CZ LokoJeden z posledních českých výrobců diesel-elektrických lokomotiv a speciálních drážních vozidel CZ LOKO, a.s., si na nedostatek zakázek ani přes velkou zahraniční konkurenci stěžovat nemůže. Díky tomu se vedení firmy směle dívá do budoucnosti, která podle generálního ředitele Josefa Gulyase patří železnici. Jak zmínil v rozhovoru, už nyní se na ni připravují mj. vývojem hybridní lokomotivy nebo zkoumáním vodíkového pohonu.
 
 
Společnost CZ LOKO, a.s., je jedním z posledních výrobců se zaměřením na lokomotivy v ČR. Je výsadní postavení na trhu s ohledem na tuto skutečnost znát, nebo se i tak potýkáte např. s velkou zahraniční konkurencí?
Konkurence na trhu je obrovská a je celosvětová. Díky nízkým cenám čelíme velkému tlaku z Číny. Spoléháme na vlastní know-how, máme vlastní vývoj. Vyrábíme vlastní lokomotivy s nízkými náklady na provoz a údržbu a díky tomu se nám jako jednomu z posledních výrobců posunovacích lokomotiv ve střední Evropě podařilo přežít.
 
Jak se momentálně daří po stránce zakázek?
Momentálně běží sériová výroba nejmenších lokomotiv EffiShunter 300 pro České dráhy, jednu tuto lokomotivu si také objednalo metro ve Varšavě. Středně výkonné lokomotivy řady EffiShunter 500 a 700 jsme dodali do ŠKODY AUTO, Třineckých železáren a společnosti Naftna Industrija Srbije v Srbsku. Dokončili jsme také pětikusovou sérii EffiShunteru 1000 pro italského dopravce Mercitalia Shunting & Terminal.

Pět kusů šestinápravových EffiShunterů 1600 provozuje první finský soukromý dopravce Fenniarail a jeden stroj společnost CER Cargo Holding v Maďarsku. Velké série těchto lokomotiv jsme v minulosti dodali na východní trhy. Pět desítek lokomotiv jezdí v Bělorusku, devět v Rusku, dvě desítky v Lotyšsku a v Litvě. Řada 741.7 zaznamenala velký úspěch v Itálii a v Turecku.


CZ Loko


Dokončujeme také projekt komplexní modernizace 14 kusů „dvojiček“ lokomotiv 2M62UM v Lotyšsku a původně americké lokomotivy C30-M v Estonsku. Součástí našeho současného portfolia je i elektrická dvousystémová lokomotiva EffiLiner 3000, kterou využívají především společnosti IDS Cargo a CER Cargo Holding. Další operátoři budou následovat.

Určitou specialitou je v CZ LOKO výroba speciálních drážních vozidel. Jde o vozidla MUV určená pro údržbu tratí nebo různé měřicí speciály. V současnosti probíhá sériová výroba 50 kusů drezín typu MUV 75 a stavba speciálního měřicího vozu pro rychlost 200 km/h, vše pro SŽDC.

Téměř 70 procent naší výroby směřuje do zahraničí, kde neustále dobýváme nová teritoria, nyní například Švédsko, Norsko, Turecko a Írán.
 
Jak se vede vašim dceřiným společnostem v Polsku a Itálii?
Itálie je pro nás dlouhodobě klíčovým trhem. Dokončili jsme pětikusovou sérii lokomotivy EffiShunter 1000 pro italského dopravce Mercitalia Shunting &Terminal. Lokomotivy řady 741.7 jezdí v přístavních a intermodiálních terminálech společností Dinazzano PO nebo Terminali Italia. Společnost Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie (FVCF) z města Paola na jihu Itálie je používána při stavbě a údržbě tratí. Ve spolupráci s CZ LOKO Polska jsme uspěli v tendru na dodání lokomotivy EffiShunter 300 pro Metro Varšava.
 
