fbpx

Pan Kulig v komentáři upozorňuje především na to, aby spotřebitelé neudělali chybný krok:

Energetický trh se začal hýbat správným směrem, avšak ani v případě zafixovaných cen není důvod k panice. Cena plynu i elektřiny od začátku prosince loňského roku vytrvale klesá. Zatímco 26. srpna 2022 stála jedna kilowatthodina elektřiny na pražské PXE burze rekordních 24 Kč, v posledních dnech se pohybuje na úrovni 4 Kč. V případě plynu potom cena aktuálně klesla z historického maxima 7,8 Kč na 1,7 Kč za kWh. I proto dochází k situaci, kdy někteří dodavatelé energií v rychlosti připravují nové ceníky. V nich se nové ceny nacházejí pod úrovní cen zastropovaných vládou. Tento tlak vyvolaný děním posledních týdnů na trhu s energiemi však může skýtat jistá rizika.

Začátek energetické krize znamenal šok pro zákazníky, kteří byli v tu dobu nuceni uzavřít nové smlouvy. Ještě o něco hůře na tom mohli být ti, kteří hledali náhradu za padlého dodavatele. Často totiž získali produkty, které v době uzavření nebyly právě nejvýhodnější. Postupně se však pomyslná miska vah přiklonila na jejich stranu a nyní z nich zákazníci v případě fixované ceny stále profitují (díky tomu, že mají na určitou dobu nakoupenou fixovanou cenu, která je stabilní). A to i přesto, že propad cen na trhu s energiemi je s největší pravděpodobností pouze dočasný. Co více, lepší cenu než tu aktuálně nabízenou bude mít většina domácností, které uzavřely smlouvy na fixované ceny do loňského jara. Ti, kteří tak učinili později, by z nynější situace mohli profitovat, ale jen za jistých podmínek. Je totiž potřeba si uvědomit, že dlouhodobé produkty na dobu neurčitou mají tzv. postupný nákup v průběhu celého roku a nikoliv okamžitě – zejména kvůli snížení rizika výrazného skoku cen, což mimo jiné zapříčinilo pád skupiny kolem Bohemia Energy. Na druhé straně může být za určitých podmínek nevýhodou potenciálně vyšší průměrná cena oproti strategii většího riskování při nákupu.

Jediné, co dokáže odrazit pokles okamžitě, jsou spotové ceny, které však nyní pro domácnosti z důvodu omezení trhu během zastropování nejsou dostupné. Ovšem o spotové ceny i před zastropováním stejně nebyl velký zájem, protože kromě poklesu dokáží odrazit i dramatický nárůst cen, čehož si jsou spotřebitelé dobře vědomi. Zároveň současný pokles cen nemusí znamenat otočení trendu. Zdá se, že současná situace je způsobena teplou zimou a plnými zásobníky plynu z důvodu omezování závislosti na ruském plynu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nesmí se zapomínat na to, že nejen současný konflikt, ale i tíživá situace v ekonomice hraje v případě cen energií svou podstatnou roli. Proto doporučujeme vyčkat, zda jde opravdu o trend, o nabídkách přemýšlet a raději počkat do jara, kdy bude situace více predikovatelná.“

Michal Kulig vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Celý jeho profesní život je spojen s energiemi. Nejprve pracoval pro PRE, následně byl u zrodu značky Yello na českém trhu. Jako ředitel stojí v jejím vedení. Zároveň je místopředsedou Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE – www.andecr.cz), jehož členem je společnost Yello od roku 2015.

Diskuze

Doporučujeme

Václav Skoblík: Do Česka přichází komunitní energetika

V tuzemsku se už delší dobu mluví o takzvané komunitní energetice. Jaký je její princip? Skupina občanů nebo obec, se rozhodnou vybudovat vlastní zdroj energie, například fotovoltaické panely na střechách. Vyprodukovanou elektřinu pak mohou jako členové komunity sdílet, a to v některých případech i s použitím distribuční sítě. 

Thein Industry ve spolupráci se Sourcing Point Technology s.r.o. nově nabízí pokročilou technologii průmyslového lepení

Thein Industry v kooperaci s českou firmou Sourcing Point Technology (SPT) nově nabízí svým zákazníkům řešení kompletní technologie lepení, a to od návrhů lepících postupů, testování, výběru vhodného materiálu až po konečnou dodávku aplikační technologie včetně dávkovacího zařízení.  Tím garantují celý proces výroby lepeného spoje za podpory certifikované laboratoře a kvalifikovaných pracovníků dle platných norem lepení.