Inzerce

Že kvalita není hodnota?

19. února 2024
Že kvalita není hodnota?

Ladislav Ošlejšek, Tomáš Pavlík, Petr Koutný, foto: Tomáš Nosil

Česká skupina firem QPAG dlouhodobě dominuje v oblasti odborné kontroly kvality a v posledních dvou letech se výrazně angažuje v implementaci umělé inteligence do svých procesů. Tato transformace překračuje hranice automobilového průmyslu a rozšiřuje nabídku produktů nad rámec strojírenství. Pánové Petr Koutný (PK) z firmy QPAG Digital (dříve 100% REWORK Digital) a Ladislav Ošlejšek (LO) z firmy MEA systems si společně s Tomášem Pavlíkem (TP), zakladatelem skupiny QPAG, s námi povídali o tom, co pro ně vlastně znamená „kvalita“.

Kvalita je součástí jména vaší značky. Co pro vás slovo „kvalita“ znamená?

TP: Naše práce je založená na lidech a důvěře. Zákazníkům chceme pomáhat, aby byli úspěšní a aby měli partnera, na kterého se mohou s otázkou kvality vždy obrátit. Jsme stará škola, zakládáme si na podání ruky, i když se to dnes už moc nenosí. Naši zákazníci potřebují kvalitně vyrobit, zkontrolovat a mít správně nastaven systém kontroly kvality napříč celým výrobním procesem. Přesně tohle děláme.

Zcela cynicky: říká se, že kvalita nepřináší žádnou hodnotu. Co si o tomto výroku myslíte?

TP: Když jsem před 28 lety začal působit a o čtyři roky později podnikat v oboru kvality, slýchával jsem, že zákazníci nás nepotřebují, že mají své oddělení kvality. Bylo náročné se prosadit, protože z měřicích strojů prý nepadají peníze. A už tehdy jsem s tím nesouhlasil. Pokud nebudete vyrábět kvalitní výrobky, nikdo si je přece nekoupí. Potřeba kvality prochází napříč všemi segmenty. Míříme i mimo automotive, například do leteckého nebo kosmického průmyslu. Když letíte na dovolenou, chcete, aby motor letadla byl kvalitní. Chcete, aby vlaku neupadly dveře. Kvalita prostě JE hodnota!

PK: Kvalita se coby položka ve výkazu zisků a ztrát nachází v sekci „scrap“. Všichni, kdo dnes chtějí uspět v náročné průmyslové konkurenci, jdou na hranici technologických limitů daných výrobními procesy. V moderně řízeném podniku se data z měření zmetkovitosti dají využít jako zpětná vazba pro inženýring dané výroby pro zlepšování její kvality. Při výrobě s přesností tisícin milimetrů může výsledek ovlivnit i jemný poryv vzduchu. Pokud dokážeme firmě dát z měření kvality relevantní zpětnou vazbu, může optimalizovat výrobní procesy tak, aby se udržela na maximální konkurenceschopnosti. O to nám jde.

V rámci skupiny QPAG je QPAG Digital (dříve 100% Rework Digital) jednou z nejnovějších akvizic. Co v rámci kontroly kvality aktuálně děláte?

TP: Myšlenka firmy QPAG Digital (dříve 100% Rework Digital) je taková, že to, co v rámci QPAG kontrolujeme za použití práce našich lidí, doplníme měřením digitálními technologiemi. Tak došlo k propojení s kamerovými technolo­giemi, konkrétně AI-Inspector.one. Zaměřujeme se na vývoj. Nejprve u zákazníka zjistíme, co přesně potřebuje v rámci výrobní linky a dalších částí procesu řešit. Petr Koutný je člověk, který umí najít správné řešení.

Vidíte nějaké rozdíly ve vaší branži mezi Evropou nebo obecně zahraničím a zdejším prostředím?

