Inzerce

Edwards v Lutíně roste a chystá expanzi

10. října 2022
Edwards v Lutíně roste a chystá expanzi

Společnost Edwards, s.r.o., ve svém závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aktuálně se vývoj zaměřuje zejména na zmenšenou verzi scroll vakuové vývěvy a vývěvu nEXT Any Orientation, která pracuje v jakékoli poloze. V loňském roce společnost vyrobila 71 tisíc vývěv a při tržbách zhruba pět miliard korun dosáhla provozního zisku přibližně jedné miliardy korun. Firma v letošním roce významně navýšila své výrobní kapacity a v následujícím roce plánuje další zásadní rozšíření své produkce. Rozhovor nám poskytl generální ředitel společnosti Jan Večeřa.

Údajně připravujete velkou investici do výroby. O jak velkou investici se řádově jedná a jakou konkrétní podobu by měla mít její realizace?

Britský koncern Edwards Ltd, jehož jsme součástí, se stal v roce 2014 dceřinou společností švédské skupiny Atlas Copco. S ohledem na naše zjevné odborné kompetence bylo v následujících letech rozhodnuto o rozšíření našeho závodu o pět a půl tisíce metrů čtverečních. Podle objemu produkce jsme se stali největším výrobním závodem v rámci vědecké divize vakuové techniky.

Požadavky našich zákazníků však enormně rostou a naše výrobní kapacity již nejsou dostatečné pro pokrytí zvyšující se poptávky po našich produktech i pro realizaci zamýšlených projektů. Proto nyní zpracováváme dlouhodobý plán rozvoje závodu se záměrem znovu rozšířit naši produkci, což znamená získat další výrobní plochu ať už v Lutíně, nebo na nějakém jiném vhodném místě. Zatím prvním naším krokem pro zpracování plánu rozvoje závodu je kvantifikace rozměrů plochy, kterou potřebujeme. Následně se musíme rozhodnout, zda půjde o dostavbu stávajícího výrobního areálu v Lutíně, nebo případně o výstavbu nového závodu. Teprve pak přijde na řadu odhad přepokládané investice. Finální koncept rozvoje lutínského závodu včetně požadované výše investice budeme prezentovat vedení našich divizí v listopadu a realizace této investice by pak mohla začít v prvním čtvrtletí příštího roku.

Společnost Edwards patří mezi menšinu českých hi-tech firem, ve kterých funguje ucelený řetězec tvorby produktu od výzkumu přes výrobu až po servis v jediném státě. V čem je výhoda takového soustředění všech aktivit?

Poskytuje nám to jistou konkurenční výhodu vůči našim sesterským závodům, jejichž technické zázemí není tak velké. U nás se realizují všechny vývojové činnosti od hrubého nákresu až po první smontovaný prototyp vakuové vývěvy, na to navazují testy u zákazníka a po jejich úspěšném splnění je zahájena sériová výroba. Odběrateli chceme poskytnout kvalitní produkt podle jeho požadavků. Jistá část naší výroby se zabývá vývojem přímo šitým na míru potřebám zákazníka, což znamená, že námi standardně vyráběnou vývěvu konstrukčně upravíme pro specifické podmínky zákazníka. Ke slovu se také dostávají smart technologie integrované do našich produktů, které našim zákazníkům otevírají další možnosti využití chytrých zdrojů vakua. Souhrnně řečeno, lepší a modernější vývěvy, které našim zákazníkům dodáváme, umožňují zlepšit jejich výrobní procesy a produkty, bez kterých si náš život neumíme představit – potraviny, léky, mobilní telefony, notebooky či auta.

Komponenty, které jsou kritické pro fungování vakuových vývěv v našem portfoliu, si vyrábíme sami ve dvou částech obrobny, a to obrobny hliníku a obrobny odlitků. Celkově máme k dispozici 80 obráběcích strojů. Součástí této produkce jsou i náhradní díly čili spares, které zasíláme do našich servisních středisek, jež nejsou součástí našeho závodu. Z našeho hlediska se údržba našich produktů nevztahuje jen na dobu jejich běžné životnosti a standardního provozu, ale i na různé technické problémy, při nichž je nutný rychlý zásah servisního technika. Pro tento účel nám slouží síť několika stovek servisních center po celém světě.

Jaký je aktuální výrobní sortiment závodu v Lutíně z hlediska konstrukce vývěv a jejich aplikace?

Výrobní portfolio naší společnosti tvoří vakuové vývěvy pro různé obory a odvětví. Největší objem našich aktivit směřuje do oblasti vědy a výzkumu, jedná se o takzvané vědecké vývěvy. Slouží v laboratorních podmínkách, například v elektronových mikroskopech, hmotnostní spektrometrii a dalších zařízeních, která se používají při výzkumu a vývoji. Vědecké vakuové vývěvy představují naši první výrobní divizi, tou druhou je divize industriální. Ta produkuje vývěvy pro středně těžký průmysl, čemuž odpovídají jejich rozměry a další parametry, které se diametrálně liší od vlastností vědeckých vakuových vývěv. Velikost vývěvy pro vědecké a výzkumné účely se pohybuje kolem několika desítek centimetrů, průmyslové vakuové vývěvy naopak zabírají prostor několika metrů. Industriální vývěvy představují sestavu těžkých odlitků, takže jejich hmotnost může být i několik stovek kilogramů. Používají se při lití a zpracování různých materiálů.

