fbpx

Spoločnosť Heneken rozšírením portfólia o zinok posilnila svoju pozíciu na európskom trhu s neželeznými kovmi. Rozhovor s Michalom Hudobom, riaditeľom spoločnosti Heneken s.r.o.        

Spoločnosť Heneken vznikla v roku 2007. Akými zmenami prešla od toho času?

Naša spoločnosť prešla za 13 rokov svojej existencie dynamickým vývojom. Pôvodne sme začínali ako obchodná spoločnosť na trhu s neželeznými kovmi, predovšetkým hliníka. Postupne sme do portfólia pridali kremík, horčík a olovo. Od roku 2017 sme nadobudli majoritný podiel vo výrobnom závode v Spišských Vlachoch na východe Slovenska, ktorý sa zameriava na výrobu hliníkových zliatin z druhotných surovín. V roku 2019 Heneken vstúpil do spoločnosti Brock Metals s. r. o., čím sa podarilo preniknúť na trh zinkových zliatin. Zatiaľ píšeme úspešný príbeh a pevne veríme, že štruktúra nášho portfólia nám umožní rásť aj naďalej.

Podľa dostupných informácií Heneken pôsobí v oblasti obchodu a výroby  metalurgických komodít, neželezných kovov a šrotov. Svoj predaj zameriavate na neželezné kovy vo forme ingotov. Akou  obratovosťou disponuje vaša spoločnosť?

Naša skupina dosahuje ročné tržby na úrovni vyše 150 mil. eur a zamestnáva viac ako 100 pracovníkov.

Obchodujete s tisíckami ton surovín mesačne, ktoré dodávate obchodným partnerom po celom svete. Ktorí sú vaši najbližší obchodní partneri a aká je vaša spolupráca s partnermi?

Predovšetkým sa jedná o zlievarne na európskom trhu. Rovnako však treba spomenúť naše aktivity v USA, Ruskej federácii, Ukrajine, Turecku a Srbsku. Kremík pre našich klientov dovážame z Číny a Kazachstanu. Hliníkové šroty pre našu výrobu alebo za účelom predaja koncovému odberateľovi obstarávame v celej Európe.

V roku 2019 ste preberali najväčšiu slovenskú zlieváreň zinku Brock Metals Košice. Čo vás viedlo k tomuto kroku?

Prevzatie Brock Metals je logickým vyústením našich snáh zabezpečiť spoločnosti organický rast a zároveň poskytovať našim zákazníkom čo najširšie portfólio produktov. Vzhľadom na skutočnosť, že od roku 2017 vlastníme prevádzku na recykláciu al. odpadov, vstup do ďalšieho výrobného závodu pre nás nebol úplne novým teritóriom. Práve naopak! Rovnako sa dá povedať, že sme boli v pravý čas na pravom mieste. Transakcia prebehla relatívne rýchlo a nám sa podarilo získať veľmi kvalitné aktívum, ktoré ideálne zapadá do našej dlhodobej stratégie.

Akým spôsobom  sa usilujete dodržiavať ekologické predpisy a zabrániť znečisťovaniu ovzdušia, resp. životného prostredia?

Heneken si plne uvedomuje svoj diel zodpovednosti za zlepšovanie kvality životného prostredia. Práve vlastníctvo závodu na recykláciu al. odpadov je ideálnym príkladom toho, aké podstatné je koncentrovať sa na zhodnocovanie odpadov. V spomínanej prevádzke kontinuálne investujeme do filtračných zariadení. Používame vysokokvalitné činidlá zachytávajúce organické spaliny a v neposlednom rade zvyšujeme energetickú efektívnosť výrobných zariadení. Rovnaké opatrenia plánujeme aj v spoločnosti Brock Metals. Za každých okolností sledujeme cieľ BAT. Neustále inovujeme a zlepšujeme výrobné procesy, čo pozitívne vplýva na ekologickú bilanciu našich výrobných závodov.

S akými inováciami a plánmi rátate v roku 2020?

Investujeme do nových taviacich pecí, ktoré zlepšujú energetickú a materiálovú bilanciu tavenia. Zavádzame jedinečnú výrobu hliníkových predzliatin. V Košiciach investujeme do filtrácie. Zameriavame sa na technológiu triedenia vstupov na báze laserovej analýzy. Máme dlhodobý plán, ako dosahovať vyššiu pridanú hodnotu a zároveň v čo najmenšej možnej miere zaťažovať životné prostredie. Sme presvedčení, že budúcnosť nášho odvetvia je existenčne závislá od neustáleho zvyšovania efektivity technológie a procesov recyklácie.

Diskuze

Doporučujeme

Čeká nás Augiášův chlév

MPO i ČEZ tvrdohlavě lpí na dostavbě Dukovan

Snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030, jak ho v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, je podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pro Česko nereálné. Jedním z klíčových pilířů Fondu obnovy, který bude financován ze zhruba 182 miliard korun, jež Česko dostane z Bruselu, by měly být investice do zelených projektů. Z příslušného vládního dokumentu ale vyplývá, že některé projekty se zeleným technologiím nevěnují vůbec, u dalších zatím není jasné, co se bude financovat. Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, která rozdělování peněz koordinuje, to omlouvá rychlostí zpracování projektů a podobně. Spíš ale asi jde o to, že MPO se k zeleným plánům Evropské komise staví přinejmenším zdrženlivě.

Tento přístup je zřetelný u polostátní skupiny ČEZ, v níž se má zelené energetice věnovat především společnost ČEZ ESCO. Její generální ředitel Kamil Čermák mluví o své firmě jako o lídru v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných řešení pro podniky, obce i stát. Zdůrazňuje hlavně úspory. Zmiňuje i čistou energii, rozuměj tu atomovou, kvalitní život a až v poslední řadě snižování emisí. Čermákovi jde mezi řádky hlavně o jaderný blok – nové Dukovany. Oficiálně za 160 miliard korun, ve skutečnosti za dvojnásobek, protože v dnešní době nikdo neumí postavit nový jaderný blok za rozumné peníze a v rozumném čase. Celá energetická koncepce ČR proto stojí když ne na lži, tak na nerealistických předpokladech.

Stavební společnosti očekávají v roce 2021 propad trhu o 1,8 %

Praha 24.11.2020 – Stavební společnosti očekávají propad trhu v letošním roce o 2,0 % a v roce 2021 potom o dalších 1,8 %. Vyšší propad trhu očekávají velké stavební společnosti, a to o 2,6 % v letošním roce. Tržby stavebních společností v letošním roce budou stagnovat (0,0 %). V příštím roce poklesnou o 1,3 %. Větší propad tržeb očekává pozemní stavitelství a malé stavební společnosti. Kapacity společností jsou vytíženy na 92 % a společnosti mají v průměru nasmlouvané zakázky na 8 měsíců dopředu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research za podpory generálního partnera, společnosti BAUMIT, spol. s.r.o.