PK: Mám zkušenosti z více transferů výroby a projektů špičkových průmyslových firem ze zahraničí. Občas se stávalo, že zákazník firmy se dostal do problému kvůli nedodání slíbeného zboží nebo reklamaci, ale pracovníci přesně dodrželi pracovní dobu a bez ohledu na kritickou situaci šli prostě domů. V QPAG se snažíme posilovat týmovou práci, odpovědnost za řešení problému a především vnímáme dopad na naše zákazníky. Pracujeme v citlivé oblasti finálové kvality dílců a řešíme situaci vždy ku prospěchu našeho zákazníka bez ohledu na délku pracovní doby. Vidím to jako velkou devízu skupiny QPAG.

Jak konkrétně řešíte kontrolu kvality z hlediska nových technologií?

PK: Několik desítek let jsem pracoval na manažerských a inženýrských pozicích v průmyslu, znám dokonale vnitřní procesy výroby. Je zřejmé, že je potřeba zredukovat nákladnou a často nespolehlivou manuální práci. Zde má místo technologie neuronových sítí. Ještě nedávno nebylo možné kamerou zachytit vše na úrovni vnímání člověka. Je však třeba si uvědomit, že manuální kontroly zcela nevymizí, budou mít stále svou specifickou roli, ale průmyslové kamery propojené s neuronovými sítěmi začínají hrát klíčovou roli. Jsme schopní navrhnout sestavu procesů, které doplní stávající služby o systém umělé inteligence na kontrolu kvality od 24 Vision, případně o specializované kontrolní stanice od koncernové sestry MEA systems. My, tedy QPAG Digital, vše integrujeme do dalších procesů.

Kde v ekosystému kontroly kvality, ať už vykonávané lidmi, nebo pomocí umělé inteligence, stojí MEA systems?

LO: My děláme tu část systému, která nejde běžně koupit. Jsme střípek v mozaice systému kvality, nejvíce v automotive, ale rozšiřujeme náš záběr i do dalších oblastí. Po konstatování, že výrobek je v pořádku, umožňují data z našich systémů zákazníkovi vrátit se o krok zpátky v procesu a zjistit, co vedlo k tomu, že byl vyroben dobře nebo špatně. Naše měřicí zařízení na míru konkrétnímu výrobku dá zpětnou vazbu, aby výrobce byl schopný optimalizovat proces výroby nebo montáže.

TP: Slovo „nejde“ nemáme v lásce. MEA systems dělá věci, které jsou náročné, ale jsou hlavně výzvou. Zvážíme, zda je konkrétní projekt realizovatelný, a pokud ano, s chutí se do něj pustíme. Stalo se nám, že zákazník chtěl reakci za hodinu, za dvě. Díky rozprostření našich lidí po celé republice se nám daří být velmi akční. Děláme speciální věci, do kterých by se pustil jen málokdo. Tyhle zakázky si bereme, ty nás opravdu baví!

LO: Díky spojení s QPAG expandujeme nejen po Evropské unii, ale například i do Afriky. Vaše čtenáře by možná mohlo překvapit, s jak vysokou profesionalitou jsme se setkali při implementaci našich technologií v Maroku. Kolegové z Maroka přesně věděli, co chtějí, jsou velmi efektivní a na vysoké technické úrovni.

Pánové, co je pro firmy ve skupině aktuálně největší výzvou?

PK: Spoluprací specialistů v rámci QPAG firem bychom chtěli být na špici nabídky aplikací optické strojní kontroly dílců s nasazením neuronových sítí nebo digitalizací stávajících procesů zákazníka. Těmito „vynálezy“ chceme doplnit manuální kontroly u koncových zákazníků. Digitalizace a optimalizace procesů není jen zaměření se na kontrolu, ale může ovlivnit celkový  proces ve firmě, s vedením analýz procesů s opatřeními směřujícími k štíhlé výrobě jako krokem prvním a následnou postupnou digitalizací procesu, včetně nasazení prvků umělé inteligence, jako krokem druhým.

TP: Jak řekl Henry Ford: Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch. Proto se spojujeme s partnery, tím posouváme věci rychle dál a dokážeme být pro naše zákazníky silným, stabilním a důvěryhodným společníkem.