Inzerce

GUMEX: Naše produkty pomáhají zajišťovat bezpečnost na železnici

20. května 2024
GUMEX: Naše produkty pomáhají zajišťovat bezpečnost na železnici

Foto: archiv GUMEX, spol. s r.o.

Ve snaze o nízkouhlíkovou dopravu putují do rozvoje železniční dopravy v České republice značné finanční prostředky. S rozvojem vysokorychlostních tratí jich bude zapotřebí ještě více. Zapomínat by se ale nemělo ani na zvyšování bezpečnosti v železniční dopravě. Společnost GUMEX se společně s výrobci železničních vozů a lokomotiv soustřeďuje především na požární bezpečnost a dodává široký sortiment samozhášivých profilů, těsnění, hadic a podlahovin.

Železniční průmysl ve spojení s kolejovou dopravou je jednoznačně cesta budoucnosti jak z pohledu ekologického, tak ekonomického. Právě železnice je považována za jeden z nejméně znečišťujících prostředků veřejné dopravy, kdy z hlediska emisí spotřebuje pouze 2 % z celkové spotřeby energie v dopravě. V přepočtu emise na kilometr a cestujícího generuje železniční doprava 14 g CO2, automobily 55 g CO2 a letecká přeprava 285 g CO2. Je proto logické, že se klade velký důraz na rozvoj a modernizaci železniční infrastruktury, která by měla být základem pro bezemisní dopravu. 

Příležitost v tomto oboru vidí i společnost GUMEX, která svoje produkty z pryže a plastů dodává zejména tuzemským výrobcům, jejichž prostřednictvím se pak dostávají do celého světa jako součásti např. brzdových systémů, elektrorozvodných skříní, těsnění do skel nebo dveří.

„Výrobce kolejové techniky považujeme za velmi stabilní strojírenské firmy s rozsáhlým know-how, často na světové úrovni. Právě pro firmy, které mají vlastní vývoj a velmi vysoké certifikační i dodavatelské standardy, je spolupráce s GUMEXEM nejpřínosnější. Náš odborný personál ve spolupráci se specialisty výrobce dokáže najít řešení, která jsou nejen funkčně, ale i ekonomicky výhodná,“ vysvětluje Radim Vajčner, obchodní ředitel společnosti GUMEX, a dodává: „Průměrné stáří například hnacích vozidel je letos 34 let. Do konce desetiletí by mělo klesnout o devět let. Pro nás to znamená jak příležitost, tak povinnost neustále zlepšovat naše produkty a služby.“

GUMEX se specializuje na sortiment z pryže a plastů, zejména na hadice pro průmyslové aplikace a výrobu těsnění na míru již tři desítky let. Ty rovněž dodává výrobcům a opravářům kolejových vozidel, což podle Vajčnera není úplně jednoduché.
„Kolejová doprava je poměrně složitý a náročný obor zejména z pohledu splnění certifikace. Bez dodržení předepsaných parametrů není možné do tohoto segmentu dodávat. Naše nejfrekventovanější produkty jsou spjaty s normou EN 45 545, kde jsou definovány požadavky protipožární ochrany materiálů a součástí drážních vozidel. Jednoduše řečeno: Jde o výrobky, které splňují parametry jako jsou samozhášivost, snížení vlastností hořlavosti a třídy reakce na oheň,“ vysvětluje Vajčner.

Ukryto před zraky cestujících

Cestující vlaku, tramvaje nebo metra si obvykle nepovšimnou skrytých komponentů, které jsou sice nenápadné, ale účinné. To, že při provozu těchto dopravních prostředků neslyší žádné vrzání či skřípání, pokládají za samozřejmé. Ale děje se tak díky správné funkčnosti těchto prvků, které tlumí hluk i vibrace. Jejich další důležitou vlastností je již zmiňovaná samozhášivost.

Profily ze sortimentu společnosti GUMEX bezpečně utěsní okna, dveře, kabiny, klapky a rozvodné skříně. Jde o samozhášivé pryžové profily s kovovou výztuhou (tzv. U-Pireli), samozhášivé pryžové profily do oken i profily z mikroporézní pryže, který firma dodává ve čtyřech různých tvrdostech, což je u porézních profilů zcela ojedinělé. Dále to mohou být těsnění na mírů z pryží a speciálních směsí, která náročné parametry drážní normy splňují. 
V kolejovém vozidle je rovněž zapotřebí mít bezpečnou „půdu pod nohama“, a proto GUMEX dodává takové podlahoviny, které se v praxi osvědčily nejen jako protiskluzové, ale současně i jako samozhášivé. V neposlední řadě tento sortiment doplňují speciální vzduchotechnické rozvody, které rovněž kolejová vozidla vyžadují.

Neustálá modernizace

V tomto oboru není příliš prostoru pro chybu, servisní úkony jsou dány normou a obstojí zde jen spolehlivý dodavatel kvalitních a dlouhodobě funkčních výrobků. Aby jednotlivé dodané díly byly přesné a montáž výsledného celku se povedla, používá GUMEX moderní technologii, pomocí které měří, skenuje i porovnává 2D produkty s CAD výkresy. 

„2D kamerový profilprojektor VμMASTER s patentovanou měřicí technologií ColourMap používáme nejen pro kontrolu pryžových výrobků, ale i jakéhokoliv 2D plošného materiálu, takže jej využíváme i pro zakázky od jiných výrobců, kteří se nespecializují na sortiment z pryže tak jako my,“ říká Vajčner a zakončuje: „Na závěr tohoto měření vystavíme protokol měření, jehož součástí je tabulka i výkres s naměřenými hodnotami.“

Ostatní