Inzerce

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) podepsal Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci s korejským inovačním centrem pro vodíkové palivové články (WFRIC) a Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP)

24. března 2024
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) podepsal Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci s korejským inovačním centrem pro vodíkové palivové články (WFRIC) a Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP)

Foto: Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Trojstranná dohoda byla podepsána v rámci spolupráce v oblasti vodíkových technologií a palivových článků. Tato iniciativa představuje významný krok směrem k posílení globálního partnerství a rozvoji inovací v oblasti obnovitelné energie.

Podpisem Memoranda stvrdily všechny strany svůj závazek k inovacím a udržitelnému rozvoji a také svou otevřenost pro budoucí společné projekty a výzkumy.

„SZÚ v České republice je vedoucí institucí pro provádění zkoušek a certifikaci různých vodíkových výrobků jako jsou vodíkové palivové články a vodíkové kotle. Vzájemné výměny již proběhly prostřednictvím SZÚ KOREA. Univerzita Woosuk je univerzitou specializovanou na vodíkové technologie. Toto memorandum o porozumění je dobrou příležitostí k zajištění vzájemné výměny informací a přístupu ke globalizaci v oblasti vodíkových technologií. Kromě toho obě organizace očekávají, že to bude velkou pomocí při rozvoji lidských zdrojů a průmyslu souvisejícího s vodíkem, zajištěním specializované technologie v oblasti hodnocení výkonu a kontroly certifikace bezpečnosti vodíkových výrobků,“ konstatoval prof. Hongki Lee, Chairman of the WFRIC.

„Naše platforma vítá uzavření memoranda o spolupráci v oblasti mezinárodních norem, souvisejících certifikací a technické spolupráce k vodíkovým technologiím. Vodíkové technologie jsou novým odvětím vytvářejícím vysokou přidanou hodnotu. Strategické spojení mezi aktéry z České republiky a Jižní Koreji povede ke zlepšení informovanosti a nasazování vodíkových technologií, zejména palivových článků v České republice. Oblast technické normalizace je klíčovým předpokladem k masovému nasazení vodíkových technologií, vnímáme, že je naše odvětví teprve na počátku a je před námi ještě dlouhá cesta, než dojde k plné komercionalizaci, kterou jsme zaznamenali u jiných nízkoemisních technologií. Právě proto je klíčové vzájemně spolupracovat s aktéry ze států, kde došlo již k většímu rozšíření vodíkových technologií. Věřím, že memorandum povede k rozšiřování kompetencí na straně České republiky a jihokorejští aktéři v nás zase získají silného partnera pro vstup do Evropy,’’ zmínil Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).
 

„Jsme nadšení tímto strategickým spojením mezi SZÚ, HYTEP a WFRIC. Věřím, že nám tato dohoda otevírá nové možnosti pro synergii, a že posílí naši konkurenceschopnost i budoucí aktivity v dynamickém prostředí našeho oboru – sektoru TIC (Testing – Inspection – Certification). Sdílením know-how na této úrovni očekávám vytvoření inovativních řešení, která povedou k dalšímu pokroku v oblasti vodíkových technologií,“ uvedl Ing. Tomáš Hruška, generální ředitel SZÚ.

Ostatní