Inzerce

ZF umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat

9. listopadu 2023
ZF umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat

Foto: ZF Automotive Czech s.r.o.

Už dávno jsme si zvykli, že automobily nejsou jen pasivní stroje, ale že umí aktivně pomáhat řidiči v jízdě. U autobusů a nákladní dopravy dokážou implementované systémy ještě mnohem víc. ZF Bus Connect je inovativní telematické řešení navržené speciálně pro autobusy, které umožňuje bezproblémový sběr, zpracování a sdílení klíčových dat vozidla. Jde o produkt skupiny ZF, do níž patří sto šedesát osm výrobních závodů ve dvaatřiceti zemích a devatenáct hlavních vývojových center v devíti zemích. O tom, co systém ZF Bus Connect dokáže a jak se v praxi využívá, jsme hovořili s Liborem Ge­bertem, který v ZF zastává pozici business development & partner managera.

Můžete prosím krátce představit firmu ZF a produkt ZF Bus Connect? 

ZF je globální technologická společnost, která dodává systémy pro osobní automobily, nákladní vozidla a průmyslovou techniku. Nabízí integrovaná řešení pro výrobce vozidel, poskytovatele mobility a start-upy v oblasti dopravy a mobility. ZF umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat. Funkce ZF Bus Connect umožňují sledovat polohu vozidla v reálném čase, monitorovat stav vozidla nebo spotřebu paliva, čímž přispívají ke snížení provozních nákladů i spotřeby paliva a usnadnění údržby a oprav. 

Celkově lze říct, že ZF Bus Connect je komplexní telematické řešení, které přináší řadu výhod do světa autobusové dopravy. Díky monitorování dat, vzdálené diagnostice a možnosti propojení s dalšími systémy zvyšuje ZF Bus Connect efektivitu provozu, snižuje náklady a zajišťuje bezpečnější a spolehlivější cestování pro pasažéry.

Jaké výhody a funkce nabízí produkt ZF Bus Connect pro dopravní společnosti?

ZF Bus Connect přináší výhody nejen pro provozovatele autobusů, ale také pro výrobce autobusů a servisy. Pro výrobce vozidel je hlavní přidanou hodnotou přístup k datům, která pomáhají při návrhu nových vozidel. Výrobce tak může lépe reagovat na požadavky trhu a nabídnout moderní a udržitelná řešení.

Díky ZF Bus Connect nemusí výrobce vyvíjet vlastní analytické řešení a zároveň mohou výrobci nabídnout řešení pro správu vozového parku svým flotilním zákazníkům. To zvyšuje konkurenceschopnost nabídky a posiluje postavení výrobce na trhu.

Provozovatelům vozových parků ZF Bus Connect umožňuje sledovat polohu a stav každého vozidla v reálném čase. To zlepšuje kontrolu nad vozovým parkem a umožňuje efektivnější plánování tras. Provozovatelé mohou na základě dat identifikovat oblasti, ve kterých lze zlepšit provozní efektivitu a snížit náklady, například optimalizací trasy, sledováním spotřeby paliva nebo školením řidičů v jízdě.

Servisům poskytuje systém ZF Bus Connect přístup k důležitým diagnostickým datům, což usnadňuje a urychluje identifikaci problémů a jejich rychlé řešení. Zároveň systém upozorňuje na pravděpodobné chyby, které můžou nastat a vyřadit vozidlo z provozu.

Na jakých trzích ZF Bus Connect nabízíte?

ZF Bus Connect nabízíme v zemích a regionech, kde má skupina ZF zastoupení. Hlavním trhem je pro nás Evropa, nicméně zákazníky máme i v Jižní Americe, na Blízkém východě nebo v Austrálii. Tento rok se bude ZF Bus Connect představovat v Severní Americe.

Můžete nám sdělit nějaké konkrétní příklady úspěšných implementací ZF Bus Connect?

V poslední době jde zejména o projekty u výrobců autobusů, jako je turecký Karsan, maďarský Ikarus, anglický Equipmake či australský Custom Denning. U všech se převážně jedná o řešení, v jehož rámci výrobce v první fázi používá systém jako monitorovací a vývojový nástroj, v další fázi pak i jako dodatečnou službu pro autobusové dopravce, přičemž dopravce dostane přístup na webové rozhraní ZF Bus Connect a může vidět vybraná data vozidla jako např. spotřebu elektřiny, styl jízdy řidiče či základní provozní data autobusů, vše podle uvážení výrobce. Výrobce má tímto další zdroj příjmu a větší spokojenost zákazníka, dopravní podnik pak možnost získat data bez nutnosti pořízení vlastního telematického řešení (jedno zařízení slouží oběma účelům).

V oblasti dopravních podniků mohu jmenovat úspěšnou implementaci například ve Švýcarsku u dopravců jako Zugerlander VB nebo VB Luzern. U těchto klientů stojí v popředí jejich zájmu jednak sledování provozu elektroautobusů (nabití baterie, spotřeba elektřiny, chybová hlášení), jednak také styl jízdy řidiče, na který je ve Švýcarsku kladen velký důraz nejen kvůli možným úsporám paliva a provozních nákladů, ale také kvůli zvýšení komfortu pro pasažéry a snížení uhlíkové stopy produkované provozem autobusů.

Jaká je aktuální situace na trhu s autobusy a jakým způsobem ZF Bus Connect přispívá k adaptaci na nové výzvy v tomto odvětví?

Jako v ostatních odvětvích tak i v autobusové dopravě je velkým tématem elektromobilita, zejména v městském provozu. Například v Německu už má podstatná část nových autobusů bateriový pohon. ZF Bus Connect je schopný vzdáleně vyčítat specifické signály jako např. stav nabití baterie nebo spotřebovanou či rekuperovanou elektrickou energii a tyto nasbírané informace zprostředkovat dopravnímu podniku uživatelsky přívětivou formou na webovém portálu s rozlišením na vozidla, linky či jednotlivé jízdy. 

Česká republika je na rozdíl od Německa vůči bateriovým autobusům a jejich pořizování o něco zdrženlivější. Na druhou stranu díky rozsáhlé trolejbusové síti tu dle mého názoru není takový tlak na pořízení bateriových autobusů, protože trolejbus je v principu také autobus poháněný elektřinou, dnes dokonce již volitelně i s bateriemi, takže v případě potřeby je provozován bez trolejí, tedy jen na baterii. ZF Bus Connect myslí i na trolejbusy a testuje své řešení na vozidlech Škoda u dopravních podniků v Plzni a Ústí nad Labem. Do budoucna bude tedy ZF Bus Connect podporovat i trolejbusy a dopravce smíšených flotil bude mít možnost vlastnit jen jeden systém na správu smíšeného vozového parku.

Jaké jsou plány ZF Bus Connect pro budoucnost? Jaké nové funkce můžeme očekávat?

ZF Bus Connect plánuje rozšířit nabídku pro servisy. Cílem je aktivně sledovat technický stav vozidel i chybové hlášky a z toho plynoucí servisní aktivity. Dále se chceme intenzivněji zabývat vzdálenou diagnostikou, a to zejména ZF systémů pro autobusy, především převodovek ZF Ecolife, elektrických náprav AxTrax a elektrických pohonů CeTrax. Jedním z trendů na trhu je i takzvaná prediktivní diagnostika, při níž se na základě provozních dat vozidla vyžaduje predikce případných technických problémů vozidla či dokonce jeho výpadek. I zde chce ZF Bus Connect udávat trend na trhu.