fbpx

Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. provozuje v moravskoslezském Paskově největší pilu v ČR. „Námi produkované sušené řezivo nachází uplatnění z největší části ve stavebním průmyslu, kde je pro své nenahraditelné vlastnosti dále zpracováno na celou řadu produktů," říká jednatelka společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov Marie Wagnerová v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Jaký objem dřeva ročně zpracujete? Do jakých zemí zpracované dřevo dále míří?

Ročně zpracujeme téměř 1,5 milionu kubických metrů kulatiny, tzn. vyrobíme zhruba 860 tisíc kubíků řeziva, které míří z 25 procent do České republiky, 35 procent prodáváme do Rakouska a Německa, především závodům vlastního koncernu Mayr-Melnhof, které provozují tzv. další zpracování řeziva, osm procent výrobků jde na Slovensko a šest procent do Polska. Zbývající čtvrtinu produkce prodáváme do hodně exotických a vzdálených zemí, nejvíc do Japonska (12 procent), dále pak do severní Afriky (Alžírsko, Tunisko, Maroko) a do Asie (Malajsie, Pákistán). Kromě řeziva vyrábíme v naší dceřiné společnosti Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o. pelety. Ty vyvážíme z 50 procent do Itálie, 40 procent míří do Rakouska, v České republice prodáme bohužel jen 10 procent produkce. Roční objem výroby naší peletárny je přes 90 tisíc tun pelet.

Důležitou součástí vašeho portfolia je produkce štěpky pro papírenský průmysl a výroba peletek z pilin, které vznikají při zpracování kulatiny. Jakou částí se tyto vedlejší pilařské produkty podílejí na vašem obratu?

Prodej vedlejších pilařských produktů, tj. štěpky, pilin, hoblin a kůry, představuje zhruba 20 procent obratu pily.

V jakých odvětvích se využívá dřevo, které ve vašem závodě zpracujete?

Námi produkované sušené řezivo nachází uplatnění z největší části ve stavebním průmyslu, kde je pro své nenahraditelné vlastnosti dále zpracováno na celou řadu produktů, jako jsou například lamelově nebo křížově lepené nosníky, hranoly nebo plošné prvky podlahových, stěnových či stropních konstrukcí. Výroba těchto stavebních produktů probíhá především v rámci našich koncernových závodů v Rakousku a Německu. Produkované řezivo je rovněž využíváno v oblasti výroby obalových či transportních výrobků.

Moderní technologie prostupují do všech průmyslových oborů. Jaké využití mají při zpracování dřeva?

Při zpracování kulatiny v naší společnosti se primárně snažíme o produkci kvalitního řeziva s největším možným využitím vstupní suroviny. S tím bezpodmínečně souvisí využívání a investice do moderních technologií. V tomto roce jsme například instalovali na pořezové lince nový typ hlavní rozmítací pily pro hlavní řezivo, která patří mezi nejmodernější na světě. Rovněž investujeme do prvků pro zvýšení automatizace a řízení výroby, nových 3D měření, rychlejších a přesnějších kontrolních systémů atd.

Provozy, ve kterých se zpracovává dřevo, musely v posledních letech přijmout opatření ke snížení emisí CO2 a hlučnosti výroby. Dotkla se tato opatření i vašeho závodu?

Opatření pro snížení emisí CO2 vnímáme především po stránce vnitropodnikové logistiky kulatiny a řeziva, přičemž v rámci obnovy vozového parku investujeme do strojů, které těmto předpisům vyhovují. Aktuálně rovněž v našem provozu testujeme plně elektrický vysokozdvižný vozík s nosností 16 tun.

Z hlediska hlučnosti klademe velký důraz na eliminaci největších emitentů. Jak u realizovaných, tak u aktuálně plánovaných investic aplikujeme technická řešení, která naším provozem produkovaný hluk sníží a zlepší podmínky jak zaměstnancům, tak okolním obcím.

Do jakých oblastí chcete investovat v blízké budoucnosti?

Vždy jsme investovali, a bude tomu tak i nadále, do oblastí, které vedou v prvé řadě ke zvýšení výtěžnosti tak „vzácné" suroviny, jakou je dřevo, a dále do zvýšení přidané hodnoty výrobků a do automatizace výroby. Konkrétně plánujeme postavit např. další čtyři sušicí komory, postavíme třetí kotel na biomasu o výkonu 12 megawattů, budeme instalovat automatické skenery vad řeziva aj.

Na několika místech v Moravskoslezském kraji se objevila kůrovcová kalamita. Zaznamenali jste v této souvislosti vyšší poptávku po vašich službách?

Určitě ano. Nabídka kulatiny k pořezu je opravdu velká, náš závod je v provozu sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.