Inzerce

V laboratoři předbíháme čas

10. června 2024
V laboratoři předbíháme čas

Foto: MESIT asd, s.r.o.

Letectví, obrana a doprava jsou odvětví, kde bezpečnost a spolehlivost mají zásadní význam. V rozhovoru s Jaroslavem Hovorkou, generálním ředitelem společnosti MESIT asd, s.r.o., člena skupiny OMNIPOL, jsme nahlédli do procesu vývoje speciální elektroniky. 

Můžete nám stručně představit vaši společnost?

Ano, samozřejmě. Jsme česká společnost, která se specia­lizuje na vývoj a výrobu elektroniky pro letectví, obranu a dopravu. Naším cílem je pro tato odvětví nabízet unikátní technická řešení. Při vývoji uplatňujeme pokročilé přístupy návrhu a velmi sofistikované metody při testování našich výrobků. Naše produkty musejí vždy plnit nejpřísnější normy a požadavky, a to ve velmi náročném prostředí. 

Jak vlastně probíhá vývoj elektroniky pro tak náročná odvětví?

Naše práce začíná pečlivým sběrem požadavků a analýzou potřeb našich zákazníků. Odborný tým zpracuje technické zadání nového projektu včetně ekonomického rozboru a hodnocení rizik. Následuje fáze vlastního návrhu, v níž týmy inženýrů vytvoří nejprve koncept a následně navrhují konkrétní technické řešení. Prvním výsledkem jsou prototypy pro zkoušky. Při návrhu používáme celou řadu pokročilých softwarových prostředků, především pro návrh a simulaci jak obvodového, tak i softwarového řešení. Těchto systémů je celá řada a naši odborníci s nimi umějí neskutečné věci. S vybavením, kterým disponujeme, se málokdo setká. Je to mnohdy unikát. 

Zkonstruované výrobky jsou podrobovány analýzám funkčnosti a spolehlivosti a v závěru procházejí řadou laboratorních testů i praktickým ověřením výsledného řešení u zákazníka. To vše je nutné provést, abychom zajistili, že výstupy naší práce splňují očekávané výkonnostní a bezpečnostní standardy. A na závěr se mnohdy účastníme procesu integrace výrobku do konkrétních letadel, obranných systémů nebo do dopravních prostředků. 

Tato práce je profesně velmi zajímavá, je to tak?

Ano, výhodou je, že naši inženýři úzce spolupracují ve fázi integrace výrobku do konkrétní zástavby s výrobci letadel či vojenské a dopravní techniky. Pro mnohé je to splněný profesní sen. V rámci své práce se tak třeba dostanou do kokpitu stíhačky, na palubu dopravního letounu nebo do vojenského vozidla. Jejich rozhled pak není omezen pouze zdmi vývojového oddělení, vidí prostě ten smysl, proč to dělají. Poskytuje nám to velmi dobrou zpětnou vazbu pro další práci a profesní růst.

Jaké jsou hlavní výzvy při vývoji elektroniky pro tato náročná odvětví?

První z nich je zajištění co nejvyšší spolehlivosti a odolnosti našich systémů v extrémních podmínkách, jako jsou skokově se měnící teploty, silné vibrace a rázy nebo elektromagnetické rušení. Z těchto důvodů jsme před lety vybudovali celou řadu nových laboratoří, které se právě na testování zmíněných vlastností výrobků zaměřují. A zase platí, že je to ne pouze o laboratořích, ale o jedinečném technickém know-how.

Jaké to jsou laboratoře?

Například v naší laboratoři pro testování spolehlivosti a životnosti simulujeme životní cyklus výrobku, což nám pomáhá odhalit slabá místa konstrukce již ve fázi návrhu. S trochou nadsázky můžeme říct, že zde předbíháme čas. Následně analyzujeme příčiny, často pomocí moderních softwarů a hledáme technické řešení pro zlepšení a zajištění dlouhé provozuschopnosti každého výrobku. Výsledkem je vysoká spolehlivost výrobku, což v konečném důsledku znamená nižší náklady pro provozovatele. 
Dále disponujeme laboratoří elektromagnetické kompatibility, která je nutná k tomu, aby naše výrobky mohly být instalovány v blízkosti jiných systémů a nenarušovaly jejich funkci, ba naopak odolávaly i silnému elektromagnetickému poli jiných výrobků, popř. zdrojů rušení a jejich funkce nebyla nijak ovlivňována. Ve všech odvětvích naší činnosti je to nutnou podmínkou. 

Třetí významnou laboratoří je akustická komora. Jedná se o pracoviště, kde je možné měřit akustické parametry námi vyvíjených komunikačních systémů. Hojně ji využíváme například při vývoji komunikačních souprav pro posádky vojenských vozidel. 

Jakých trendů v oblasti elektroniky a technologií si všímáte v současném letectví, obraně či dopravě a jak se snažíte tyto trendy implementovat do vašich produktů a služeb?

Klíčovým požadavkem, a řekl bych, že obecným, je požadavek na vysokou bezpečnost a bezporuchovost. Například v oblasti letectví jsme dnes schopní vyvíjet software podle požadavků normy RTCA/DO-178, což je populárně řečeno standard definující bezpečný software. Je to promyšlený systém postupů vývoje a ověřování softwaru tak, aby bez poruch fungoval v zařízeních instalovaných na palubě letadla. S podobnými přístupy se však setkáváme a budeme setkávat i v ostatních oblastech.

Můžete nám poskytnout příklady konkrétních projektů nebo technologických inovací, na kterých vaše oddělení pracuje?

Nebudu hovořit o konkrétních zákaznících, ale skutečně řešíme řadu zajímavých projektů. Například pro letectví jsme vyvinuli klíčové systémy, které jsou důležité pro ovládání letounu, pro komunikaci posádky, systémy pro měření množství paliva a mnoho dalších. V oblasti obrany se soustředíme na prostředky taktické komunikace pro pozemní vojsko, jsou to především radiostanice, vozidlové interkomy a hovorové soupravy pro členy posádky vozidel. A v neposlední řadě rozvíjíme obor dopravní techniky, kde nabízíme řadu výrobků pro vozidla. 

Jaké jsou hlavní výhody a benefity, které vaše elektronické systémy přinášejí?

Pokud bych to měl shrnout do pár slov, tak to je vysoká spolehlivost, extrémní odolnost a technické parametry odpovídající specifickým požadavkům. Dokážeme zajistit řešení přesně na míru každému zákazníkovi, umíme vyřešit jeho konkrétní požadavky. Snažíme se být nejen dodavatelem, ale především partnerem, který hledá technicky precizní řešení každého problému.