duraBlatenská firma DURA Automotive CZ, k.s., vznikla v roce 1995 pod názvem Schade s.r.o., a to jako dceřiná společnost německého investora Schade Plettenburg. Mateřská společnost se pak v roce 1999 stala součástí koncernu DURA Automotive se sídlem v americkém Michiganu. Ten se zaměřuje na výrobu různých systémů pro automobilový průmysl. V České republice má aktuálně tři závody, a to v Blatné, ve Strakonicích a v Kopřivnici. O výrobě karosářských dílů a technologiích, které společnost využívá, jsme hovořili s Ing. Petrem Novákem, výrobním ředitelem společnosti.


Jaké postavení české závody v rámci koncernu DURA Automotive mají?
Náš blatenský závod je jedním z největších závodů v rámci celého koncernu. Máme kolem 1 000 zaměstnanců, ostatní podniky většinou mají kolem 500 až 600 pracovníků. Podobný počet zaměstnanců jako máme my v Blatné má i závod ve Strakonicích.

Na výrobu jakých konkrétních dílů se v českých závodech soustředíte a kdo jsou vaši zákazníci?
Koncern DURA Automotive je rozdělen na tři části, a to divizi strukturovaných dílů, divizi kontrol a divizi exterior system, což je výroba okenních rámů a různých exteriérových částí. Blatná patří do divize strukturovaných dílů, kde vyrábíme části karoserií pro auta, dveřní rámy a různé části nosných konstrukcí a komponentů pro karoserie, jako jsou držáky motorů, palubních desek, bezpečnostní výztuhy dveřních rámů atd.
Aktuálně je naším největším zákazníkem koncern BMW, dále pak Audi a Ford. Pro Ford dodáváme dveřní rámy již pro druhou generaci vozů Fiesta. Koncernu Volkswagen dodáváme výrobky pro vozy Audi, Porsche, Bentley a Volkswagen.

Jaké konkrétní zakázky řešíte právě nyní?
V současné době jsme na uvedení do sériové výroby na držáky palubních desek pro vozy Porsche, Audi a Volkswagen Touareg, dále aktuálně připravujeme výrobní plochu pro dveřní rámy pro vozy Ford.


dura


Jaké technologie využíváte?
Dominantní technologií je pro nás svařování, máme zhruba 30 svařovacích cel. Další naší hlavní technologií je obrábění, kde využíváme CNC obráběcí centra. Dále pak jde zejména válcování a lisování. Máme dva progresivní postupové lisy a sedm hydraulických lisů s manuálním zakládáním vstupního materiálu, který se formuje do požadovaného tvaru. Co se týče válcování, máme sedm válcovacích drah, kdy jsou čtyři osazené bodovým svařováním a jedna laserovým svařováním. Vstupní materiál, který je nakupován ve formě svitků, je zpracován do požadovaného tvaru lisováním na lisovně nebo vyválcovaný ve válcovně, odkud potom postupují polotovary k následnému zpracování ve svařovně, nebo jsou povrchově upraveny a odeslány k zákazníkovi. Ve svařovacích celách se následně sbíhají polotovary z válcovny, lisovny a obráběcích center a svaří se tam finální výrobek. U některých pak ještě následuje obrábění, to se týká takových produktů, kde je důležitá vysoká přesnost.

Vstupní materiál je buď ocel, nebo hliník a podle toho je rozdělena i naše výroba. V současnosti je 90 % našich výrobků z hliníku. To jsou například držáky palubních desek, držáky motorů nebo hliníkové dveře. Z oceli pak vyrábíme například dveřní rámy pro vozy Suzuki a Ford Fiesta. Přímo do automobilek putuje 90 % našich finálních produktů.

Kolik přibližně proinvestujete za rok a jak se rozšiřovala firma?
Neustále rosteme. Před pěti lety se tady začala rozšiřovat lisovna, během posledních dvou let přibylo 12 dalších svařovacích robotizovaných pracovišť. Aktuálně máme 160 robotů.
Ročně v závodě DURA Automotive, k.s., proinvestujeme asi tři miliony dolarů.

Loni jste od regionální Hospodářské komory ČR získali ocenění Významný zaměstnavatel. Jakou razíte zaměstnaneckou politiku? Spolupracujete například s místními školami?
Sehnat kvalifikované zaměstnance je dnes obrovský problém. Z toho důvodu spolupracujeme s místní střední školou a místním učilištěm a jsme v kontaktu se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Nejvíce poptávanou profesí je z naší strany seřizovač robotizovaných pracovišť, který musí mít zkušenosti jak s ovládáním robotů, tak i se svařováním. Je to specifický obor, proto si musíme vychovávat vlastní specialisty.


dura


Využíváte velký počet robotů. Kolik zaměstnanců vám nahradí?
Robot dokáže opakovat nějakou činnost bez únavy, ale že by u nás nahrazoval lidskou sílu, o tom hovořit nelze. Robotizováná pracoviště zvyšují produktivitu práce a zároveň zvyšují požadavky na schopnosti a znalosti našich zaměstnanců. Z těchto důvodů jsme vytvořili v závodě DURA Blatná tréninkové centrum pro teoretickou i praktickou část výuky, abychom neustále zvyšovali kvalifikaci našich zaměstnanců.

Naše komponenty jinak než s pomocí robotů vyrábět prakticky není možné. Uvedu příklad – naše palubní deska má 136 svarů. Stroj na její dokončení potřebuje 187 sekund, ale člověk by na ní strávil polovinu pracovní doby, a tak by se kvůli vysoké ceně stala prakticky neprodejnou.

Vývoj, který sledujeme, neubírá práci lidem, ale zvyšuje nároky na jejich kompetence, protože musí mít více dovedností.

Jaké zásadní kroky vás v dohledné době čekají?
Jsme na začátku sériové výroby nových produktů pro koncern Volkswagen. Z toho důvodu aktuálně nabíráme asi 60 nových zaměstnanců.
Dále zavádíme digitalizaci výroby, tzv. výrobní informační systém MES pro online sledování výrobního procesu, automatizovaný sběr dat – automatické vyhodnocení dat - pareta, histogramy a jiná statistická zobrazení.

 


 

Připravila Pavla Čechová, Reportáže z průmyslu


Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

Největší stavební veletrh v České republice
Více informací zde