Inzerce

GE Aviation Czech se blíží k cíli za miliony dolarů

17. srpna 2020
GE Aviation Czech se blíží k cíli za miliony dolarů

Společnost GE Aviation Czech s.r.o. testuje nový turbovrtulový motor GE Catalyst, jehož některé komponenty se budou vyrábět v České republice. Firma do vývoje motoru investovala desítky milionů dolarů. „Nejvíc vzrušující milník pro letošní rok je každopádně první let a počátek testování ve vzduchu. Vývojový a programový tým již nyní působí dojmem dětí čekajících na Vánoce. První let je emocionálně nejsilnější zážitek vývoje každého motoru a letadla,“ konstatuje v následujícím rozhovoru ředitel společnosti GE Aviation Czech Milan Šlapák.

O využití Centra pokročilých leteckých technologií (CAAT) na Fakultě strojní ČVUT údajně projevila zájem řada výrobců leteckých motorů od USA po Japonsko, jedná se ale o společný projekt GE Aviation a pražské techniky, které jste poskytli know-how. Jak jsou upraveny vztahy mezi CAAT a vaší společností?

Veškeré duševní vlastnictví, které teprve vznikne jako výsledek společné spolupráce a společného výzkumu GE a ČVUT, stejně tak jako stávající duševní vlastnictví GE týkající se technologií a architektury motorů zpřístupněné pro ČVUT, je důsledně ochráněno smlouvou. Stejně tak je chráněno i know-how a expertiza vložená do spolupráce ze strany ČVUT. Unikátní duševní vlastnictví je to nejcennější, co každá společnost vlastní, a odděluje na konci dne vítěze od poražených. Smlouva sama o sobě vám stoprocentní ochranu nedá, je nutné zajistit bezpečnost celého R & D ekosystému. Na počátku jsme pomohli ČVUT nastavit zabezpečení celého prostředí včetně cybersecurity externích datových a výpočetních systémů a přenosu dat mezi zkušebnami a výzkumnými týmy, zajistit ochranu v rámci spolupráce s dalšími třetími stranami (např. dodavateli ČVUT) a pomáhali jsme také s proškolením výzkumníků ČVUT. Dokonce jsme ČVUT poskytli počítače chráněné stejnými technologiemi, jako jsou počítače GE. Industriální špionáž neprobíhá pouze ve filmech, jako jsou Mission: Impossible, ale je denní realitou a nikdy nemůžete být dostatečně opatrní.

CAAT testuje váš nový motor GE Catalyst. Odzkoušena již byla integrace vrtule od německého výrobce MT Propeller, provedeny byly testy s námrazou, testy výkonnosti v nadmořské výšce až 41 tisíc stop a testy vibrací či nasátí cizího předmětu. V jaké fázi je testování nyní?

Zde je nutné rozlišovat účel testu a program, pod kterým se testy motorů GE Catalyst realizují. Jednou kategorií testů jsou vývojové a certifikační testy, které si GE realizuje samo v rámci certifikačního procesu tohoto nového motoru. Další kategorii testů tvoří experimenty, které si řídí a provádí ČVUT za účelem vygenerování dat pro společný vývoj prediktivního modelu údržby turbovrtulového motoru nové generace, kterou motor GE Catalyst představuje, a to pro ověření hypotéz a návrhu teoretického modelu. Jsou to dva oddělené světy. Různé experimenty v pozemních zkušebnách probíhají i nadále. Každopádně nejvíc vzrušující milník pro letošní rok je první let a testování ve vzduchu. Vývojový a programový tým již nyní působí dojmem dětí čekajících na Vánoce. První let je emocionálně nejsilnější zážitek vývoje každého motoru a letadla.

Hlavním cílem spolupráce CAAT a GE Aviation je vývoj nové metodologie návrhu systému preventivní údržby pro moderní turbovrtulové motory. Jak je vývoj tohoto systému daleko?

