamestnancov atraktívnym zamestnávateľom.

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.