Inzerce

První ročník konference Digitální budoucnost českého průmyslu a její dopady do odvětví metrologie

6. června 2024
První ročník konference Digitální budoucnost českého průmyslu a její dopady do odvětví metrologie

Foto: PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

Dvacátého prvního března letošního roku se v Uherském Brodě v areálu Slováckých strojíren konala premiéra konference, jejíž zaměření definuje zcela jasně již její název. Vzhledem k tomu, že digitalizace průmyslu je jedním z hlavních témat dneška, naše redakce nemohla chybět a pozvání pořádající firmy Prima Bilavčík ráda přijala. 

Akce proběhla za podpory mnoha partnerů, ať už jde o Český metrologický institut, ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPDČR), Českou manažerskou asociaci, nebo Národní centrum Průmyslu 4.0. Právě ředitel posledně jmenované instituce Robert Keil společně s ředitelem pořádající firmy Petrem Bilavčíkem akci svými projevy zahájili. Role moderátora se úspěšně zhostil Boris Keka. Nutno uznat, že i díky jeho vtipným glosám probíhala celá akce v příjemném, svižném duchu.

První prezentace nesla název „Digitální budoucnost z pohledu Českého metrologického institutu“. Ředitel jeho úseku pro vědu, výzkum a inovaci Radek Strnad představil projekty institutu týkající se kalibrací měřidel v návaznosti na nejnovější legislativu – podle usnesení vlády má být do 1. února 2025 možné podávat žádosti elektronickou formou – a v závěru své prezentace představil běžící mezinárodní projekty. Další řečník Jiří Holoubek navázal prezentací „Dopad digitalizace do oblasti průmyslu z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR“. V rámci prezentace jednotného operačního prostředí zmínil dopady ESG a apeloval na koncepčnost integrace dat ve smyslu nutnosti zpracování firemní digitální strategie. Podle průzkumu SPDČR se v této oblasti situace zlepšila a v loňském roce již 58 procent firem podniklo kroky v této oblasti. Po pauze následovala panelová diskuze, kde mimo již zmíněných prezentujících debatovali ještě Vítězslav Lukáš – Local Business Manager Robotics and Discrete Automationz ABB a Vlastislav Mašek – Quality Management Methods Laboratories ze společnosti Bosch Powertrain. 

Po polední pauze bylo třeba poněkud rozproudit krev v žilách posluchačů a tohoto úkolu se ujal jak zmíněný moderátor, tak zejména obchodní manažer společnosti ABB Carlos Pastor, který přednesl vize divize 3D Vision & Metrology Global Execution Center. Představil produkty pro 3D kontrolu kvality, konkrétně 3DQi Off-Line robot, 3DQi In-Line robot a nakonec 3DQi In-Line a Off-Line kolaborativní robot a jejich rozdílné použití při procesu digitalizace a tvorby digitálního dvojčete. Závěr jeho prezentace patřil 3D měření díky kolaborativnímu robotu GoFa.

Automatizace pro stoprocentní kontrolu počítačovou tomografií. Takový název nesl následující blok, ve kterém měl hlavní slovo Tobias Schroeder ze společnosti Werth Messtechnik. Kontrola za pomocí CT se využívá v nejrůznějších průmyslových odvětvích od výroby zdravotních pomůcek až po automotive. Velmi zajímavou aplikací, kterou prezentoval, byla inline detekce částic v článcích automobilových baterií. Kromě různého CT hardwaru hovořil i o měřicím softwaru WinWerth scout, pomocí kterého je možné provozovat zařízení s nejrůznějšími senzory, ale také vyhodnocovat objemová data a mračna bodů v jedinečné kombinaci.

Třetí odpolední přednáška patřila společnosti Faro, kterou reprezentoval Peter Schuh. Tato firma se zabývá jednak 3D metrologií, ale dále i analýzou bezpečnosti veřejných prostor, například v dopravě. V rámci produktů bylo prezentováno přenosné měřicí rameno Gage Max, rameno Quantum Max, laserový tracker Vantage Max a v neposlední řadě zajímavý Faro Tracer – univerzální zařízení pro projekci a pokročilé ověřování. Peter Schuh přednesl vizi firmy Faro pro budoucí vývoj digitalizace v průmyslu: „Digitalizace se stane součástí stále většího počtu odvětví a bude rozšířenější i v odvětvích, kde je již běžná. Důvodem je, že proces snímání dat bude rychlejší a dostupnější pro běžné uživatele a snadnější bude i sdílení dat a výsledků prostřednictvím rychlejších bezdrátových sítí 5G.“

Na toto téma skvěle navázal poslední řečník, Jakub Huba z Polyworks Europa, který hovořil o automatickém vyhodnocení a správě dat Innovmetric. Zmínil nutnost sofistikovaného přístupu ke správě dat. Polyworks Inspector představuje univerzální metrologickou platformu, jejíž aplikace údajně může (z údajů Futaba Industrial) snížit objem člověkohodin vynaložených na 3D měření až o 45 procent. I tato přednáška měla u posluchačů úspěch, takže po skončení oficiálního programu ještě několik desítek techniků a manažerů z firem napříč Českou republikou živě debatovalo o tématech konference před sálem. Však bylo o čem, témat k přemýšlení si každý odnesl mnoho…

V příští roce bychom na druhém ročníku konference na tato témata rádi navázali. 

Ostatní