cargo-partner

Dne 1. června 2017 oslavil mezinárodní poskytovatel logistických služeb a souvisejících informačních technologií cargo-partner oficiální zahájení výstavby nového logistického centra - energeticky úsporné a ekologické dřevostavby v rakouském Fischamendu.

Ve čtvrtek 1. června 2017 společnost cargo-partner oslavila společně s 50 pozvanými hosty zahájení výstavby nového logistického centra v rakouské obci Fischamend, nedaleko vídeňského letiště. Kromě vybraných zákazníků se této události zúčastnili i zástupci z řad regionálních podnikatelů, politiků a médií.  

Po krátké úvodní řeči pana Stefana Krautera, výkonného ředitele cargo-partner a proslovech pana Thomase Rama (starosty obce Fischamend), paní Petry Bohuslav (v zastoupení za Johannu MiklLeitner, hejtmanku země Dolní Rakousko) a pana Günthera Ofnera (člena představenstva společnosti Flughafen Wien AG) proběhl v pravé poledne oficiální slavnostní výkop.  

Nové logistické centrum zajistí 24.500 paletových míst v regálech s celkovou skladovací plochou 7.800 m2, dalších 2.000 m2 plochy pro blokové skladování v prostoru příjmu a expedice zboží a 1.800 m2 plochy pro uskladnění malých dílů s kapacitou 10.000 kontejnerů, systémem automatického ukládání a podávání a dalším možným rozšířením až na 40.000 kontejnerů. Dále zde bude vyhrazená zóna pro vykládku do sousední budovy Makita. Areál je plně zajištěn poplašnými systémy a sledován kamerami. Stavba zabere 10.615 m2 z celkové plochy 12.250 m2.  

Budova bude postavena ze 4.200 m3 dřeva. Dřevěná konstrukce umožní efektivní udržování teploty v rozmezí 15°C až 26°C (+/- 2°C), konstantní vlhkosti do 70% a přinese nejen významnou úsporu nákladů, ale také značné snížení emisí CO2. K výstavbě byly vybrány pouze udržitelné materiály s nízkou uhlíkovou stopou. Zahájení provozu tohoto nového logistického centra se plánuje na polovinu roku 2018.Z mnoha uchazečů byli vybráni následující nejvhodnější rakouští dodavatelé řemeslných prací a zhotovitelé stavby: Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. (stavební řízení), WIEHAG GmbH (dřevěná konstrukce), ELEKTRO SCHWARZMANN Ges.m.b.H. (elektroinstalace) a Markus Stolz GmbH + Co KG (topení, chlazení, ventilace, odpady).

Ředitel společnosti cargo-partner Stefan Krauter je rád, že byl tento pečlivě naplánovaný projekt zahájen: „V současnosti výrazně investujeme do rozšiřování našich globálních skladovacích kapacit. Prostřednictvím nového logistického ve Fischamendu navíc jdeme příkladem v oblasti udržitelného rozvoje a logistických inovací.”

Starosta Thomas Ram říká: „Tento stavební projekt je významným příspěvkem k hospodářskému oživení regionu. Vážíme si vynikajícího partnerství mezi společností cargo-partner a obcí Fischamend a oceňujeme přispění tohoto stavebního projektu k ochraně životního prostředí, jež je v naprostém souladu se strategií udržitelného rozvoje obce.“
 
Úřednice zemské vlády Petra Bohuslav společnosti cargo-partner poblahopřála: „Dnešní slavnostní zahájení stavby je dalším milníkem v úspěšné historii této společnosti a nové logistické centrum je pokračováním jejích úspěchů. Obzvláště mě těší důvěra, kterou společnost vyjádřila zemi Dolní Rakousko tím, že v ní podniká, a také to, že srdce této globálně působící firmy bije zde ve Fischamendu.“

Günther Ofner z představenstva společnosti Flughafen Wien AG u příležitosti slavnostního zahájení stavby uvedl: „cargo-partner je naším důležitým partnerem pro tento region, takže vítáme rozhodnutí společnosti k rozšíření jejích kapacit v této lokalitě. Dnešní slavnostní zahájení je vyjádřením dokonalé symbiózy mezi vládou, podniky a partnery v oblasti ekonomiky a rozvoje. A právě o to jde v celé oblasti kolem vídeňského letiště – o spolupráci při vytváření ideálních podmínek pro zakládání nových podniků a zajišťování regionálního, na budoucnost orientovaného, růstu.“
Helmut Poppe ze společnosti POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN vyjádřil své nadšení: „Při konstrukci tohoto skladu s vysokými regály je s ohledem na stavební tolerance vyžadována extrémní přesnost. To znamená, že tento projekt se pouští na nová území v oblasti dřevostaveb. Jako generální projektanti této stavby jsme schopni vytvořit jasnou architekturu v kombinaci s energeticky úspornou a ekologickou konstrukcí neobvyklých rozměrů. Ve spolupráci s vlastníkem budovy, společností    cargo-partner, dosahujeme nového milníku v oblasti trvale udržitelné architektury budoucnosti.“
Fischamend, 7. června 2017
 
O společnosti cargo-partner cargo-partner je soukromá společnost střední velikosti poskytující komplexní logistické služby a související informační technologie s obzvláštní specializací na leteckou a námořní přepravu. Díky inovativním službám přinášíme našim zákazníkům značné výhody v podobě optimalizace prodeje a řízení nákupu. Jako integrovaný logistický partner stále objevujeme nové cesty k zákazníkům a hybnou silou veškerých našich aktivit a dalšího vývoje je nadšení pro kvalitní služby na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Skupina cargo-partner úspěšně působí na trhu mezinárodní přepravy a logistiky již více než tři dekády. Výše obratu společnosti v roce 2016 činila 541 milionů eur a na jejím úspěchu se podílelo více než 2.588 zaměstnanců z poboček po celé západní, střední a východní Evropě, v severovýchodní a jihovýchodní Asii, v zemích Indického subkontinentu a v Severní Americe.

O společnosti POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN  Od svého založení v roce 2000 společnost P * P Architekten důkladně prozkoumala nové oblasti, aby uspokojila rostoucí požadavky na energetickou a nákladovou efektivitu, uživatelskou přívětivost a estetiku. Se sídlem ve Štýru, působí POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN také jako generální projektanti a vytvářejí a realizují plány pro komerční budovy a veřejné budovy, rodinné domy, obytné komplexy a zabývají se rovněž interiérovým designem. Více informací: www.poppeprehal.at

Zdroj: cargo-partner

Reklamní blok

image
Reklama

PC Help
Více informací zdeimage
Reklama

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy.
Více informací zde

image
Reklama

28. Mezinárodní stavební veletrh
Více informací zde
image
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě.
Více informací zde