Inzerce

Juta investuje do udržitelnosti

13. září 2023
Juta investuje do udržitelnosti

Většina střech výrobních závodů ve Dvoře Králové n. L. je již pokryta fotovoltaickými panely

Společnost JUTA a.s. vyrábí v 18 závodech široký sortiment produktů pro stavebnictví a zemědělství, obalové materiály a umělé trávníky. Více než 85 procent produkce je určeno na vývoz. O ztrátě ruského trhu, zdražení vstupů a cash flow, hospodářské politice vlády, zvyšování mezd či internetovém prodeji jsme mluvili s generálním ředitelem a majitelem firmy Jiřím Hlavatým.

Daří se společnosti Juta nahradit ztrátu ruského trhu a snížení odbytu produktů pro zemědělce pronikáním na nové trhy a změnou struktury výrobního sortimentu?

S etablováním na ruském trhu jsme začali téměř před třiceti lety. Náš technologický náskok a řada zajímavých výrobků vyráběných v Jutě nám dávaly velkou šanci uspět, protože ve většině případů šlo o pro Rusko nové výrobky. Podařilo se nám najít spolehlivé partnery a společnosti a postupně jsme se dopracovali k 300 milionů korun tržeb. Dnes tam téměř neprodáváme. Veškeré pokusy tyto prodeje nahradit v jiných zemích skončily nezdarem z důvodu již dávno obsazených trhů i z důvodu vysokých konkurenčních nabídek našeho výrobního sortimentu. Jakákoliv změna výrobního sortimentu by představovala nové investice a nejistý odbyt.

Za první pololetí 2022 zaplatila vaše firma za elektřinu meziročně asi o čtvrt miliardy korun víc, podražily také výrobní suroviny. Jak jste toto zvýšení nákladů kompenzovali? Podařilo se již hospodaření společnosti stabilizovat? Pokračujete opět v investicích a vrátili se všichni zaměstnanci z „nucené“ dovolené?

Máte pravdu, náklady na elektřinu a ostatní vstupy potřebné pro výrobu dramaticky vzrostly. V roce 2022, na který se ptáte, bylo velkou výhodou, že v prvním pololetí se poměrně vysoko držela poptávka po našich materiálech a mohli jsme řadu těchto vysokých nákladů promítnout do cen. Naopak ve druhém pololetí vysoké náklady přetrvávaly, ale poptávka klesla, což se nepříznivě promítlo do hospodářských výsledků. V řadě případů jsme byli nuceni na kratší období nechat zaměstnance podle zákoníku práce na šedesáti procentech doma. Management včetně všech zaměstnanců celou situaci v roce 2022 úspěšně zvládl, ale jak všichni víme, za každým úspěchem je spousta dřiny a každá práce přináší i chyby. Zaměstnanci jsou nenahraditelní a bez vzájemné spolupráce a zodpovědnosti to nejde. Společnost zůstala i nadále silná a pokračujeme v tom, co umíme.

Pokles poptávky kopíruje druhé pololetí 2022 a vedení firmy vede ke zvýšené opatrnosti ve všech oblastech včetně omezování investic. Za této situace došlo i ke snížení stavu pracovníků, a to do deseti procent. Investice jsme nepozastavili v oblasti aktuální otázky udržitelnosti. Již mnoho let provozujeme dvě vodní elektrárny v našich závodech, budujeme vsakovací objekty u nových staveb, abychom vodu vraceli zpět do přírodního koloběhu, realizujeme obnovitelné fotovoltaické zdroje energie. Dlouholetým stálým tématem je snižování a minimalizace odpadů a využívání vlastního regranulátu. Již dnes máme závody, které pracují na principu bezodpadového hospodářství.

Promítly se ekonomické důsledky covidové pandemie a války na Ukrajině do míry zadlužení vaší firmy? Stále platí, že společnost Juta hospodaří bez úvěrů?

Jak jsem již zmínil, vedení firmy denně pracuje s hlavním úkolem, a to neztratit desítky let budované renomé firmy, což se daří. Výsledkem je pozitivní cash flow, které pracuje bez úvěru a potvrzuje tím silnou kapitálovou společnost. Jsme si dobře vědomi toho, že vše se z důvodů nepředvídatelných událostí může neočekávaně změnit, ale jsme přesvědčeni, že díky zaměstnancům budeme schopní zase vše ustát. Je povzbuzující, že práci, kterou děláme, děláme s lidmi, se kterými si navzájem věříme a vzájemně spolupracujeme. Ne všechno se nám povedlo, a tak musíme pracovat dál a napravit to.

Jak hodnotíte hospodářskou politiku české vlády z hlediska zachování konkurenceschopnosti našich firem na evropském a světovém trhu?

Osobně jsem byl řadu let ve vrcholové politice a dobře vím, že dobré úmysly jedince nestačí. Politika je velmi komplikovaná disciplína. Mám pocit, že současná hospodářská politika naší vlády se nepotkává se zájmy firem. Vše se projevilo hlavně v pomalé reakci naší vlády na energetickou krizi; ostatní státy reagovaly rychleji, agresivněji a tím vytvořily lepší podmínky pro konkurenceschopnost včetně nižší inflace. Myslím tím celou oblast průmyslu, ne jen Jutu. Od vlády mi chybí odvaha a sebevědomí pro prosazování zájmů českého národa a naší republiky. To by mělo být její prioritou.

V roce 2021 jste navýšili mzdy o 8,5 procenta, v dalším roce platy ve společnosti Juta stagnovaly. Jak je tomu letos, kdy se míra inflace pohybovala kolem 15 procent?

Cenový tlak výrobků z Indie, Turecka a dalších asijských zemí v oblasti textilního průmyslu se za poslední rok výrazně zvýšil. Jejich výrobky využívají velmi nízkých cen ruské ropy jako základní suroviny pro výrobu polymerů potřebných pro textilní výrobky. Naše výroba obsahuje široký sortiment textilních výrobků pro zemědělství a stavebnictví, dále balicí materiály, umělé trávníky a konfekční šití. Každá skupina výrobků se při prodeji pohybuje na různých trzích a střetává se s různou konkurencí, což se následně odráží i ve výši mezd. Celkové průměrné výdělky Juty se stále pohybují kolem průměrných výší výdělků uváděných v různých statistikách České republiky. Jakýkoliv nárůst mezd, ať procentní, nebo fixní částkou, musíme násobit počtem zaměstnanců, což je u nás dva tisíce pracovníků. Například zvýšení mezd o šest procent, tedy o 2400 korun, znamená včetně odvodů celkem 77 milionů za rok. Jako příspěvek na dovolenou a částečné pokrytí inflace jsme v červnu vyplatili zaměstnancům deset tisíc korun. Další navýšení proběhne od 1. září, tudíž celkové navýšení mezd bude činit 9,5 %.

Společnost Juta nedávno spustila nový e-shop. V čem spočívají jeho inovace? V čem je tato forma prodeje výrobků firmy Juta dnes lepší? Které zákazníky chcete oslovit především?

Nový e-shop přinesl oproti stávajícímu řešení zejména technologickou inovaci. Za cíl si klademe zlepšení uživatelského komfortu při vyhledávání informací o produktech a zjednodušení objednávkového procesu. E-shop Juty cílí na koncové zákazníky z České republiky, v současné době se připravuje verze pro Slovensko. Pro Jutu však e-shop není primárním zdrojem prodeje, protože jednak nemáme velké množství komerčních výrobků, jednak se v on-line prostoru soustředíme zejména na domácí distributory.