Inzerce

„I díky akvizici dnes navrhujeme kompletní ‚vnější obal‘ budov,“ říká Ing. Albert Motejzík

15. října 2021
„I díky akvizici dnes navrhujeme kompletní ‚vnější obal‘ budov,“ říká Ing. Albert Motejzík

Colt International, s.r.o., specialista v oblasti úpravy prostředí uvnitř budov, navrhuje a dodává systémy pro odvod tepla a kouře, pro vytápění, chlazení, zvlhčování vzduchu, pro přirozené větrání a klimatizační a stínicí systémy. Pomáhá vytvářet udržitelné budovy, které šetří více energie, uhlíku i vody. Společnost staví svůj úspěch na více než šedesátiletých zkušenostech a důsledném know-how. „Dokážeme předvídat problémy dříve, než nastanou, a máme schopnost řídit projekty a odhalit komplikace před tím, než se stanou problémem,“ říká v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu ředitel společnosti Ing. Albert Motejzík. Jak vysvětluje, Colt navrhuje nová řešení vždy s ohledem na potřeby zákazníků, úkoly, které musí plnit, termíny nebo rozpočty, které musí dodržet. Díky rozsáhlému regionálnímu zastoupení dokáže firma zákazníkům rychle poskytnout podporu, když to potřebují. S jakými požadavky zákazníků se společnost nejčastěji setkává? A co jí přinesla akvizice firem Colt a skupiny Kingspan Group?

Colt je na českém trhu trvale etablován a ani složitá ekonomická situace to nezměnila. Co za stabilitou firmy stojí?

Naší strategií bylo vždy rozklíčovat konkrétní situaci nebo problém, kterému naši zákazníci čelí, a přijít s návrhem na jeho odstranění. Kromě výjimečného školení, všech potřebných kvalifikací a nejmodernějšího IT vybavení a softwaru pro řízení projektů má tým společnosti Colt něco, co jiné týmy nemají – výhodu více než 60 let zkušeností. Dokážeme předvídat problémy dříve, než nastanou, a máme schopnost řídit projekty a odhalit komplikace před tím, než se stanou problémem. Kromě zkušeností je náš úspěch založen na schopnosti vyniknout v klíčových oblastech, mezi které patří znalosti, vlastní know-how i technologie, ale také dodání včas, podle smlouvy a v rámci rozpočtu. To vše při současném informování týmu klienta v každé fázi procesu. Proto máme skutečně širokou škálu úspěšně dokončených projektů.

Z našich zkušeností dobře známe specifické problémy, se kterými se potýkají jednotlivá odvětví nebo typy výroby. S ohledem na výše uvedené existuje devadesátipětiprocentní šance, že jsme se v minulosti již s obdobným případem setkali nebo specifický problém řešili, ať už na lokálním trhu, nebo jinde ve světě. Kvalita vnitřního vzduchu a přirozené denní osvětlení jsou všeobecně uznávány jako dva nejdůležitější faktory ovlivňující pohodu i produktivitu lidí bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí. Naše řešení jsou vždy navrhována s ohledem na potřeby lidí, úkoly, které musí plnit, termíny nebo rozpočty, které musí dodržet.

Jaké jsou typické palčivé problémy, se kterými se vaši zákazníci ve výrobě potýkají, a jsou některé z nich specifické pro podniky na trhu v ČR?

Konkrétně v automobilovém průmyslu jsou subdodavatelské smlouvy velice ostře nastaveny a pravidla jsou striktní. (Mezi zákazníky firmy Colt jsou dodavatelé Tier I.) S ohledem na to navrhujeme systémy, které vytvoří prostředí, v němž lidé i technologie podávají nejlepší výkony. S překvapením se setkáváme opravdu zřídka. Obvykle je potřeba zlepšit kvalitu vzduchu a současně snížit tepelnou zátěž z používané technologie nebo přivést více denního světla. Naše systémy pro řízení zplodin hoření napomáhají bezpečné evakuaci v případě požáru a mohou být podpořeny sofistikovanou automatizací a integrovány do centrálního řídicího systému budovy. Vždy jsme si uvědomovali, že je důležité být zákazníkům na dosah, poskytnout jim podporu a rychlou odezvu, když to potřebují. Proto jsme intenzivně budovali regionální zastoupení, kde jsou naši lidé připraveni provést průzkum přímo na místě a poskytnout technickou podporu nebo jinou součinnost, pokud je to zapotřebí.

Jak mohou vaši zákazníci těžit z nedávné akvizice firem Colt a skupiny Kingspan Group?

Akvizice je pro nás především zárukou dalšího růstu společnosti. Příležitost vidím v tom, že jsme schopni nabídnout ještě komplexnější řešení. Především při přípravě dokumentace u velkých zakázek průmyslových objektů dokážeme minimalizovat dodatečné náklady na změny v projektu. Ty často vznikají v souvislosti s úpravami střešní plochy a systémů větrání nebo jiných technologických prvků, které je potřeba do střechy nebo pod ni integrovat. Stručně řečeno, umíme navrhnout  kompletní funkční „vnější obal“ budov i rozlehlých průmyslových objektů, včetně střechy.


Colt International, s.r.o.

River Business Centre, Strakonická 3363

150 00 Praha 5

T: +420 251 556 665

E: info@cz.coltgroup.com

www.colt.cz | www.coolstream.cz

www.colt.sk | www.cool-stream.sk