Prý jste vyrobili svou 1 000. lokomotivu. Představte nám tuto jedinečnou „mašinku“, prosím.
Ano, v historii CZ LOKO jde o zásadní milník. Blížíme se skutečně k 1 000. vyrobené nebo modernizované lokomotivě. Konkrétně se jedná o lokomotivu řady EffiShunter 1000 pro společnost Mercitalia Rail. Historii této lokomotivy lze vysledovat až do roku 2008, kdy CZ LOKO vyrobilo prototyp dvounápravové lokomotivy řady 719. Jednalo se o první lokomotivu vyrobenou v CZ LOKO, která byla vybavena asynchronními trakčními motory. Následně došlo k otestování celého principu nové asynchronní lokomotivy, tedy pojezdu, AC/AC přenosu výkonu, asynchronních trakčních motorů a měničů, řídicího systému a podobně v reálném provozu.
 
Tyto zkušenosti s konstrukcí a provozem se promítly do vývoje nového dvounápravového podvozku, na jehož základě byla v roce 2012 postavena čtyřnápravová lokomotiva řady 744.001. Ta byla následně představena na největším světovém železničním veletrhu InnoTrans v Berlíně. Ke zkušebnímu a ověřovacímu provozu došlo v rámci pronájmu v programu CZ LOKO POOL, kde se ukázaly přínosy a neduhy celé konstrukce, které byly nakonec zohledněny ve finálním řešení lokomotivy 744.101 z produktové řady EffiShunter 1000. Ta se stala vůbec první lokomotivou z celého portfolia schválenou podle nejnovějších norem TSI. Rád bych čtenáře pozval na návštěvu naší expozice na veletrhu InnoTrans 2018 v Berlíně. Hlavním lákadlem naší expozice bude právě 1 000. vyrobená lokomotiva, a to právě EffiShunter 1000.
 


CZ LokoKromě výroby lokomotiv se soustředíte i na modernizaci starších strojů. Kdo u vás v tomto segmentu služby poptává?
Poptávají nás státní i soukromí dopravci nebo provozovatelé vleček. Dobrým příkladem efektivní modernizace je řada EffiShunter 500 a 700, což je komplexní modernizace původních lokomotiv ČKD řady 740 a 742. Lokomotiva je kromě rámu kompletně nová a ze zkušeností víme, že návratnost takové investice oproti pouhé opravě se pohybuje v horizontu 5 – 10 let, což je při třicetiletém životním cyklu vozidla velice dobrý výsledek.
 
V našem posledním rozhovoru zhruba před rokem jste zmínil, že se chystáte investovat do nového vybavení, zvýšení bezpečnosti na pracovištích, navýšení výrobních kapacit atd. Jak se daří tyto cíle naplňovat? Kolik jste již proinvestovali a co je u vás nového?
Minulý rok jsme například postavili novou motorárnu a podvozkárnu, předtím novou halu pro demontáže, halu, ve které vyrábíme elektrické točivé stroje, zkušebnu lokomotiv s elektrickou rekuperací a další. V Jihlavě jsme vybudovali halu pro montáže vozidel a servisní centrum. Intenzivně investujeme do nových provozů a technologií, abychom našim zaměstnancům práci maximálně usnadnili a udělali ji bezpečnou a efektivní.
 
Co vás v podniku v nejbližší době čeká?
Budeme rozvíjet produkty z našeho portfolia. Například z platformy EffiShunteru 1000 budou vycházet čtyři unifikované produktové lokomotivní řady. Ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice plánujeme výzkum a vývoj lokomotiv v oblasti využití alternativních pohonů. Zkušenosti již máme s CNG, vyvíjíme hybridní lokomotivu a zkoumáme potenciál vodíkového pohonu na seřadištích a v nákladní vozbě. Věříme, že budoucnost patří železnici, a na jejím rozvoji se chceme podílet.


 
Připravila Anna Burdová

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde