fbpx

Pro společnost MAUTING s.r.o., českého výrobce udírenských komor a zařízení pro tepelné opracování masa, jsou inovace a vývoj nových produktů důležité pilíře úspěchu na zahraničních trzích. Nejen o novinkách, které v Mautingu připravili pro letošní rok, ale také o dopadu koronavirové pandemie jsme si v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu povídali s Reném Dvořákem, výkonným ředitelem společnosti Mauting.

Jak se vám doposud daří vyrovnat se s následky koronavirové pandemie? Podepsala se negativně na vašem hospodářském výsledku v prvním pololetí?

Vzhledem k tomu, že realizace našich zakázek od prvotního obchodního jednání až po samotnou montáž a předání se u mnohých zakázek počítá na několik měsíců a zakázky realizujeme na většině kontinentů světa, negativní dopad se u nás v dobách krize projevuje s jistým zpožděním. Stejně tak i to, že sektor potravinářství není v této době tím hlavním postiženým. Z tohoto důvodu jsme v prvním pololetí nezaznamenali zásadní negativní vliv na hospodářský výsledek. S obavami se ale díváme na druhé pololetí. Realizace našich zakázek je totiž z velké míry závislá na přítomnosti našich odborníků na konkrétních montážích ve světě, my totiž zakázku smontujeme, zapojíme, předvedeme a předáme na místě u koncového zákazníka. A zde nastává problém v případě, že nám do dané země bude vlivem koronavirové pandemie zakázán vstup.

V tuto chvíli již máme několik zařízení dopravených na místo v určitých zemích a několik měsíců čekáme na povolení ke vstupu. Dochází tak k opoždění zprovoznění zařízení u koncových zákazníků, což samozřejmě nikoho netěší. Masokombinát nemůže produkovat masné výrobky, čímž si oddaluje návratnost investice, a my nemůžeme fakturovat zbývající platby, které jsou navázány na předání zakázek. Firmy ale mají stále zájem investovat do inovace svých zařízení. Proces rozhodování a realizace objednávky se ale protahuje, zákazníci zohledňují kurzovou volatilitu a logicky vyčkávají na nejvhodnější okamžik nákupu, snaží se najít dobu, kdy bude výhodný kurz (inkasujeme převážně v eurech), a zároveň se snaží predikovat, zda za tři až čtyři měsíce od závazné objednávky bude našim zaměstnancům povolen vstup do jejich země a bude možná realizace montáže a předání zařízení.

Každoročně realizujete řadu zakázek po celém světě. Můžete nám přiblížit některou z vašich velkých letošních zakázek?

Příkladem může být dodávka osmi kusů komor s transportním systémem pro automatický přesun udírenských vozíků pro významného zákazníka v Rusku. Tyto komory jsou mimořádně složité jak na montáž, tak na seřízení všech komponent tak, aby zařízení bez problémů pracovalo. Náš distributor vše zvládl s naší vzdálenou pomocí přes internet. Zákazník již spokojeně užívá celkem 20 takových strojů a nyní jednáme o dodávce dalších. Takových případů by se v tomto roce dalo najít více.

Jaké novinky jste si připravili pro rok 2020?

Během léta tohoto roku jsme dokončili instalaci a spuštění nejnovějšího typu štěpkového vyvíječe kouře VK05. Je určen cílově pro udírny s deseti a více vozíky, nicméně nároční zákazníci si jej volí i pro menší komory (např. šestivozíkové), kde dosahují při zachování doby uzení mnohem větší barevnosti a aromatu produktů. Například jeden z našich zákazníků jej provozuje na sedmi komorách UKM2006+ZKM2006 TCI a nyní plánuje rozšíření o dalších 20 kusů těchto komor, což ukazuje na kvalitu jak komor, tak tohoto nového vyvíječe.

Letos na jaře jsme také přišli s novým řešením řízeného proudění oběhového vzduchu v klasických udírenských komorách UKM – Multiposition flap. Toto řešení zvyšuje univerzálnost a užitnou hodnotu udírenské komory tím, že v ní lze tepelně opracovávat jak udírenské produkty umístěné ve visu, tak produkty ležící na roštech. Dříve bylo opracování produktů uložených oběma způsoby v jedné komoře možné pouze za cenu významných kompromisů v rovnoměrnosti opracování produktů. Navíc použitím tohoto systému lze urychlit proces tepelného opracování až o 20 procent, což zvyšuje produktivitu našich komor při zachování kvality a rovnoměrnosti opracování výsledného produktu.

V současné době naše vývojové oddělení pracuje na novém typu komory, který bude využívat výhod a zkušeností získaných z komor se systémem Multiposition flap a je navrhován pro nejnáročnější zákazníky a jejich produkty. Tyto komory budou mít možnost zvýšení výkonu o 30 procent oproti stávající, standardní řadě udírenských komor. Tomuto navýšení výkonu, se kterým jsou spojena mnohá úskalí, je uzpůsobena konstrukce celé komory, zejména ale stropní a podlahové části. U této nové produktové řady komor předpokládáme navýšení produktivity až o 25 procent. Tento typ komory máme v plánu představit na mezinárodní výstavě Anuga v Kolíně nad Rýnem v Německu, nicméně zatím není její konání vůbec jisté z důvodu šíření koronavirové pandemie.

