Inzerce

Veřejná správa stále není na bim připravena

26. května 2022
Veřejná správa stále není na bim připravena

Úroveň digitalizace českého stavebnictví byla projektanty ohodnocena 3,9 body. Státní správa není podle projektantů připravena na přechod do BIM. Nejrychlejší nástup BIM bude u komerčních budov. Od digitalizace stavebního řízení očekávají firmy zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů. Snaha o vyrovnané rozpočty ovlivní přípravu infrastrukturních staveb. Inflace povede ke zvýšení cen projektů. Green Deal vnímají projektanti jako příležitost. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Úroveň digitalizace stavebnictví hodnotí projektové společnosti 3,9 body z 10 možných, kde 10 = velmi vyspělá a 1 = nevyspělá. „Obávám se, že připravenost na BIM je na velmi nízké úrovni. Na druhou stranu, nejde o revoluční proces, jak se snaží chybně definovat koncepce BIM, kdy se podle ní všichni v konkrétní datum přepneme na BIM, ale o proces evoluční, který bude trvat ještě dlouhou dobu a u každého investora bude postupovat jinak. BIM už dnes většina odborné veřejnosti chápe hlavně jako digitalizaci stavebnictví ve všech oblastech přípravy a realizace staveb, a tady stát obecně v přípravě legislativy zaostává za připraveností komerčních firem.“ vysvětluje František Benč, ředitel společnosti IBR Consulting, s.r.o.

Podle dotázaných projektových společností není veřejná správa připravena na přechod k BIM (81 %). Připravena je pouze podle 3 % dotázaných. Zbylých 16 % nedokáže toto hodnotit. „Podle našich zkušeností bych připravenost rozdělil následovně. Co se týče vypisování zakázek v režimu BIM, jde vidět, že státní správa tento trend podporuje. Tato přidaná hodnota projektů se projevuje zatím pouze v přípravné fázi a v realizační fázi. Ve fázi užívání a provozu budov vidíme ještě velké rezervy. Co se týče státní správy z pohledu povolování staveb, tak tam zatím nevnímáme z našeho pohledu připravenost úřadu řešit projekty v BIM. Připravenost úřadu je samozřejmě závislá nejen na software, hardware, datových úložištích, proškolení všech zaměstnanců, ale i na stavu platné legislativy k BIM, ze které stavební úřady musí vycházet.“ popisuje připravenost veřejné správy Martin Mlčoch, ředitel společnosti INVIN s.r.o

Je podle Vás státní zpráva připravena na přechod na BIM?

Podle dotázaných projektových společností by měl být nejrychlejší nástup BIM v oblasti komerčních budov (50 %). Projektanti ale také očekávají rychlý nástup u veřejných budov (25 %) nebo u silničních staveb (16 %). Naopak již pomalejší nástup očekávají u železničních staveb (5 %), energetických staveb (4 %) nebo vodních děl (0 %).

Projektové firmy očekávají od digitalizace stavebního řízení především zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů (67 %) a také úsporu nákladů (40 %). Část firem je názoru, že bez změny stavebního zákona nebude digitalizace nijak prospěšná (36 %), a 12 % dotázaných neočekává od digitalizace vůbec nic. Dalších 7 % dotázaných očekává i jiné než výše uvedené – jako např. dodržování termínů veřejnou správou a podobně.

Podle 31 % dotázaných projektových společností ovlivní snaha vlády o vyrovnané rozpočty přípravu infrastrukturních staveb, dalších 38 % dotázaných by se k tomuto názoru také spíše přiklonilo. Podle 28 % dotázaných by tato situace vliv spíše mít neměla a 3 % dotázaných se domnívají, že tato snaha vlády vliv na přípravu staveb mít nebude.

Jakým způsobem se podle Vás promítne inflace a rostoucí ceny energií do projektování staveb?

Podle dotázaných 86 % projektantů povede inflace ke zvýšení cen projektů. Pro 10 % dotázaných se rostoucí inflace do jejich projektů nijak nepromítne. Zbylá 4 % uváděla i jiné dopady, jako je zvýšení nákladů projekčních kanceláří na provoz a další.

Třetina dotázaných projektantů vnímá Green Deal jako příležitost (31 %), ale také 28 % dotázaných tuto aktivitu vnímá jako hrozbu. Pro dalších 21 % se jedná o nutnost a 10 % z dotázaných se Green Deal netýká. Dalších 10 % uvedlo také jiné možnosti než výše uvedené, a to především prodražení staveb.

Ostatní