Naší třetí divizí je divize polovodičová. Vyrábí vývěvy určené pro práci ve velmi čistém prostředí, kde musí být splněny zvláštní podmínky pro hlučnost, vibrace a podobně. Vakuové vývěvy z Lutína slouží například při výrobě čipů pro společnosti Apple, Samsung a IBM. Naše produkty patří v celé své šíři nabídky ke špičce na trhu, a to jak z hlediska konstrukce a funkce, tak i úrovně servisních služeb.

Zastavme se ještě u vědecké vývěvy. O jaký druh va­kuové vývěvy se jedná z konstrukčního hlediska a jakého stupně vakua s ní lze dosáhnout?

Jde o absolutně suchou turbomolekulární vývěvu. Principiálně je to mnohostupňová lopatková turbína, která uděluje molekulám plynu kinetickou energii, a vyráží je tak ven z čerpaného prostoru. Výroba vývěvy probíhá ve velmi čistém a řízeném prostředí, ve kterém se reguluje teplota, vlhkost, prašnost, tlak a další parametry stanovené pro produkci v takzvaném cleanroomu. Zařízení je totiž velmi citlivé na jakékoli nečistoty i v mikrorozměrech. Jakákoli kontaminace může způsobit omezení funkce vývěvy nebo její destrukci. Vnitřní součásti vědecké vakuové vývěvy se točí rychlostí kolem 60 tisíc otáček za minutu, přesto vibrace tohoto zařízení musejí být zcela minimální. Proto se nepoužívají mechanická ložiska, ale technologie magnetické levitace. Funkční mechanismus tvoří série rotorových disků vyrobených s přesností na tisícinu milimetru. Tyto komponenty a všechny další, kritické z hlediska funkčnosti vědecké vývěvy, se vyrábějí v našem lutínském závodě. Naše nejvýkonnější vakuové vývěvy umožňují dosáhnout vakua až 10-12 milibarů. Je to vakuum srovnatelné s vakuem na Měsíci.

Produkci vaší první, vědecké divize reprezentuje modelová řada vývěv Edwards nXRi. Čím se vyznačuje?

Nejdříve bych chtěl poznamenat, že se jedná o první modelovou řadu, kterou jsme v Lutíně vyvinuli zcela samostatně a od úplného začátku. Vývoj trval 21 měsíců. Všechny předcházející řady vycházely z teoretických podkladů, které vznikly mimo náš závod. Vyvinuli jsme pět variant vakuové vývěvy Edwards nXRi, které se od sebe liší objemem odsávaného plynu za jednotku času, tedy sacím výkonem.

Některé varianty nesou označení EcoDry, což znamená, že se jedná o řešení, které je pro zákazníka úsporné z hlediska spotřeby elektrické energie. Energetická úspora představuje až 40 procent ve srovnání s konkurenčními výrobky. Mimořádně ekonomického provozu je dosaženo novým typem motoru, nižší spotřeba zároveň znamená mnohem nižší vibrace i hlučnost a poloviční nároky na nutnost chlazení. Tyto vývěvy mají také nízké náklady na údržbu, například první servis potřebují až po pěti letech provozu.

Jak je strukturován váš vývoj a na jakých projektech nyní pracujete?

Máme dvě velmi dobře vybavené technické laboratoře. Jedna je zaměřená na vědecké vakuové vývěvy a druhá se specializuje na industriální produkty. Personálně představuje náš vývoj asi padesátičlenný tým lidí a netvoří jej pouze vývojáři konstrukce mechanismu vývěvy a designu dalších jejích součástí, ale i výpočtáři a další expertní skupiny.

Mezi aktuálně zásadní vývojové projekty patří několikanásobné zmenšení na trhu běžně dostupné takzvané scroll vývěvy při zachování jejích stávajících parametrů, hlavně výkonu, hlučnosti, vibrací a podobně. Cílem projektu je redukce hmotnosti, ceny i nákladů. Předpokládá se, že bychom v prvních dvou letech měli být schopní dodat na trh kolem sedmi set až několika tisíc kusů těchto nových výrobků. Druhým významným vývojovým projektem je vývěva nEXT Any Orientation, jejíž novou specifickou vlastností bude schopnost fungovat v jakékoli poloze. Do finální sestavy ji tedy bude možné namontovat v libovolné pozici, zatímco nyní je funkce vakuové vývěvy závislá například na určitém úhlovém natočení.