fbpx

Moravský letecký klastr, z.s., (MLK) je sdružení českých leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenceschopný letecký průmysl. V zúčastněných společnostech pracuje přes šest tisíc zaměstnanců a jejich souhrnný obrat se pohybuje kolem 400 milionů eur. Na smysl a cíle MLK jsme se ptali jeho výkonného manažera Petra Tomáška.

Proč vznikl Moravský letecký klastr, jaké má konkrétní cíle a kdo jsou jeho členové?

Moravský letecký klastr vznikl z popudu svých současných členů v roce 2010. Zpočátku přišli hlavně dodavatelé společnosti Aircraft Industries z oblasti Kunovic s myšlenkou spojit se a nabídnout na zahraničních trzích kompletní vývoj a certifikovanou leteckou výrobu. Každý z budoucích členů klastru totiž svým zaměřením mohl k této ucelené nabídce určitým způsobem přispět, a společně tak navýšit její přidanou hodnotu. Za tímto účelem se sdružilo kolem 50 firem většinou z okolí Zlína a z Jihomoravského kraje, ačkoli působnost klastru se postupně rozšířila na celou Českou republiku. Jedná se o společnosti jako Mesit ASD, Evektor, 5M a další, které jsou součástí dodavatelských řetězců světových leteckých výrobců, například firmy Airbus. Pak jsou tu firmy, jež disponují technologiemi vhodnými pro použití v leteckém průmyslu, jako je třeba nedestruktivní testování, které realizuje firma Radalytica. Do klastru patří i Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita Ostrava a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, které pracují spolu s dalšími členy na různých vývojových projektech a úkolech v oblasti vzdělávání.

Jaké služby může MLK svým členům nabídnout?

Hlavním cílem klastru je propagace jeho členů i českého leteckého průmyslu ve světě, součástí těchto aktivit je i propojování našich výrobců se zahraničními zákazníky. Mezi propagační akce patří podnikatelské mise, účast na mezinárodních veletrzích, odborných konferencích a podobně, které jsou zároveň příležitostí k navázání nebo prohloubení kontaktů s potenciálními odběrateli výrobků či služeb našich členů. Konkrétně já, jako reprezentant klastru, mám při takových událostech snahu setkat se s nákupčími velkých leteckých výrobců a nabídnout kompletní servis od vývoje až po výrobu. Pokud se mi podaří vzbudit jeho zájem, propojím jej poté na vhodné členy klastru. Mohu také případnému zájemci o spolupráci s českými výrobci dát závazné doporučení, na jehož přesném plnění se poté obě zúčastněné strany dohodnou.

Samozřejmě se přitom nevyhýbáme spolupráci s vládními organizacemi jako CzechInvest nebo CzechTrade či naší ambasádou v dané zemi. Na domácí půdě pak organizujeme různé pracovní skupiny, například se zaměřením na kvalitu, výměnu zkušeností z certifikačních procesů nebo na využití nových technologií. Připravujeme rovněž neformální setkávání zástupců našich členů, aby se vzájemně poznali, zjistili, jaké má kdo výrobní možnosti, a případně navázali spolupráci.

Jaké činnosti se MLK věnoval v uplynulém roce a jaké aktivity plánuje pro rok letošní?

Loni měl například Moravský letecký klastr svůj stánek na XII. ročníku mezinárodního veletrhu letecké techniky Aviation Forum Munich 2022, který se konal ve dnech 5. a 6. prosince 2022 v Mnichově. Prezentovalo se na něm 150 společností z celého světa. Součástí byla řada přednášek a panelových diskuzí na téma nová éra letectví: udržitelně, odolně a společně. Generálními partnery veletrhu byly společnosti Boeing a Airbus. Letos jsme se v dubnu účastnili B2B veletrhu Aeromart Montreal 2023 v Kanadě, který je mezinárodní platformou pro diskuzi o příležitostech a výzvách ve vývoji nových technologií v letectví, kosmonautice a zabezpečení příslušných dodavatelských řetězců. Na veletrhu byly zastoupeny velké firmy i OEM, výzkumná a vývojová centra, profesní sdružení a klastry, akademické obce a veřejné i soukromé organizace ze Severní Ameriky, aby hledaly nové obchodní příležitosti a navázaly nová partnerství.