Vaše společnost v současnosti provozuje dva výrobní závody. Jeden se nachází v Hlohovci a druhý ve Valticích, kde je také sídlo vaší společnosti. V čem se tyto provozy liší? Kolik zaměstnanců v nich momentálně pracuje?

V roce 1993 byl zakoupen výrobní závod v Hlohovci, v němž byla soustředěna veškerá výroba. V roce 1998, kdy již výrobní prostory nestačily pokrýt požadavky na výrobu zařízení, byl postaven nový závod ve Valticích, kam bylo přemístěno sídlo firmy a převeden hlavní výrobní program. Nosným programem firmy je od prvopočátku výroba udírenských komor a zařízení pro tepelné opracování masa, jako jsou udírenské komory, varné komory, komory pro intenzivní zchlazování uzenin, zakuřovací komory pro výrobu fermentovaných tepelně neopracovaných výrobků, klimakomory pro dozrávání a dosušování tepelně opracovaných i neopracovaných výrobků a kotle. Všechna tato zařízení jsou vyrobena ve Valticích. Do Hlohovce jsme soustředili výrobu vepřových a hovězích porážek, bouráren, zadráhování chladíren a výrobu dopravních systémů do provozů masného průmyslu.

Převážná část vaší produkce je určena pro zahraniční trhy. V kterých zemích se vám momentálně nejvíce daří? O jaké produkty je v zahraničí největší zájem?

Naše výrobky nyní prodáváme v zemích celého světa, kam jde 90 procent naší produkce. Největším odbytištěm jsou pro nás stále země bývalého východního bloku. V posledních letech se slibně rozvíjí například Severní Amerika nebo třeba Japonsko, kam v současnosti probíhá dodávka několika kusů osmi vozíkových udírenských a zchlazovacích komor spojených transportním systémem pro automatizovanou manipulaci s udírenskými vozíky. Právě o tyto komory s transportním systémem se v poslední době velmi výrazně zvýšil zájem. Je to produkt určený pro velké masokombináty, které zpracovávají vysoký objem výrobků. Ve srovnání s klasickými udírenskými a zchlazovacími komorami se sice jedná o větší investici, ale zákazník získá zařízení, které je kompaktnější, dokáže ušetřit spoustu namáhavé lidské práce, zkrátí čas na výrobu i sníží hmotnostní ztráty. Jen v Rusku jsme jich prodali přes 30 a na další máme zakázky, podobná zařízení putovala například do Turecka, Thajska, ale i Česka. Velký zájem je v zahraničí také o klimakomory, neboť díky našemu unikátnímu systému proudění vzduchu dokážeme velmi dobře uspokojit i atypické požadavky zákazníka.

Jaký dopad na vás má letošní kolísající kurz koruny? 

Vzhledem k tomu, že v tomto roce vlivem pandemie koruna oslabila, nemá na nás kolísající kurz koruny negativní vliv.

Jste pro zavedení eura, nebo ponechání české koruny?

Z důvodu vysokého exportu by pro nás bylo zavedení eura výhodou, protože bychom neměli obavy z kolísajícího kurzu koruny, především z jeho posilování, které nám může způsobit velké kurzové ztráty. I dnes se snažíme mnoho finančních operací provádět přímo v eurech, abychom alespoň částečně toto kolísání eliminovali.

Čekají vás v nejbližší době nějaké důležité změny?

Z hlediska chodu společnosti nepočítáme s žádnými velkými změnami. Co nám ale přinese covid-19 do budoucna, nevíme. Nyní v důsledku karantény nejsme schopní provádět montáže v zahraničí, což nám způsobuje velké problémy. Pokud se tento stav nezlepší, pak asi budeme mít dveře do některých zemí uzavřené, neboť montáže, servis a uvádění do provozu nelze provádět jinak než vlastními specialisty.

Diskuze

Doporučujeme

Sekta hnutí Ano 2011

Ministr zdravotnictví Roman Prymula pochybil a to samé platí pro předsedu poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslava Faltýnka. Andreje Babiše vynesly do premiérského křesla především skandály šéfů předcházejících vlád, tedy Mirka Topolánka a Petra Nečase. Tehdy před sedmi lety s takzvanou kauzou Nagyová přetekla poslední kapka. To, co se ale děje nyní, pravděpodobně v mnohém předčí skandální události, které vedly k pádu koaličního kabinetu ODS, TOP 09 a LIDEM – liberální demokraté (původně Věci veřejné) v roce 2013.

Doosan uvádí na trh nová hydraulická bourací kladiva řady HB

Společnost Doosan Infracore Europe uvedla na trh nový sortiment hydraulických bouracích kladiv řady HB.