fbpx

Logistika je ve Škodě Auto zakotvena již v tom nejzákladnějším rozdělení organizační struktury firmy. Patří mezi sedm primárních oblastí řízení. Hlavní řídící osoba každého z těchto oddělení reprezentuje jednoho člena představenstva. Logistický systém společnosti ŠKODA AUTO a.s. je propracovaný a mezinárodně uznávaný.

Strategie Green Future

Společnost Škoda Auto nabízí svým zákazníkům nejen vozidla bezpečná a komfortní, ale také šetrná k životnímu prostředí. O stejný přátelský přístup k okolnímu prostředí se snaží i v rámci výrobního a dodavatelského procesu. V této představě jim pomáhá strategie Green Future, která obecně podporuje trvale udržitelný rozvoj podniku. Jejím hlavním cílem v této oblasti je produkce vozů šetrných k životnímu prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů bez zbytečného plýtvání. Těchto bodů ve firmě dosahují především poklesem spotřeby energií a vody, redukcí emisí škodlivých látek do ovzduší a zvyšováním procenta recyklace.  

Ve všech oblastech logistiky je trendem snižování emisí a environmentální zátěže. V transportu se jedná zejména o implementaci alternativních nebo hybridních technologií, například využití CNG pro externí i interní přepravy nebo elektřiny v oblasti závodových přeprav. V oblasti manipulačních a skladových procesů jsou to pokročilé technologie pro vychystávání a kontrolu zboží, jako jsou RFID nebo pick-by-voice systémy. Používá se elektronický papír „e-paper“ nebo GPS technologie pro sledování přepravovaného materiálu a jednotlivých zdrojů v logistickém řetězci.

Simply clever logistika

V současnosti připravuje Škoda Auto projekt nasazení systému SAP na všechny procesy v logistice výroby. SAP S/4 Simple logistics pro Škodu Auto je největším projektem tohoto typu v průmyslovém odvětví nejen v České republice, ale i v evropském měřítku. Na tomto projektu česká automobilka spolupracuje v rámci celé Volkswagen Group, tedy i s ostatními značkami, jako je Audi či Porsche.

Cílem projektu je sjednocení a standardizace všech současných IT systémů v logistice, které budou systémem SAP nahrazeny. Záměrem je jak standardizace IT, tak i logistických procesů, což by mělo přinést koncovému uživateli ulehčení práce nejen manuální, ale i práce v samotném IT systému. Sjednocení systémů v logistice přináší také velkou ekonomickou úsporu jak v provozu systémů samotných, tak v jejich rozvoji.

„Když srovnám vývoj logistiky za uplynulé roky, co jsem na pozici šéfa logistiky Škody, tak to hlavní je neustálé zrychlování doby. To, co dřív trvalo několik let, dneska musí být za půl roku hotovo, to, na co jsme se připravovali tři měsíce, dneska musí být za týden. Jsou vyšší nároky, roste komplexita, svět Škody roste, do popředí pronikají témata jako digitalizace, automatizace či robotizace. I v logistice bude všechno o systémech, které budou čím dál víc zranitelné, složitější. V minulosti by nás nenapadlo, že se budeme potýkat se zásahy do IT systémů, do softwarů a spousty dalších věcí. Dříve jsme napsali nějaké číslo na papír a vše bylo jasné. Dnes stačí jeden pirátský program a vše se může zhroutit jako domeček z karet. Čili logistika bude stále komplikovanější, stresově náročnější, ale z mého pohledu musí logistika jako taková vždy zůstat jednoduchá. My máme slogan ‚Simply Clever Logistics‘, snažíme se o jednoduchá a přímočará řešení,“ uvedl vedoucí logistiky společnosti ŠKODA AUTO a.s. Jiří Cee a jak říká v následujícím rozhovoru, Škoda Auto si uvědomuje podstatný vliv aspektů dopravy a logistiky na životní prostředí, proto je myšlenka zelené logistiky pevně zakotvena ve firemní Strategii 2025. Jako logistika značky Škoda za poslední dobu zavedli celou řadu opatření s příznivým vlivem na životní prostředí.

