fbpx

Společnost Contipro a.s. je česká farmaceutická a kosmetická firma, která patří mezi světové lídry ve výzkumu a výrobě kyseliny hyaluronové. Tato látka v maximální kvalitě a čistotě je vlajkovou lodí biotechnologické výroby společnosti. Ta stojí na třech pilířích – aktivních farmaceutických surovinách, moderních technických zařízeních a inovativních finálních produktech. Největší síla firmy tkví v základním a aplikovaném výzkumu, kterému se věnuje téměř polovina zaměstnanců. Své znalosti šíří Contipro pomocí rozsáhlých vzdělávacích programů. Formou rozhovoru nám společnost představil její generální ředitel Vladimír Velebný.

V roce 2020 klesly Contipru kvůli pandemii covidu-19 tržby z produkce kyseliny hyaluronové v kosmetické kvalitě o 20 procent, naopak tržby z výroby surovin pro farmaceutický průmysl meziročně vzrostly o devět procent. O více než dvě procenta narostly společnosti i tržby za finální produkty. Jaká bude další obchodní strategie vaší firmy? Budete akcentovat produkci pro farmacii a zaměříte se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou?

Naše obchodní strategie se v podstatě nezmění. Budeme dál nabízet a prodávat celý náš sortiment, suroviny pro kosmetiku a farmacii, finální farmaceutické přípravky, výživové doplňky, veterinární přípravky a stroje a zařízení pro výrobu nanomateriálů. Není důvod vystupovat z určitých segmentů trhu, kde nám zrovna v minulém roce poklesly tržby. Víme, čím to bylo vyvoláno, a navíc se to postupně rovná. Předpokládáme ovšem, že v určitých segmentech trhu zvolíme jinou taktiku nabídky a prodeje.

Společnost Contipro staví ve svém výrobním areálu novou velkokapacitní linku na produkci inovativní kloubní výživy Geloren Active. Plánujete podobně zvýšit objem výroby u některých dalších vašich produktů, jako je například Sorelex na bércové vředy?

Navyšování výroby, pokud možno intenzivním způsobem, se u nás děje nepřetržitě. Neustále hledáme cesty, jak dosáhnout vyšší produktivity ve výrobě a tím zvýšit i objem výroby. Takže ano, v nejbližší době plánujeme zefektivnit výrobu Hyiodinu, Sorelexu i Sicalmu (farmaceutické výrobky) a nanovlákenné kosmetiky.

Firma Contipro vyvinula vlastní technologii 4SPIN. Představuje ji přístroj na výrobu nanovláken z hyaluronanu, která se používají pro aplikaci známou jako nanodelivery, tedy nosiče aktivních látek v kosmetice. Využijete technologii 4SPIN také pro průmyslovou výrobu?

Značku 4SPIN používáme pro několik přístrojů pro výrobu nanovlákenných struktur. Přístroj 4SPIN Lab se pro výrobu nepoužívá, je to laboratorní zařízení, ale druhý v řadě 4SPIN Conti již ano. Pro 4SPIN Conti jsme vyvinuli i celou automatickou linku, která zajišťuje i vyřezávání potřebných tvarů, jejich kontrolu a balení. Nanovlákenné systémy vyvíjíme a prodáváme, a proto musíme i zefektivňovat výrobní postupy. Nyní pracujeme na další generaci strojů s ještě vyšším stupněm automatizace pro výrobu a balení nanotextilií.

Ve výzkumu společnosti Contipro pracuje asi 150 lidí. Firma má zaregistrováno 96 patentů a užitných vzorů a nyní buduje novou certifikovanou laboratoř. Proč vznikla potřeba rozšířit vaše vývojová a výzkumná pracoviště? Kolik procent ze zisku investujete zpět do vývoje?

Náklady společnosti na výzkum a vývoj se pohybují mezi 28 až 35 procenty ze zisku. Jedná se o provozní náklady, k nimž ještě navíc musíme připočítat například investice do vybavení a další náklady. Rostou-li výzkumné výzvy všude kolem nás, musíme na ně reagovat a budovat odpovídající infrastrukturu. Jenom pro upřesnění bych uvedl, že v současné době jsme vyprodukovali již 111 patentů a užitných vzorů.

Contipro se účastní mezinárodních projektů, jako byl Immodgel, tedy vývoj technologie bránící imunitním reakcím na implantáty, nebo například AMCARE, projekt zaměřující se na vývoj přírodních materiálů pro nová chirurgická zařízení, která mají zajistit doručení kmenových buněk do srdce postiženého infarktem. Jak vaše společnost využije výstupy z těchto projektů?

Naše společnost v rámci zmíněných evropských projektů vyvíjela hydrogely potřebné pro tyto aplikace. Tím si rozšiřujeme svoje know-how, které dále využíváme pro vlastní projekty.

Firma Contipro deklaruje, že se věnuje i základnímu výzkumu, tedy oblasti poznání, která není přímo využitelná pro výrobní účely. Je to součást společenské odpovědnosti vaší společnosti?

Základní výzkum, který se dělá ve firmě, je tzv. směrovaný základní výzkum. Je zaměřen na získání dosud nepublikovaných informací nebo nepopsaných jevů, které je nutné mít k dispozici, aby se dál posouval aplikovaný výzkum a kvalita vyvíjených výrobků. Např. získávání znalostí o ovlivňování určitých buněk fragmenty hyaluronanu je základní výzkum, jehož výsledky využíváme při vývoji nových přípravků pro ošetření těžko se hojících ran. Chce-li si firma udržet renomé inovativní firmy, musí dělat i kvalitní základní výzkum, protože jen tam vznikají nové originální myšlenky a poznatky, které výrobky posouvají ke špičce. Díky tomu, že myšlenky získáváme v základním výzkumu, je navíc snadné je patentovat a tím chránit budoucí výstupy. Společenskou odpovědnost firmy vidíme zcela jinde, například v podpoře vzdělávání a sportovních aktivit mládeže, v podpoře kultury v našem regionu a v péči o životní prostředí.





Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.