Na podzim je plánováno velké množství akcí, například Aerospace Meetings Casablanca v Maroku, v listopadu by měla v Turíně následovat mezinárodní B2B burza a výstava A & D meetings. Je to příležitost pro vedoucí pracovníky leteckých OEM, inženýry, decision makery, dodavatele a nákupčí z celého světa, aby si vyměnili informace o budoucím rozvoji průmyslu a našli partnery. V prosinci chystáme společný stánek na konferenci Aviation Forum Hamburg, která je zásadní pro evropské dodavatele společnosti Airbus.

Podařilo se již prostřednictvím MLK propojit některé členy tak, aby vznikl kompletní produktový řetězec, na jehož konci by stál úplný letoun, drak nebo motor, tedy produkt s vysokou přidanou hodnotou?

Klastr si neklade za cíl, alespoň zatím, propojovat naše domácí společnosti, aby společně vyvinuly nový letoun. Členy MLK jsou firmy, které vyrábějí a dodávají vlastní produkty. Těm pomáháme na zahraničních trzích tím, že je propojujeme se zákazníky, kteří si jejich výrobek mohou přímo koupit. Druhou skupinu členů klastru představují společnosti, které hledají příležitost stát se součástí určitého dodavatelského řetězce, například pro českou firmu Alucast, což je výrobce hliníkových a hořčíkových odlitků, se nám podařilo domluvit zakázku od italského leteckého koncernu Leonardo SpA. První kontrakt byl z hlediska objemu výroby relativně skromný, ale další už měly rostoucí vývoj. Obecně se tedy dá říct, že se snažíme vyhledat zákazníky, kteří mají konkrétní požadavky, a dáváme je dohromady s našimi členy, jež jsou schopní takové podmínky splnit. Není to ovšem nijak rychlý proces. Podle našich zkušeností doba od prvního kontaktu po realizaci první dodávky představuje tři až pět let.

S kterými podobnými uskupeními z oblasti leteckého průmyslu MLK spolupracuje ve světě a jaké konkrétní výsledky má tato kooperace?

Jsme členem organizace European Arospace Cluster Partnership, společenství 45 evropských klastrů působících v leteckém průmyslu. Cílem našeho členství v této organizaci je pořádat společné mise a akce, které umožňují výměnu technologií a podobně. Prostřednictvím naší účasti v tomto uskupení můžeme skrze evropské výzvy získat podporu pro různé inovační projekty. Tyto granty MLK přiděluje a proplácí formou inovačních voucherů. Inovační vouchery slouží primárně k podpoře vlastních firemních projektů v oblasti inovací, které povedou k vývoji progresivních produktů a řešení, a napomohou tak k dalšímu rozvoji. Jde například o oblast digitalizace, 3D tisku a podobně. Jednotlivé evropské klastry na tomto poli spolupracují celoročně. Stejně jako v rámci Evropy jsme v kontaktu i se sdruženími leteckých firem v ostatních částech světa.

Na webových stránkách MLK je od roku 2022 kariérní sekce, v níž členové klastru inzerují nabídky pracovních míst. Jaký má tato sekce efekt? Daří se jejím prostřednictvím získávat nové zaměstnance?

Na tuto otázku bohužel nedokážu odpovědět. Pokud někdo na inzerované volné místo zareaguje, je odkázán na příslušné personální oddělení dané firmy, o celém tomto procesu a jeho úspešnosti tedy nemáme informace. Tato sekce zatím běží půl roku, možná až uběhne rok její existence, se pokusíme vyhodnotit, jak funguje. 

 

Diskuze

Doporučujeme

Pracujte chytřeji se štítkovačem Brady M511

M511 Label Printer, foto: Brady Česká republika
M511 Label Printer, foto: Brady Česká republika

Představte si, že máte možnost vytvářet štítky přímo na místě, kde probíhá práce, bez nutnosti návratu do kanceláře nebo dílny. Žádné čekání, žádné přepracovávání, jen rychlé, efektivní a kvalitní štítky okamžitě k dispozici. To vše a ještě víc vám nabízí přenosná tiskárna etiket Brady M511.

Společnost QPAG uzavřela spolupráci se Siemens Industry Software pro zastoupení Simcenter SCADAS a Simcentrer Anovis

Foto: Skupina QPAG
Foto: Skupina QPAG

Společnost QPAG dnes oznámila strategickou spolupráci s předním technologickým gigantem Siemens, čímž posílí svou pozici v oblasti kontrol kvality pomocí zvuku a vibrací.