Logistika, to jsou v obecném smyslu úspory – času, energie, materiálu, práce, skladovací plochy atd. Procesní úspory s sebou nesou i omezení poškozování životního prostředí. Řekněme, že to je bezděčný „zelený“ účinek logistiky. Jak byste stručně charakterizoval zamýšlenou „zelenou" logistiku?

Škoda Auto si uvědomuje podstatný vliv aspektů dopravy a logistiky na životní prostředí, proto je myšlenka zelené logistiky pevně zakotvena ve firemní Strategii 2025. Jako logistika značky Škoda jsme za poslední dobu zavedli celou řadu opatření s příznivým vlivem na životní prostředí. Jako příklad můžu uvést kamiony na stlačený zemní plyn, kamionové soupravy tzv. gigalinery, recyklovatelné, hospodárné obaly, další uplatnění obalového odpadového materiálu z montážních linek atd. Mimo to se zaměřujeme na osvětu v oblasti zelené logistiky, vzděláváme naše zaměstnance a šíříme povědomí o těchto tématech také mezi mladé lidi v rámci odborných přednášek na vysokých školách.

Společnost Škoda Auto vyvinula obalový systém, který umožnil umístit do přepravního kontejneru čtyři místo původních tří karoserií. Tato logistická úspora zvýšila efektivitu dopravy karoserií do vašeho indického závodu a tím také výrazně pozitivně ovlivnila životní prostředí. Škoda Auto za to získala ocenění Obal roku 2016 a WorldStar 2017. Daly by se vyčíslit úspory, které tato inovace přinesla pro Škodu Auto a také pro životní prostředí?

Těchto získaných ocenění si velmi vážíme a jsou důkazem úspěšnosti tohoto projektu. Jedinečný transportní koncept 4-v-1 používá logistika značky Škoda pro přepravu karoserií a nelokalizovaných dílů z hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi do indického závodu v Aurangábádu. Tento koncept spočívá ve speciální dřevěné konstrukci, která dokonale využívá prostor v přepravním kontejneru. Jedná se tak o další milník ve vývoji konstrukce pro kontejnerovou přepravu.

Zatímco v roce 2000 logistika Škody Auto přepravovala v kontejneru dvě karoserie, od roku 2006 využívala řešení pro tři karoserie na kontejner. Díky neustálému zefektivňování procesů a rostoucímu důrazu na šetrnost k životnímu prostředí a na transportní náklady jsou od roku 2014 odesílány v jednom kontejneru čtyři karoserie. Díky tomuto unikátnímu konceptu se nyní ušetří na 13 270 kilometrů dlouhé přepravní trase více než 800 tun CO2 ročně. Navíc jsou pro přepravu používány pouze plně recyklovatelné materiály.

Škoda Auto používá v Mladé Boleslavi k inventarizaci palet na skladovací ploše dron s technologií lidar. Jaký přínos má tato inovace?

Logistika je jeden z nejinovativnějších oborů a my v logistice značky Škoda se snažíme trendy určovat. Proto se dlouhodobě věnujeme novým projektům a technologiím. Dron určený pro inventarizaci palet je jedním z našich posledních nasazených řešení. Mezi jeho hlavní přínosy patří zvýšení efektivity, přesnosti měření a zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

V hlavním výrobním závodě Škody Auto v Mladé Boleslavi a v závodě v Kvasinách jsou v provozu automatické sklady menších dílů (AKL). Řídicí systém zajišťuje prostřednictvím robotů, aby byly díly na montážní linky dodávány přesně v tom pořadí, v jakém budou montovány (just-in-sequence). AKL je dobrý příklad digitalizace výrobních a logistických procesů a Škoda Auto za něj získala při udělování evropské ceny za logistiku ELA Award cenu odborné veřejnosti. Jaké efekty přináší tato modernizace z hlediska budoucích požadavků na výrobu automobilů?

