Inzerce

Vektoring konference: Sladění lidí ve firmě je klíčové pro dlouhodobý úspěch

6. září 2022
Vektoring konference: Sladění lidí ve firmě je klíčové pro dlouhodobý úspěch

Lída Kiselová se přes 13 let zabývá fungováním a výkonností týmů, firem a procesů. Stála u zrodu konferencí BeExcellent a Lean Summit CzechoSlovakia, která je v současnosti největší událostí zaměřenou na neustálé zlepšování, a dalších projektů Lean Institutu Slovakia&Czechia. Především je však spoluzakladatelkou společnosti FasterFish zaměřené na rozvoj organizací, pod jejíž záštitou proběhl první ročník Vektoring konference, kterému je věnován tento rozhovor.

Lído, máte dost zkušeností s různými typy eventů a akcí. Co vás vedlo k organizaci Vektoring konference – o čem je?

Vektoring konference je koncipována jako událost pro majitele a manažery firem. Vytváří prostor zastavit se, na chvíli nechat operativu stranou a v klidu si popřemýšlet nad věcmi, které do budoucna ovlivňují úspěch firmy. Ten může mít různé podoby – adaptace na nové podmínky, inovace, snížení fluktuace lidí nebo něco úplně jiného. Společným jmenovatelem, který nás ke všem těmto úspěchům výrazně posouvá, je zdravá firemní kultura, která v lidech probouzí chuť dostat ze sebe to nejlepší.

V čem byste řekla, že se tato konference odlišuje od ostatních?

Konference je unikátní svou nadoborovostí, lidskostí, hloubkou a skladbou programu, v němž na sebe navazují jednotlivé části, které postupně gradují k hlavní myšlence. Přináší jednak poznatky moderní vědy, sdílení letitých zkušeností lídrů, kteří vybudovali úspěšnou firmu, a pak interaktivní část, kde mezi sebou účastníci diskutují a konstruují vlastní řešení s využitím týmové synergie.

To slovo vektoring je trochu neobvyklé. Odkud se vzal název Vektoring konference?

Úsilí každého člověka ve firmě si můžeme představit jako vektor mající určitou velikost a směr. Vektor úsilí vystihuje, jak svým osobitým způsobem přispíváme k plnění firemních cílů. Každý z lidí ve firmě vyvíjí své úsilí, jak nejlépe může. Problémem je, že jejich směry bývají velmi často různé, a tím pádem se vzájemně ruší.

To, co se v současnosti dobře umí, je rozvíjet jednotlivce, tedy zvětšovat velikosti jejich vektorů. Na individuální úrovni tak získáváme skvělé experty. Když se to má ale projevit ve fungování firmy jako celku, většinou to dost drhne. Existuje zde totiž prostředí – firemní kultura, která velmi silně podporuje zaběhnutá pravidla a zvyklosti. Tím udržuje naše vektory v zafixovaných a často nežádoucích směrech.

Jak pracovat s prostředím, jak pracovat se skupinovou dynamikou, aby lidé sami chtěli sladit své úsilí jedním směrem a díky tomu docházelo k synergickému efektu. To je to, čím se zabývá vektoring.

Na co konkrétně byl první ročník zaměřený?

Téma vektoringu je poměrně nové a široké, proto jsme první ročník udělali takový rámovací, abychom ukázali souvislosti, které tenhle fenomén má. Dennodenně narážíme na to, že práce s firemní kulturou je nešťastně uchopené téma. Sklouzává k tomu, jen udělat zaměstnance spokojenější ve víře, že pak budou i produktivnější a stmelenější. Jezdí se na sportovní teambuildingy, motivující přednášky o leadershipu, neformální snídaně apod. Není výjimkou, že firemní kulturu řeší HR oddělení a ostatní se k tomu staví tak, že se jich to vlastně netýká. Výsledkem pak je, že všechny tyto snahy mají zanedbatelný přínos.

Proto tento ročník akcentoval především to, co vlastně je firemní kultura. Jak souvisí s tvrdými měřitelnými ukazateli firmy, na co všechno má vliv a jak s ní začít pracovat, aby se rozvíjela užitečným směrem a přinášela dlouhodobý úspěch.

Kdo na konferenci vystoupil a o čem mluvil?

Prvním přednášejícím byl Tomáš Kisela, spoluzakladatel FasterFish, který otevřel přednášku zajímavou statistikou. Když ztrojnásobíte počet zaměstnanců, tak vám spadne průměrný zisk v přepočtu na jednoho zaměstnance na polovinu. S pomocí teorie her ukázal na příkladech, proč s rostoucím počtem lidí ve firmě přibývá nesprávných rozhodnutí a jak mizí sladění v týmech. Osvětlilo se tím, proč spolupráce větších skupin lidí vyžaduje jiné dovednosti, než jsme zvyklí.

Na toto pak krásně navazovala další přednáška v podání Vladimíra Josefa Dvořáka, špičkového kouče v oblasti vedení lidí a experta na rozvoj organizací. Vladimír ukázal v širších souvislostech, jak se firemní kultura chová, že je to živý systém a má nějaké stále se opakující etapy, které ovlivňují to, co lidé uvnitř firmy dělají a zažívají. Krásně demonstroval, jak se kultura skládá z příběhů a témat, která sociálním systémem hýbou.

Kteří úspěšní lídři českého byznysu promluvili na vaší konferenci?

Poutavý příběh v rozhovoru s Janem Korbelem sdílela bývalá HR manažerka firmy Hoerbiger Žandov, paní Michaela Smit. Pro mě bylo zajímavé slyšet, jak trnitá byla cesta plná zdánlivě banálních kroků ke skutečné změně, která posunula věci vpřed.

Dalšími váženými hosty byli paní Kateřina Čapková, místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka společnosti EXCON a.s., a pan Miroslav Jakubec, předseda představenstva společnosti Servis Climax a.s. Oba sdíleli své příběhy, o jakou firemní kulturu se vždy snažili a jak jim pomohla dopracovat se od malé firmy až k miliardovým obratům.

Co vás nejvíce na konferenci překvapilo?

Na konferenci byli jednatelé a manažeři z opravdu různých odvětví. Od mateřské školky přes moderní IT firmy až po výrobní korporáty. Je pro mě okouzlující, jak se tito různorodí lidé v otázkách budování zdravé firemní kultury krásně obohacují, doplňují a společně hledají nová zajímavá řešení. Právě ona různorodost a možnost porovnávat si názory s někým z naprosto jiného prostředí je jednou z přidaných hodnot, o které účastníci často mluví.

Vím, že plánujete pokračování této nové tradice. Znáte už zaměření dalšího ročníku?

Již teď víme, že pozornost zaměříme vedle klasického fungování i na otázky spojené s budováním firemní kultury v případě, že lidé částečně či zcela pracují z home office. Budou otevřeny dva tematické streamy, kde bude k vidění více praktických příkladů a prostor pro sdílení zkušeností. Již teď je možné se na akci registrovat a využít možnosti zvýhodněných vstupenek. Vše potřebné čtenáři najdou na stránkách akce: www.fasterfish.cz/vektoring-konference. Srdečně vás zveme a těšíme se na osobní setkání v Brně.