Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou za novinkami více než 1 600 dodavatelů průmyslových technologií.

Praha xxx - Ochrana životního prostředí je v mnoha oborech velmi diskutovaným tématem poslední doby, stavebnictví nevyjímaje.  Výroba stavebních materiálů, jejich doprava a použití na stavbách může samozřejmě také být zásahem do životního prostředí. Stále ale přibývá společností, jež se rozhodly přijmout normu ČSN EN ISO 14001:2016, která je platná od března roku 2016 a jejímž cílem je prokázání dobrých environmentálních zájmů při řízení činností společnosti. Mezi běžná environmentální opatření patří omezení hlučnosti a prašnosti, modernizace vozového parku a techniky používané ve výrobě, ale i recyklace zbytků při výrobě stavebních materiálů nebo snižování spotřeby energie. Praha v současné chvíli využívá zčásti lodní dopravy, a tím ulehčuje nejen kamionové dopravě v rámci města, ale i životnímu prostředí.

Stavební práce na nutné modernizaci teplovodní sítě odstartují na Poříčí Teplárny Brno. Dodávky tepla bez zbytečných ztrát budou v oblasti Poříčí - Polní po rekonstrukci dodávat namísto zastaralých parovodů nové horkovody. Souběžně s tím se k pracím zhruba od března v této lokalitě připojí Brněnské vodárny a kanalizace s opravami kanalizace a ŘSD, které plánuje opravu odbočovacích pruhů v křižovatkách na trati zdejší vlečky.

Druhý ročník úspěšné virtuální konference Zoom At Technology vysílané živě z výrobních prostor společnosti ZAT v Příbrami klepe na dveře. Uskuteční se v úterý 4. února 2020 od 14. do 15. hodin, k zhlédnutí bude na webu zoomattechnology.com.