fbpx

Společnost Kloboucká lesní s.r.o. se sídlem v Brumově-Bylnici nedaleko Zlína je podnik, kde se denně zpracuje 750 kubíků dřeva. Roční kapacita představuje 150 tisíc kubíků jehličnatého a 20 tisíc kubíků listnatého dřeva. Jedná se o firmu, která usiluje o udržitelné hospodaření s lesem a krajinou a veškerý odpad z výroby dokáže zužitkovat. Svými aktivitami se snaží kromě jiného ukázat potenciál využití dřeva ve stavebnictví. Jednatele Vojtěcha Dorňáka jsme se zeptali na aktuální situaci ve firmě.

Architekt Jan Mach z liberecké architektonické kanceláře Mjölk, která staví sídlo vaší firmy ve východomoravském městě Brumově-Bylnici, o vaší společnosti řekl, že nežije jen přítomností a blízkou budoucností, ale že pracuje a podniká s ohledem na desítky, spíše stovky let dopředu. Měl tím na mysli, že se snažíte ve své činnosti prosadit princip cirkularity?

Architektonická kancelář zpracovala studii a návrh nového sídla naší firmy a podílí se také na konzultaci stavby. Sídlo společnosti si stavíme sami z vlastních materiálů, přičemž se snažíme využít lokální zdroje, oslovujeme převážně malé regionální firmy a živnostníky a v neposlední řadě se na stavbě podílejí také naši zaměstnanci.

V rámci mé práce musím neustále přemýšlet do budoucnosti. Stromky, které sázíme nyní po kůrovcové kalamitě, budou vhodné pro zpracování dřeva na výrobu stavebního materiálu za osmdesát až sto let. Tato dramatická změna přírodních podmínek nám vytváří nové příležitosti k lepšímu a hospodárnějšímu využití dřeva. Za těchto okolností si dáváme za cíl na jednom místě zpracovat s co největší přidanou hodnotou všechny dřeviny, které jsou v blízkém okolí (převážně do 150 kilometrů) k dispozici. Prošlapávat cestu k udržitelnému hospodaření je možné za předpokladu, že budeme dodržovat zásadu „Co si z lesa vezmeme, to do lesa vrátíme“. Ročně naše firma zalesňuje přes deset milionů stromků, převážně pěstovaných ve vlastní školce. Snažíme se i tímto způsobem naplňovat principy cirkulární ekonomiky.

Kůru používáte na vytápění, piliny na výrobu pelet, odštěpky vozíte do papíren, usilujete o udržitelnou výrobu. Jak hospodaříte s energiemi a vodou a jakým způsobem se vám do této ekonomiky promítá aktuální vývoj cen těchto položek?

Při pořezu kulatiny vznikají kromě řeziva i další vedlejší produkty – kůra, piliny, papírenská nebo technologická štěpka. Rozvod tepelné energie máme veden z centrální kotelny, kde tyto „odpady“, převážně kůru a zbytky z reduktoru vzniklé při odkorňování kořenových náběhů, spalujeme. Elektrickou energii si vyrábíme částečně sami. Využíváme k tomu fotovoltaické panely, které nám pokryjí téměř 30 procent roční spotřeby. Panely máme umístěny na všech střechách výrobních hal a budou také součástí nové administrativní budovy, kde nahrazují střešní tašky. Součástí jsou i baterie na uložení energie. Do několika podzemních nádrží zachycujeme dešťovou vodu a následně ji opětovně využíváme ve výrobě. Aktuální vývoj cen energií nás zatím ekonomicky nepostihl, a to díky dlouhodobým investicím do této infrastruktury.

Hlavním stavebním materiálem pro sídlo vaší firmy jsou lepené, až 13,5 metru dlouhé BSH nosníky, které vyrábíte na nové lince. Produkujete i další stavební prvky, jako jsou KVH a BSH hranoly. Máte v plánu uvést na trh další výrobky s vysokou přidanou hodnotou?

Konstrukční lepené hranoly vyrábíme v sortimentu KVH i BSH ze smrku, ve čtvrtém kvartálu letošního roku spustíme také výrobu BSH z modřínu. V budoucnu chceme vyrábět i křížově lepené panely typu CLT.

Loni jste se chystali investovat 350 milionů korun. Realizovali jste již tuto investici?

Investici jsme dokončili, jedná se o nové hoblovací centrum na výrobu palubek, podlah a různých hoblovacích prvků.

Kdo jsou odběratelé vašich produktů, ať již se jedná o stavební prvky, nebo prkna? Exportujete část své produkce nebo o této možnosti uvažujete?

V současné době tvoří export 30 procent, převážně jde o hotové výrobky. Hlavními zákazníky jsou výrobci dřevěných staveb, stavební a nábytkářské firmy.

Vaše firma je podnik, kde se denně zpracuje 750 kubíků dřeva. Se státním podnikem Lesy České republiky máte uzavřeny smlouvy na pět let, loni jich bylo pět. Kolik kontraktů bylo podepsáno letos a v kolika případech se jedná o komplexní zakázku a v kolika o pěstební práce?

V posledních tendrech státního podniku Lesy České republiky s počátkem plnění od 1. ledna 2022 se nám podařilo získat celkem čtyři zakázky. Ve všech případech se jedná o komplexní zakázky s prodejem dříví.


Diskuze

Doporučujeme

Pozvánka na najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.  

Zakladateľ Matador Group oslávil 90 rokov!

Dňa 7. júla 2022 oslávil Dr. h.c. Ing. Štefan Rosina životné jubileum 90 rokov. Bol to práve on, čo sa zaslúžil najskôr o rozvoj gumárenského priemyslu v Púchove a jeho transformáciu na modernú fabriku, ktorá prežila turbulentné deväťdesiate roky.