fbpx

„Krizi nebo pokles v zakázkách nikdo nevítá s otevřenou náručí. Je to ale příležitost zaměřit se na detail, důsledně prověřit všechny spotřeby, výdaje, efektivitu procesů, ověřit možnosti využití digitalizace a automatizace, motivovat lidi ke zlepšování a optimalizaci. Pokračujeme v řadě změn s cílem minimalizovat náklady, snížit počty zaměstnanců, digitalizovat, automatizovat, naučit se pracovat s daty,“ vysvětluje v následujícím rozhovoru jednatel společnosti Metaldyne Oslavany, spol. s r.o., Čestmír Weishäupl. 

V loňském roce vám v důsledku krize spojené s covidem klesl obrat i zisk. Zlepšilo se vaše hospodaření v letošním roce a jak se do něj promítají zvyšující se ceny energií i surovin?

Jedním z okamžitých opatření při vzniku situace s covidem byla kromě splnění zákonných podmínek a korporátních nařízení k zamezení šíření nemoci i detailní analýza všech nákladů. Zaměřili jsme se na snížení fixních nákladů například v oblasti lidských zdrojů, u variabilních nákladů na vyjednávání s dodavateli, na omezení spotřeby i redukci skladových zásob od vstupního materiálu přes rozpracovanou výrobu k hotovým výrobkům. Všechny zmíněné aktivity jsou denně monitorovány a řízeny jednotlivými manažery a přijatá opatření jsou účinná.

První polovina roku 2021 byla pro nás obratově i ziskově velmi dobrá, vyráběli jsme zhruba 15 procent nad plánované obraty. Od července došlo u našich zákazníků ke snižování množství a k odsouvání dodávek objednaného zboží na pozdější termíny. Elektrická energie a plyn jsou po oceli a mzdách nejvyššími položkami našich nákladů a samozřejmě vývoj jejich cen pečlivě sledujeme a reagujeme na něj v souladu s nastavenou strategií. Situace je ale celosvětová a zdražení vstupních materiálů a energií se promítne do koncových cen.

Naše společnost pokračuje v řadě optimalizací s cílem minimalizovat náklady, snížit počty zaměstnanců, digitalizovat, automatizovat, naučit se pracovat s daty a vytvořit příležitosti pro zaměstnance k získání dovedností spojených s prací s roboty, automatizací i s daty.

Přes nepříznivý hospodářský vývoj v loňském roce jste zvyšovali mzdy, naposledy v lednu 2021 o čtyři procenta. Přistoupili jste k tomuto navýšení v očekávání letošního růstu? Přikročíte k dalším mzdovým úpravám s ohledem na růst inflace?

Zvýšení mezd na začátku tohoto roku bylo výsledkem plánovaných obratů a předpokládaných nákladů pro rok 2021 a samozřejmě také výsledkem vyjednávání s odborovou organizací. Naše hospodářské výsledky v průběhu celého roku jsou v celkových mzdových nákladech vyrovnané a v souladu s plánem.

Pro rok 2022 máme plán určitého možného navýšení mezd, vše ale bude záviset na reálném stavu objednávek od počátku roku a na schopnosti naší společnosti promítnout navyšování cen vstupů na naše zákazníky. Před jednáním s odborovou organizací ale nemohu být konkrétnější.

Přinesla vám koronavirová krize kromě poklesu zakázek také něco pozitivního? Například příležitost zefektivnit výrobní procesy cestou digitalizace a automatizace?

Krizi nebo pokles v zakázkách nikdo nevítá s otevřenou náručí. Je to ale příležitost zaměřit se na detail, důsledně prověřit všechny spotřeby, výdaje, efektivitu procesů, ověřit možnosti využití digitalizace a automatizace, motivovat lidi ke zlepšování a optimalizaci. Jak jsem uvedl výše, snažíme se vytvořit příležitosti a motivovat naše spolupracovníky k získání kvalifikace pro práci s roboty či automatizačními celky a k tomu stát se více tzv. IT gramotnými. Mnoho našich projektů implementovaných v roce 2021 řešilo manipulaci s výrobky (robotizaci), omezení počtu operátorů ve výrobních jednotkách, výrobu náhradních dílů s využitím 3D tisku nebo použití rozšířené reality.

