Inzerce

Mageba Slovakia – specialista na mostní závěry a ložiska

5. září 2023
Mageba Slovakia – specialista na mostní závěry a ložiska

Společnost mageba Slovakia s.r.o. se sídlem v Košicích se zabývá výrobou, prodejem a montáží mostních dilatačních závěrů a mostních ložisek. Firma je součástí globální skupiny Mageba Group, která se specializuje na vývoj a produkci konstrukčních ložisek, kompenzátorů, seizmickou ochranu a systémy monitorování technického stavu stavebních konstrukcí. S obchodním ředitelem Peterem Haluškou jsme hovořili o výrobním sortimentu společnosti mageba Slovakia.

Které produkty na podporu konstrukce mostů vaše společnost vyrábí a dodává?

Mageba navrhuje, vyrába a montuje všetky mostné ložiská tak, ako ich rozlišuje norma EN1337. Pre slovenský trh sú to najbežnejšie elastomérové a hrncové ložiská, ale dokážeme splniť požiadavky na dodanie kalotových a valčekových ložísk. V sto percentách prípadov sú ložiská vyrobené presne podľa zadávacích parametrov, limitom pre nás nie sú ani vysoké horizontálne sily od brzdných účinkov pri železničných mostoch.

Tak isto pri navrhovaní mostných záverov (MZ) pre konkrétny stavebný objekt nie sme limitovaní jedným typom MZ, ale snažíme sa navrhnúť optimálne riešenie a v závislosti od okrajových podmienok sú to hrebeňové/prstové, lamelové/modulárne, kobercové alebo podpovrchové MZ. Ako modernú alternatívu k tradičným asfaltovým záverom ponúkame aj flexibilné zálievkové mostné závery TENSA® POLYFLEX.

Jakou funkci mají mostová ložiska a dilatační závěry v konstrukci mostů?

Ložiská sú „plecia“, ktoré nesú celú tiaž mosta, alebo, inak povedané, delia spodnú stavbu mosta (čo sú základy opory a piliere) od hornej stavby (mostná konštrukcia) a umožňujú mostovke sa pohybovať presne tak, ako to navrhol projektant vo svojom návrhu mosta.

MZ zase zabezpečia vodotesné spojenie mostovky a opory bez zatekania do konštrukcie, čo výrazne predlžuje životnosť stavebného diela. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad použitia MZ na dunajskom súmostí, kde sme použili najväčší MZ zabudovaný v SR, ktorý umožňuje dilatačný posun ±700 mm. Predstavte si, že v zimnom období, keď je mostovka vplyvom nízkych teplôt skrátená na minimum, ak by tam MZ nebol zabudovaný, muselo by auto pri prejazde prekonať špáru o šírke 1400 mm. A takéto dilatačné posuvy MZ plynulo dokáže preklenúť pri stopercentnej vodotesnosti po dobu min. 30 rokov.

Je vaše firma schopná vyvinout a vyrobit na zakázku zcela speciální produkt na podporu mostní konstrukce?

Áno, samozrejme. Všetky nami dodané produkty sú „custom made“ prispôsobené požiadavkám konkrétneho mosta.

K jakému účelu slouží zvedací a měřicí ložiska Reston-Pot Lift-Control?

Sú to klasické hrncové ložiská s „nadstavbovou“ vrstvou, ktorá umožňuje pomocou zabudovaného hydraulického zariadenia zdvih mostovky do 50 mm priamo prostredníctvom hrncového ložiska. Tak isto je možné takéto ložisko vybaviť meracími senzormi merajúcimi vertikálne a horizontálne zaťaženie a posuvy, ktoré ložisko prenáša.

Vyrábíte a dodáváte také některý z produktů pro tlumení vibrací nebo strukturálních monitorovacích systémů?

Mageba v kooperácii so špecializovaným JV partnerom navrhuje a dodáva aj tlmiče kmitov a vibrácií, opäť sa jedná o vysoko špecializované produkty, ktoré sú vyrobené na základe špecifických požiadaviek a presne ladené po inštalácii do mostnej konštrukcie.

V kombinácii s ložiskami a MZ vybavenými senzormi a celým radom doplnkových senzorov merajúcich štrukturálne parametre mostnej konštrukcie je mageba schopná dočasne/trvalo merať, ukladať, vyhodnocovať a odosielať informácie o správaní sa objektu online a na základe informácií pripraviť odporúčania pre zabezpečenie včasnej údržby alebo opráv.

Kde produkty na podporu konstrukce mostů vyrábíte a jaké technologie při jejich výrobě používáte?

Mageba má v Európe dva výrobné závody. Prvý sa nachádza na Slovensku v Košiciach, kde našich 105 zamestnancov vyrába lamelové a hrebeňové MZ. Druhý závod sa nachádza v maďarskej Níreďháze a taktiež približne sto zamestnancov vyrába všetky druhy mostných ložísk.