fbpx

Ryze české stavební společnosti VEXTA a.s. se i v loňském turbulentním roce podařilo navázat na obchodní úspěchy z předchozích let, a to navzdory probíhající koronavirové pandemii. „Obchodní plány, které jsme si pro rok 2020 stanovili, jsme téměř na sto procent splnili,“ říká statutární ředitel společnosti Tomáš Veselý v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Rok 2020 přinesl řadu nepředvídatelných událostí. Jak byste ho zhodnotil?

Zcela souhlasím, skutečně procházíme obdobím, které jsme nikdo z nás dosud nezažili, a bohužel se obávám, že důsledky pandemie, a to zejména ekonomické, budeme pociťovat ještě několik následujících let především v oblasti služeb a státních financí. Nelze si tedy v této situaci přát, než aby světová ekonomika byla dostatečně silná, a podařilo se nám tedy s touto „krizí“ vypořádat s co nejmenšími ztrátami.

Za Vextu musím rok 2020 zhodnotit jako poměrně úspěšný, byť nás samozřejmě pandemie také zasáhla, nicméně spíše provozně – vládními opatřeními ve smyslu uzavření provozoven, v našem případě obchodních míst – a dále také nakažením několika kolegů. Nicméně i přes tato omezení netrpíme nedostatkem zakázek, ba naopak, obchodní plány, které jsme si pro rok 2020 stanovili, jsme téměř na sto procent splnili.

Jaké jsou současné trendy v dřevostavbách? O co mají lidé největší zájem?

Výraznější zájem ve výstavbě rodinných domů nyní sledujeme u bungalovů, tedy přízemních domů, oproti patrovým. V rámci našich prodejů již přízemní domy tvoří zhruba 50 procent i přes fakt, že u těchto typů domů je logicky cena přepočtená na jeden metr čtvereční užitné plochy vždy vyšší než u patrových domů. Nicméně z tohoto trendu je patrné, že klienti preferují komfort bydlení před finální cenou, či myslí více na stáří, kdy nechtějí „běhat“ po schodech.

Dále nám roste individuální výstavba rodinných domů, tedy typů domů, které nevychází z naší standardní nabídky, ale jsou navrženy přímo dle zadání klienta od studie až po prováděcí projekt. Snažíme se v tomto směru být našim klientům nápomocni formou služeb architekta, zpracováním studií, vizualizací apod. V neposlední řadě roste počet modernějších domů oproti klasické výstavbě, tedy domů s velkým prosklením, rovnou střechou, moderními technologiemi apod.

Na jak dlouhou dobu dopředu sjednáváte zakázky?

Velmi zjednodušeně lze říct, že na rok dopředu. Procesní příprava zakázky je velmi časově náročná, v rámci podpisu smlouvy o dílo se snažíme mít s klientem dohodnutou vždy co nejširší specifikaci plánované stavby domu tak, aby mohla být zahájena práce na projektové dokumentaci, aby klient měl od začátku co nejpřesnější cenu za výstavbu a samozřejmě abychom ve výrobě či na stavbě nemuseli řešit operativní změny či úpravy projektu, resp. klientských požadavků. Obvyklá praxe se tedy skládá z mnoha faktorů – klientské požadavky, prověření staveniště, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení apod., délka tohoto procesu je individuální, nicméně obvykle dva až čtyři měsíce. Následuje zajištění stavebního povolení, na které máme aktuálně průměrnou lhůtu šest měsíců, v době pandemie je tato situace ještě výrazně zhoršená a velmi nás tento čas trápí. Z uvedeného lze tedy vyvodit, že stavby zahajujeme v horizontu 8 až 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tam, kde je situace se zajištěním povolení náročnější, máme i případy s výrazně větším prodlením.

Budete v příštím roce rozšiřovat nabídku nových typových domů?

Ano, pro rok 2021 jsme připravili celkem pět nových domů a pevně věříme, že najdou své uplatnění a zájem klientů.

Čekají vás v nejbližší době nějaké důležité změny?

Aktuálně máme ve společnosti zavedený nový informační systém, což je pro nás všechny výrazná a důležitá změna, která nám do budoucna jistě velmi pomůže zejména v procesním a finančním řízení, ovšem vlastní implementace a „ladění“ systému jsou v současnosti velmi vyčerpávající a časově náročné.

Do jakých oblastí plánujete investovat?

Investujeme nyní do digitalizace, např. do výše zmíněného informačního systému, a dále pak do výstavby ukázkového domu v obci Touškov v západních Čechách, kde máme minimální pokrytí obchodních aktivit. V neposlední řadě plánujeme i výstavbu nové skladové haly v našem výrobním areálu na Moravě.

Na stavebním trhu je nedostatek kvalifikovaných dělníků a řemeslníků, nepřináší vám to problémy?

Pro nás není nijak zásadní nedostatek kvalitních dělníků. Snažíme se zaměstnávat kmenové pracovníky a dlouhodobě spolupracujeme s montážními četami, které pravidelně školíme, ve většině případů trvá naše spolupráce již mnoho let. Fluktuace u nás ve společnosti také není příliš vysoká. S tímto problémem se setkáváme spíše minimálně.

Jaké jsou vaše plány a cíle pro rok 2021? Co od něj očekáváte?

Plány a cíle pro následující rok máme vzhledem k aktuální situaci nastaveny, pevně věřím, že se nám je podaří naplnit. Nicméně nemáme přehnaná očekávání, neboť se domníváme, že stávající „krize“ se ve stavebnictví projeví mnohem více v letech následujících, tedy 2021 a 2022. V tomto kontextu máme v plánu udržet naší produkci/obchod na podobné úrovni jako v roce 2020, v dlouhodobějším horizontu máme plán připravit opět menší developerský projekt, tak jako nyní právě dokončujeme výstavbu rodinných řadových domů v Litoměřicích.

Diskuze

Doporučujeme

Pozvánka na najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.  

Zakladateľ Matador Group oslávil 90 rokov!

Dňa 7. júla 2022 oslávil Dr. h.c. Ing. Štefan Rosina životné jubileum 90 rokov. Bol to práve on, čo sa zaslúžil najskôr o rozvoj gumárenského priemyslu v Púchove a jeho transformáciu na modernú fabriku, ktorá prežila turbulentné deväťdesiate roky.