fbpx

Společnost CCI Czech Republic s.r.o. se sídlem v Brně vyrábí zakázkové tlakové ventily určené do vysoce zátěžových provozů, které dodává do aplikací a provozů pro ropný průmysl, petrochemii a energetiku. CCI Czech Republic je součástí globální inženýrské skupiny IMI plc, jež se specializuje na přesné řízení a pohyb kapalin v kritických aplikacích. IMI plc patří do koncernu IMI CCI, jedné z největších strojírenských skupin na světě. S personálním ředitelem společnosti CCI Czech Republic Ludvíkem Ducháčkem jsme mluvili především o tom, jak vytvořit, stabilizovat a rozvíjet kvalitní tým pracovníků firmy.

Vaše výrobky patří ke strojírenské špičce z hlediska přesnosti, odolnosti, bezpečnosti a dalších parametrů. Taková výroba klade vysoké nároky na odbornost. Jak získáváte nové zaměstnance s odpovídající kvalifikací a co děláte pro to, abyste si je udrželi?

Naše společnost spolupracuje s několika personálními agenturami, se kterými máme dlouhodobé dobré zkušenosti. Na vybrané manažerské pozice využíváme osvědčené partnery, kteří se specializují na takzvaný headhunting. Nejdůležitějším zdrojem našich nových pracovníků jsou doporučení od lidí, kteří ve firmě pracují, podíl zaměstnanců získaných tímto způsobem se pohybuje mezi 30 až 40 procenty. Kromě jiného to pro nás představuje důkaz toho, že naše firemní kultura je na takové úrovni, aby ji stávající zaměstnanci propagovali ve svém okolí. Například právě nyní probíhá výběrové řízení na jednu pozici a ze tří kandidátů byli dva doporučeni současnými zaměstnanci.

Našim pracovníkům věnujeme komplexní péči, především se ale snažíme o to, aby u nás byli spokojení, ať už jde o pracovní prostředí, nebo obsah jejich práce. Významnou roli ve vztahu zaměstnanců k naší společnosti hraje fakt, že realizují špičková unikátní řešení. Práce u nás je baví a přináší jim profesní uspokojení. Kromě toho významný prvek v naší firemní kultuře představuje neformálnost, otevřenost a přátelskost na všech úrovních zaměstnanecké struktury.

Práce v naší společnosti je náročná. Vyžaduje specifické schopnosti i znalosti a tomu odpovídá její mzdové ohodnocení včetně systému bonusů. Jedním z benefitů jsou například poukázky Flexi Pass nebo zaměstnanecké SIM karty a podobně. Kromě toho podporujeme různé sportovní akce i aktivity našich pracovníků.

Vaši zaměstnanci pracují s kritickými aplikacemi a jakékoli selhání může mít fatální následky. Jak je zajištěna jejich bezpečnost a jaké mají pracovní podmínky v tak náročném provozu?

Z hlediska bezpečnosti práce je pro nás na prvním místě prevence. Jejím cílem je zabránit vzniku jakýchkoli rizikových situací a rizikovému jednání. Modelujeme podmínky, za nichž by mohlo dojít k nehodě, a z těchto modelů odvozujeme opatření, jak jim předem zabránit. Součástí tohoto procesu prevence je iniciativa gemba, tedy zviditelnění problému z hlediska bezpečnosti práce, do které jsou zapojeni všichni vedoucí ve firmě. O tom, že bezpečnost je v naší firmě na velmi vysoké úrovni, svědčí skutečnost, že jsme již řadu let nositeli ocenění Bezpečný podnik, které přiděluje Státní úřad inspekce práce. Pravidelně jsme také úspěšní v soutěži ministerstva zdravotnictví o titul Podnik podporující zdraví.

Tlak na efektivitu a snižování dopadů na životní prostředí si vynucuje inovace v oblasti technologií i materiálů. To vyžaduje výkonný i kvalitní inženýring. Nabízí trh práce dostatek techniků a inženýrů s odpovídajícími schopnostmi pro vaše provozy a co děláte pro to, abyste je získali?

Spolupracujeme s různými akademickými pracovišti, především s VUT Brno. Studenti brněnské techniky mohou kromě jiného realizovat své diplomové práce v naší firmě, talentovaní absolventi pak mají možnost absolvovat u nás kratší brigádu, při které se seznámí s našimi provozy, čímž se jim pak otvírá možnost trvale nastoupit do některého z technických týmů. Dalším zdrojem pracovníků pro náš inženýring jsou zkušení seniorní technici z oblasti energetiky. Pro jejich práci jim nabízíme po všech stránkách velmi zajímavé podmínky.

Jaké možnosti mají vaši zaměstnanci, pokud si chtějí zvýšit svou kvalifikaci a profesně růst?

Organizujeme řadu školení a profesních aktivit. Mnoho z nich jsme schopní realizovat z našich vlastních zdrojů, protože máme hodně schopných a šikovných lidí, kteří umí předat své zkušenosti kolegům. Nyní v období pandemie covidu-19 provádíme většinu těchto vzdělávacích aktivit formou e-learningu. Kvalifikačnímu rozvoji našich pracovníků se věnujeme soustavně a soustředěně i prostřednictvím interní akademie, jejímž cílem je rozvíjet jejich znalosti a talent.

Podstatné je, že profesní růst v naší společnosti je rychlý, přechod z juniorní do seniorní pozice a na vyšší úroveň specializace či řízení je poměrně krátký. Máme nastaveny motivační nástroje, jako je kupříkladu individuální rozvojový plán zaměstnance, který určuje postup nabytí stanovené znalostní úrovně. Tento plán ověří schopnosti pracovníka a jeho úspěšné absolvování jej posune k náročnější práci a vyššímu mzdovému ocenění. Kromě toho jsme mezinárodní společnost a každý náš zaměstnanec se může v této korporaci ucházet o zajímavé pozice v jiných pobočkách IMI.

Provádíte pravidelně testování vašich pracovníků na covid-19? Jaká další protiepidemická opatření jste zavedli na vašich pracovištích a jak je zajištěno jejich dodržování?

Díky preventivním opatřením, která jsme v roce 2020 v naší společnosti provedli, nedošlo v naší firmě ke komunitnímu přenosu. Přes přetrvávající pandemii jsme dosáhli nejlepších hospodářských výsledků v historii naší firmy, a to i díky přísným protiepidemickým opatřením, od kterých jsme nikdy neustoupili. Kromě těch běžných bych mohl jmenovat instalaci termokamer a velmi přísná opatření v kantýně.

Evropa ustupuje od fosilních paliv. Jaké změny to způsobí ve vašem výrobním sortimentu a jaké dopady to bude mít na personální strukturu vaší společnosti?

Skutečně postupně dochází ke změně našeho výrobního portfolia a v naší divizi vznikají nové projekty v oblasti alternativních zdrojů, jako jsou například projekty odsolovacích elektráren a elektráren na biomasu. O vývoji s tím související personální struktury lze obecně říct, že tak, jak je naše společnost schopná flexibilně reagovat na požadavky trhu, tak se i naši zaměstnanci dovedou rychle naučit nové věci a osvojit si nejmodernější technologie. Nejde o nic, s čím bychom si nedokázali poradit.

Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.