Inzerce

Rozbor ceníku montovaných hal ANEB co očekávat při plánování rozpočtu

27. března 2024
Rozbor ceníku montovaných hal ANEB co očekávat při plánování rozpočtu

Foto: PROMO HALY s.r.o.

Poptávka po montovaných halách je i přes několik výkyvů v nedávném období konstantní. V uplynulé dekádě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po stavbě montovaných hal. Bylo tomu z důvodu ekonomické konjunktury, rozvoje průmyslu a celkově příznivé situaci na trhu. V době Covidu se situace poněkud změnila. Zájemci o výstavbu hal začali více rozmýšlet svou investici, její rentabilitu a celkovou návratnost, rychlost výstavby a její flexibilitu, která se promítne do ceny. Tyto faktory ještě více umocnily přednosti montovaných staveb. Zároveň skokově vzrostla poptávka po skladových prostorech.

Důraz na kvalitu a transparentnost

Ve společnosti PROMO HALY s.r.o. klademe důraz na kvalitní prezentaci našich staveb, snažíme se zákazníkům pomoci lépe se zorientovat na trhu s montovanými stavbami a zjednodušit jim prvotní seznámení se s celkovou problematikou v tomto odvětví. Na našich webových stránkách jsme pro ně připravili možnost si halu vymodelovat v optimalizovaném konfiguračním programu. Připravili jsme přehledný ceník typizovaných montovaných hal, které následně přizpůsobujeme potřebám jejich užívání.

Cena montované haly se odvíjí od celé řady faktorů, které je potřeba zvážit a zohlednit při návrhu optimálního řešení již v samém počátku. Ke každému investorovi a jeho záměru výstavby montované haly proto přistupujeme individuálně a předcházíme možným úskalím, na které by mohl narazit. Jsme prostředníkem mezi investorem a projekční kanceláří, které předáváme požadavky investora s důrazem na celkovou efektivitu navrhovaných řešení, přitom s ohledem na ekonomickou stránku věci. S investorem si ideálně sjednáme schůzku a vše důkladně projednáme, vyslechneme si jeho představu o hale a jeho požadavky, které musí hala splňovat. Představíme konkrétní možné návrhy haly. Nachystáme vizualizaci. Jsme mu nápomocni už v před projekční fázi.

Návrh na míru

Při tvorbě projektu haly hraje roli, k jakému účelu bude hala sloužit. Zda se bude jednat o zcela novou samostatně stojící budovu nebo půjde o rozšíření prostoru pro stávající výrobu, navýšení skladové kapacity nebo bude hala určena k pronájmu, případně bude sloužit pro občanskou vybavenost. Už při koupi samotného pozemku určeného pro výstavbu haly, hraje jeho poloha významnou roli při stanovení celkových nákladů na realizaci stavby.

Alfou a omegou projektu je dnes návrh požárně bezpečnostního řešení haly, bez kterého není možné halu postavit. To nám říká, jaké materiály s přihlédnutím k umístění haly a jejímu využití je možné použít na opláštění budovy, jaká bude vnitřní dispozice haly a také, jaká bude požární odolnost ocelové konstrukce.  Tyto faktory se ve výsledku výrazně promítnou do ceny haly.

Volba vhodných materiálů

Další důležitým bodem je volba vhodného opláštění. A to jak z pohledu požárně bezpečnostního řešení haly, tak tepelně izolačních vlastností. Prvotní zvýšená investice do použití moderních izolačních materiálů se jistě brzy vrátí. Tyto materiály zajišťují vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, což vede ke snížení energetických nákladů a zlepšení komfortu uvnitř hal. Díky nim jsou montované haly od PROMO HALY s.r.o. energeticky úsporné a vhodné pro použití v různých klimatických podmínkách. Dokážeme navrhnout energeticky úsporné montované haly použitím vhodných typů a tlouštěk izolačních materiálů jako jsou sendvičové panely s PIR pěnou či minerální vatou či na střeše skládané střechy s fólií.

Závěrem lze říci, že čas vložený do kvalitního projektu a následného návrhu vhodných parametrů montované haly se vždy vyplatí a to nejen po ekonomické stránce, ale především užitným komfortem samotné stavby.

Ostatní