Sklad menších dílů (AKL – Automatisches Kleinteilelager) v Mladé Boleslavi jsme spustili koncem loňského roku, AKL v Kvasinách se rozběhl o cca rok a půl dříve. Nasazením této technologie v obou našich závodech tak pokračujeme v implementaci zásad Průmyslu 4.0. Díky této technologii jsme schopní zefektivňovat naše materiálové toky. Naskladňování a vyjímání dílů z regálů probíhá plně automaticky a tyto díly jsou následně dle potřeby dodávány přímo na montážní linku. Vše probíhá v režimu just-in-sequence, což znamená, že na linku dodáváme díly přesně v tom pořadí, v jakém budou montovány. Automatizace nám umožňuje další zrychlení logistických procesů a minimalizaci chybovosti. Roboty tak navíc přebírají tělesně namáhavé činnosti, čímž zlepšujeme pracovní podmínky po ergonomické stránce. Zaměstnanci se pak mohou věnovat kvalifikovanějším a méně náročným činnostem.

Závod Škody Auto ve Vrchlabí zavedl jako logistickou inovaci plně autonomní přepravní robot. Z Vrchlabí se údajně stává továrna budoucnosti. Mohl byste to nějak doložit, kromě zmíněného robotu, z hlediska logistiky?

Továrna Škody Auto ve Vrchlabí je vysoce moderní hi-tech výrobní závod. V roce 2015 získala evropský titul „Továrna roku“ v kategorii „vynikající rozvoj závodu“, který získala za rychlý přerod závodu na výrobu vozů v závod na výrobu komponent.

Zmiňovaný autonomní přepravní robot je v plném provozu od června loňského roku a jeho úkolem je přeprava menšího množství dílů mezi obráběcími stroji a měrovým střediskem. Jeho unikátnost tkví ve schopnosti učit sám sebe. Dokáže totiž na cestě po závodě rozpoznávat překážky a v reálném čase při plánování své trasy zohlednit i další informace z okolí. Jedná se zařízení s nejvyšší úrovní automatizace.

To však není jediná inovace využitá v logistice ve vrchlabském závodě. Zavážení surových dílů (výkovků) na první operace obrábění probíhá plně automaticky pomocí manipulačního robotu a například v oblasti objednávání materiálu se veškerý materiál z hlavní linky automatické převodovky s přímým řazením DQ200 objednává automaticky bez zásahu pracovníků. Dříve jsme díly objednávali ze skladu pomocí klasického kanbanu. Zaměstnanci je tak vyskladňovali podle papírových karet. Nyní se velké GLT palety objednávají pomocí RFID čipu při průjezdu RFID bránou, malé KLT palety pomocí čidel ve skluzech regálů na základě zatížení daného čidla a procesní materiál v sudech pomocí čidel hlídajících hladinu materiálu.

Do budoucna bychom chtěli zavést například autonomní AGV (automated guided vehicles). Držíme se však jednoduchých řešení, neboť příliš složité procesy nejsou v automotive vždy výhodné. Jde nám o to, abychom úspěšně skloubili automatizaci, chytrost a lidskost. Z mých zkušeností plyne, že příliš techniky je v logistice někdy spíše na škodu. Koneckonců naším mottem je Simply Clever Logistics.


 Připravil Ivan Jemelka


 

 

 

 

 


 

 


 

Diskuze

Doporučujeme

Komunisté navrhují solární daň - Solární asociace nesouhlasí a žádá předsedu vlády o jednání

Čtvrtek - 9. července 2020 - KSČM dnes představila pět podmínek, za kterých je ochotna nadále tolerovat vládu Andreje Babiše. Jednou z nich je také solární daň. Solární asociace připomíná, že solární odvod byl zaveden již v roce 2010 a znovu také v roce 2013 a to s vysvětlením, že jde o finální opatření, které má odčerpat údajnou překompenzaci podpory.

Jádro a beton opravdu nejsou chytré investice, které nás posunou dále

V posledním debatním pořadu Otázky Václava Moravce II (OVM), který televizní stanice ČT24 odvysílala letos 5. července, hovořil člen rozpočtového výboru, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a podnikatel Pavel Juříček (ANO) mj. o tom, že již v březnu očekával schodek rozpočtu vyšší než 200 miliard korun vzhledem k odhadům propadu HDP.