To je informace, která je důvěrná z důvodu konkurence. V obecné rovině mohu zmínit, že ČVUT vytvořilo předběžný teoretický model motoru a nyní hledá závislosti mezi stupněm opotřebení nebo poškození některých modulů motoru či jednotlivých komponent motoru a výkonem motoru. Jelikož zde hovoříme o značně komplexním modelu, využívá se také například strojové učení nebo tzv. big data. Pro ilustraci výsledku uvedu tento hypotetický příklad: pokud senzory při provozu ohlásí, že mezi druhou a třetí generátorovou turbínou vzrostla teplota o 50 ˚C, ve spalovací komoře o 100 ˚C a zároveň narostly vibrace na kompresoru o deset procent, systém upozorní pilota, že konkrétní díl nebo díly mají nadlimitní degradaci a je nutné na nich provést servisní zásah během následujících x hodin. Je to ohromná finanční úspora pro operátory, protože si mohou naplánovat údržbu na čas, kdy se to provozně hodí nejvíce, oproti situaci, kdy se chystáte na odlet, bez varování dojde k poruše a musíte let zrušit se všemi ekonomickými důsledky.

Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

V našem případě náklady na R & D několikanásobně převyšují naše stávající tržby. To je možné pouze díky tomu, že jsme součástí silné skupiny, která nám poskytuje finance na vývoj a inovace. Ty nám umožní skokový růst v budoucnosti. Bez silné matky by tento model nebyl pochopitelně udržitelný, hovoříme o desítkách milionů dolarů ročně investovaných do vývoje.

Jako pohonnou jednotku si GE Catalyst zvolila například společnost Textron pro svůj nový letoun Cessna Denali nebo firma XTI Aircraft pro model TriFan 600 s kolmým startem. Ten bude využívat hybridní pohon. Vyvíjíte tedy i hybridní variantu GE Catalystu?

TriFan je extrémně vzrušující projekt, významně přibližuje futuristickou budoucnost každodenní realitě. Bohužel opět nemůžu být příliš konkrétní, a to z důvodu utajovaných informací. Každopádně platí, že TriFan 600 bude využívat hybridní pohon a že GE Catalyst bude hrát klíčovou roli. Tento motor generuje výkon cca jeden megawatt, což je ideální pro většinu zamýšlených hybridních VTOL aplikací. Proto věřím, že v tomto nově se rodícím tržním segmentu má GE Catalyst úžasný potenciál.

Motor GE Catalyst bude vyráběn v ČR, některé komponenty budou rovněž od firem v Česku. Které to budou a jsou již tyto díly testovány na vyrobených prototypech?

Komponenty vyrobené v České republice, jak v závodě GE Aviation v Letňanech, tak i u externích dodavatelů, jsou nainstalované již na dokončených prototypech a prochází testováním. Po certifikaci a stabilizaci náběhu sériové výroby lze očekávat navýšení počtu komponent vyráběných lokálně.

Považujete evropský projekt green deal v souvislosti se zmíněným hybridním pohonem a tlakem na dekarbonizaci za příležitost k novému rozvoji v letectví?

Každopádně. Historicky v letectví vždy probíhaly a stále probíhají projekty zaměřené na snížení spotřeby paliva, což přímo koreluje s dekarbonizací, přestože hlavní motivací je a bude ekonomika provozu. Můžeme zmínit předchozí a stávající programy EU, jako jsou CleanSky nebo Horizont 2020. Green deal je logické a správné pokračování těchto programů s novým nastavením priorit a rozpočtu dle nové společenské, ekonomické a technologické situace. Kromě dekarbonizace bude i nadále v hledáčku snižování hlučnosti a prodlužování životnosti. Jsem přesvědčen, že green deal akceleruje progres v tzv. cirkulární ekonomice.

Usnadnilo by chod vaší firmy, kdyby se ČR stala součástí eurozóny?

Nijak zásadně. Letecký průmysl obecně funguje primárně na dolarové bázi. Naše tržby jsou v amerických dolarech, náklady jsou mix dolarů, českých korun a eur. Z pohledu měnových rizik bychom řešili dolar vůči euru namísto dolaru vůči koruně. Chápu ovšem firmy, pro které je tato otázka důležitá. V našem specifickém případě to nikdy nebylo téma dne a v blízkém horizontu ani nebude. Podstatně důležitější pro nás je vývoj transatlantických vztahů a globálního volného obchodu, růst protekcionismu a případných celních válek.