Letos zahajujete nové projekty pro dvě světové automobilky. O jaké zakázky se konkrétně jedná? Co se bude lisovat v Oslavanech a co obrábět ve Zbýšově? Souvisí s tím nějak přesun výroby z Německa k vám, který organizuje vaše mateřská společnost, koncern AAM Metal Forming?Detaily nebudu zveřejňovat, pouze zmíním, že budou zapojeny oba závody. Jeden program právě startuje sériovou výrobu, druhý program je ve fázi zákaznického auditu a uvolnění. Ano, částečně to souvisí s přesuny výroby z Německa, částečné jde o nové projekty plánované přímo pro naše české závody.

Váš výrobní program zahrnuje především drážkové náboje pro nákladní automobily, tlumiče, různé druhy hřídelí, tlakové filtry a láhve a další výrobky hlavně z oceli. V důsledku nedostatku čipů, ale nejen kvůli tomu se výrazně snížila výroba vozidel s benzinovými a naftovými motory. Budete nuceni rovněž omezit vaši produkci?

Vypadá to stejně jako u ostatních dodavatelů do automobilového průmyslu, nějaké snížení produkce zde bude pravděpodobně do poloviny roku 2022. U části výroby, kterou děláme pro průmysl a jiné aplikace než automobilní, vidíme i zvýšený zájem o dodávky. Naše modely vývoje tržeb aktuali­zujeme na týdenní bázi, na základě vzniklé predikce pak přijímáme opatření – omezení nebo navýšení dodávek vstupního materiálu, rezervace energií, plánování personálu nebo nákupu ostatních surovin a komponent nutných pro naše výrobní procesy.

Letos v červenci jste oznámili protiepidemická opatření pro oba vaše závody. Očekávali jste další vlnu epidemie covidu? Respektují vaši zaměstnanci doporučená preventivní opatření? Jaký je postoj vedení společnosti k očkování a testování pracovníků?

Nelze říct, že bychom další vlnu epidemie očekávali, ale brali jsme tuto možnost do úvahy, je lepší být na tuto va­riantu připraven. U každého podnikání považuji při dlouhodobém plánování vyhledávání rizik, vytváření různých variant řešení či scénářů a přijímání opatření za základ fungování společnosti vedoucí k minimalizaci ztrát.

Při propuknutí pandemie jsme okamžitě zavedli veškerá možná a známá opatření od instalace dezinfekčních prostředků, povinnosti nošení roušek, měření teploty na vstupu, vyloučení externích návštěv dodavatelů i zákazníků až po plánování práce z domu, vizualizaci pro dodržování vzdáleností a bezpečného chování atd. Naším hlavním cílem bylo vyhnout se zavlečení nákazy mezi naše spolupracovníky, minimalizovat ztráty, omezit výdaje. Všichni zaměstnanci přímo ve výrobě i v ostatních odděleních prokazují vysokou míru disciplíny nejen v souvislosti s nařízeními proti covidu-19, ale také v souvislosti s potřebami změn v odvolávkách zákazníků, plánováním zastavení a znovu rozběhnutí výroby, a to vysokou měrou pochopení, flexibility a přizpůsobení se momentálním potřebám.

Naše společnost plně podporuje očkování. Dnes je již statisticky dokázán vliv očkování na omezení vlivu covidu na očkované a neočkované osoby. Stále je mnoho jedinců zpochybňujících toto opatření, lidí, kteří zcela zřetelně odmítají přijmout zodpovědnost s poukazováním na proočkovanost ostatních, za což se tzv. schovávají. To považuji za velmi společensky nebezpečné jednání a osobně podporuji připravovaný model z některých sousedních zemí, jako je například Rakousko, tzn. omezení pohybu neočkovaným, pochopitelně s výjimkami, jak je uváděno. 


Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.