fbpx

Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., uvedla do provozu jednu z největších a nejmodernějších inteligentních lakoven v Evropě. Vyplnila tak mezeru na evropském trhu, který dosud postrádal dostatečnou kapacitu pro vysoce kvalitní lakování dílců velkých rozměrů. O této investici jsme hovořili s obchodním ředitelem společnosti Agrostroj Pelhřimov Jaroslavem Habáněm.


O jak velkou investici se řádově jedná a kdo byl jejím dodavatelem?


Je to velká investice nejen v rámci České republiky, ale i Evropy za přibližně 30 milionů eur, pokud jde o technologickou část. Jedná se o plně automatizovanou, počítačově řízenou lakovnu od společnosti Eisenmann na užitné ploše 23 tisíc metrů čtverečních. Postavili jsme ji za necelé dva roky. Probíhá v ní proces kataforetického lakování, na který navazují finální povrchové úpravy. K dispozici jsou tři velké práškové kabiny a kabina pro specifické díly. Na linku KTL také navazuje menší práškovací lakovna pro méně rozměrné díly.

Jaké nové možnosti tato lakovna nabízí?

Kataforetické lakovací vany mají délku 17,5 metru, šířku 4,5 metru a výšku 5,2 metru. Jsou určeny pro dílce o hmotnosti až šest tisíc kilogramů. Díky těmto parametrům jde o největší univerzální lakovnu v Evropě. Lakovnu jsme sice nevybudovali jako výlučně komerční, ale její kapacita činí zhruba pět milionů metrů čtverečních za rok. Proto zhruba třetinu kapacity nabídneme k využití třetím firmám.

Proč jste se rozhodli investovat do projektu nové lakovny?

Agrostroj Pelhřimov je největší univerzální kooperant v Evropě a největší výrobce zemědělských strojů v České republice. Výrobní program tvoří vlastní finální stroje, nástrojařská výroba a kooperace pro významné nadnárodní společnosti v oboru zemědělské techniky, pro výrobce nákladních automobilů a autobusů, stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků. Kromě podmontážních celků produkujeme také finální zemědělské stroje, které jsou ve velké míře dodávány do prodejních sítí našich OEM (original equipment manufacturer) partnerů.

Do našeho výrobního portfolia náleží rovněž segment užitkových vozidel, pro která vyrábíme svařence a montážní sekce určené pro kamiony, autobusy, stavební stroje i komunální a logistickou techniku. Rozměry většiny našich produktů rostou a některé už dosahují délky až 15 metrů. Proto potřebujeme lakovnu odpovídajících parametrů. Samozřejmě lakovnu lze využívat i pro menší díly.

Pro komerční účely tedy nabízíme jednu z nejmodernějších lakoven v Evropě pro stroje a díly o uvedených rozměrech. Je to nabídka, která zatím není v rámci evropského kontinentu zcela pokrytá.

Přišel podnět k zahájení projektu nové lakovny také od firem, se kterými kooperujete?

Celkem máme 23 OEM partnerů a každý z nich je na prvním až pátém místě ve svém oboru podnikání na světě nebo v Evropě. Agrostroj Pelhřimov je tedy globálním dodavatelem, a aby pokryl kompletní servis pro své partnery, musí mít i lakovnu, která odpovídá jejich současným požadavkům. Jinak bychom byli závislí na outsourcingu, který je velmi limitovaný a riskantní. Navíc, jak už jsem řekl, v daných velikostech dílů jsme naráželi na nedostatečnou kapacitu.

Nicméně lakovny máme celkem čtyři. Ta menší z nich má délku van pro kataforézu sedm metrů a na tuto linku navazuje osm plně automatizovaných práškovacích kabin. Mokrá lakovna představuje čtyři velké boxy, v nichž můžeme lakovat dílce do velikosti deset metrů a hmotnosti osm tun.

Můžete stručně popsat princip kataforetické lakovny?

Proces začíná sérií předúprav, při kterých se dílec odmastí a vyčistí se póry v materiálu. Poté se na povrchu dílce vytvoří vrstva zinečnatého fosfátu. Dílec je následně ponořen do lakovací lázně a zapojen jako katoda. Působením stejnosměrného napětí se usměrní pohyb polykationtů směrem ke katodě. Na povrchu výrobku se vylučují hydroxylové ionty. S narůstající tloušťkou povlaku roste odpor vrstvy a tím klesá rychlost vylučování. To pokračuje přednostně na místech s doposud malou tloušťkou vrstvy. Tím dochází k tvorbě velmi rovnoměrného povlaku na celém povrchu včetně těžko přístupných míst. Při korozních zkouškách odolnosti povrchu v solné komoře dosahujeme výsledku jednoho tisíce hodin, což je vyšší kvalita, než jakou se může pochlubit například automobilový průmysl. Z hlediska odolnosti naše lakovna produkuje díly, jako by byly pozinkované.

Na lakovací lázně navazuje sedm vypalovacích pecí, kde podle tloušťky materiálu (až do 180 milimetrů) a podle dalších parametrů, jako je například hmotnost (maximálně šest tun), nastavujeme optimální čas a teplotu vypalování. Hlavním kritériem je dokonalé vytvrzení vrstvy laku.

Jak je u nové lakovny zajištěna ochrana životního prostředí a úspory energie?

Když jsme lakovnu plánovali, bylo naší snahou, aby zátěž pro životní prostředí byla menší než u běžné domácnosti. To znamená, že všechny exhalace jsou zachyceny a následně spalovány při teplotě 780 stupňů Celsia. Při této teplotě jsou likvidovány všechny nebezpečné prvky. Odpadní vody jsou svedeny do čistírny odpadních vod a po vyčištění se jich dvě třetiny vracejí zpět do výroby. Zbývající jedna třetina putuje po zpracování v biologické čistírně zpět do řeky. Odpady vznikající při výrobě jsou likvidovány speciálními externími společnostmi.

Pokud se jedná o úspory energie, veškeré odpadní teplo se využívá pro ohřev tam, kde to technologie lakování vyžaduje. Je to například teplo vyprodukované při spalování exhalací. Kromě toho je vypalování laku v peci řízeno tak, aby spotřeba energií v daném okamžiku odpovídala přesně hmotnosti a rozměrům dílce. Energetická náročnost je tak na jeden metr čtvereční nalakované plochy zřetelně nižší než u kterékoliv jiné lakovny.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.